Top pamati jaunajai Viesītes Sv. Franciska katoļu baznīcai

Viesītē 21. jūnijā svinīgā pasākumā, klātesot draudzes locekļiem, projektētāju un celtnieku pārstāvjiem, kā arī Jelgavas diecēzes bīskapam Edvardam Pavlovskim, priesterim Viktoram Siļčonokam un Jelgavas bīskapam emeritus Antonam Justam, tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm topošās Viesītes Svētā Franciska vārdā nosauktās katoļu baznīcas pamatos.

„Esmu ļoti laimīga, ka šī diena ir pienākusi,” sacīja mūzikas skolotāja Anita Cinkmane, kura baznīcas celšanai uzdāvāja savu no tēva mantoto divus hektārus lielo zemes gabalu Viesītē. Baznīcas celtniecība šajā vietā ir viņas sens sapnis, kas nu sācis piepildīties.

Viesītes katoļu draudze, kurā ir aptuveni 130 cilvēku, patlaban savus dievkalpojumus notur Viesītes Brīvības baznīcā, kas ir luterāņu dievnams. Jaunā baznīca atradīsies stratēģiski labā vietā – tuvu šosejai un būs redzama ikvienam, kas iebrauks Viesītē vai savā ceļā dosies tai garām. Dievnama cēlāji cer, ka šogad izdosies ielikt ēkas pamatus.
„Jaunceļamais dievnams tiks nosaukts svētā Franciska vārdā gan par godu Asīzes Franciskam, gan pašreizējam Romas pāvestam. Mēs lūdzam svēto Francisku būt par mūsu baznīcas aizbildni, jo arī viņš savulaik strādāja, atjaunojot dievnamus. Es ceru, ka Viesītes baznīca te stāvēs gadu simtus un varbūt pat tūkstošus,” sacīja Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis, kurš priecājās arī par to, ka viņa kalpošanas laikā šī ir pirmā viņam dotā iespēja iesvētīt topošā dievnama pamatakmeni.
Viesītes Svētā Franciska katoļu baznīcas ēkas arhitekte ir Inese Savina, dievnamu būvē SIA «Redmars».
„Tieši otrādi – tagad darbs tikai sāksies,” uz jautājumu, vai līdz ar tehniskā projekta pabeigšanu viņas pienākumi šajā objektā ir galā, atbildēja Viesītes katoļu baznīcas projekta autore Inese Savina. Tā kā viņa veiks arī objekta autoruzraudzību, vajadzēs uzraudzīt visu būvdarbu gaitu līdz pat tādām sīkām detaļām kā apgaismojums, soliņi, rokturi. I. Savina stāsta, ka jaunajā dievnamā būs simts sēdvietas, tā tornis un galvenā ieeja baznīcā būs pavērsti pret šoseju un krustojumu. Kopējā dievnama platība ir ap 600 m², un tam piegulošajā teritorijā paredzēta arī saimniecības ēka. Pirmie projekta uzmetumi tapa jau 2002. gadā, un Viesītes katoļu baznīcas projekts laika gaitā ticis pārveidots, lai to varētu uzcelt par pieticīgākiem līdzekļiem, nekā bija plānots sākotnēji.

Teksts un foto: Ilze Bičevska, „Brīvā Daugava”

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti