Iznākusi Tomislava Ivančiča grāmata “Tikšanās ar dzīvo Dievu. Jaunās evaņģelizācijas modelis”

Izdevniecība “Dzīvības straumes” laidusi klajā jaunu grāmatu. Darbs tapis pēc tās autora horvātu priestera T. Ivančiča vadītajiem lūgšanu semināriem, kad to apmeklētāji lūguši izdot grāmatu, lai būtu iespējams padziļināt semināros apgūto.

Zagrebas arhibīskaps kardināls Franjo Kuharičs 1979. gadā pirmo reizi lūdza T. Ivančiču novadīt semināru vairākiem desmitiem priesteru. Tā mērķis bija atgriezt cilvēkus pie ticības pamatiem. Pēc tam līdzīgi semināri notika arī citur un ieguva nosaukumu “Semināri Baznīcas evaņģelizācijai”. To struktūra un pamatojums balstās Svētajos Rakstos, kā arī Vatikāna II koncila izdotajos dokumentos, īpaši “Gaudium et spes” un “Apostolicam actuositatem”, Pāvila VI “Evangelii nuntiandi” un Jāņa Pāvila II “Catechesi tradendae”.

Grāmatas ievadā autors raksta, ka tas ir darbs par ticības pieredzi pasaulē: “Grāmata balstās pozitīvajā ticības pieredzē, kuru dažādos laikos guvuši dažādi ticīgie, katrs ar savu mentalitāti un pārliecību – sākot no tradicionālo konfesiju pārstāvjiem līdz pat ateistiem.” Tāpat autors sola, ka, lasot šo darbu, būs iespējams izzināt, kā ticības pieredzi iegūt un kā pašam sākt iet šo ceļu. T. Ivančičs piedāvā pirmkristiešu katehumenāta modeli, kas bagātināts ar jaunāko laiku katehēzes metodēm.

Pirmkristiešu katehumenātā paralēli Baznīcas mācības apguvei tika praktizēta lūgšana un vingrinājumi kristīgajā morālē, lai pie Dieva atgriezušos cilvēku sagatavotu Kristībai un ievadītu kristīgajā dzīvē. Grāmatā ir piecas nodaļas. Pirmajās nodaļās ir vairāk ietverta teorija – pamatmācība par cilvēku, grēku, Jēzu Kristu, Svēto Garu, atgriešanos un lūgšanu. Pēdējām daļām ir praktiskāks raksturs, lai palīdzētu piedzīvot iekšējo dziedināšanu, atbrīvošanu no grēka, ievainojumiem, stresa. Pēc tam būs runa par Baznīcu, Kristības, Iestiprināšanas un Euharistijas sakramentu, par to atjaunošanu, par Svētā Gara dāvanām tiem, kas seko Kristum. Šajās nodaļās ir arī lūgšana pēc iekšējas atbrīvošanas un lūgšana pēc palīdzības darbam Baznīcā un pasaulē. Nobeigumā ir norādes, kā veicami tālāki soļi uz lielāku brīvību Dievā.

Grāmatas autors priesteris T. Ivančičs ir dzimis 1938. gadā Davorā, Horvātijā. Studējis filosofiju un teoloģiju Zagrebā un Romā. Viņš ir Zagrebas Universitātes Katoļu teoloģijas profesors, bijis šīs universitātes rektors. Viņš cer, ka “lūgšanu grupu un semināru vadītājiem šis darbs kalpos kā rokasgrāmata. Pārējos tā vedīs pie jaunas ticības pieredzes vai vismaz rosinās domāt par dzīves jēgu un Ceļu, kas ir Jēzus Kristus.”

Grāmatu no vācu valodas tulkoja Dace Lāže.

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti