Katoļu Baznīcas Katehisms

1986. gadā pāvests Jānis Pāvils II divpadsmit kardinālu un bīskapu komisijai, kuras priekšsēdētājs bija kardināls Jāzeps Racingers, uzticēja sagatavot sinodes tēvu pieprasītā katehisma projektu. Šo darbu komisija paveica sešu intensīvu gadu laikā, pārbaudot un pārveidojot daudzu teologu, kristīgās mācības skaidrotāju, institūtu un galvenokārt visas pasaules bīskapu piezīmes.

Katehisms tika publicēts 1992. gada 11. oktobrī. Raksturojot tā uzdevumus, Jānis Pāvils II apustuliskajā konstitūcijā „Ticības mantojums” (Fidei depositum) raksta: „Katehismam ir uzticīgi un organiski jāizklāsta Svēto Rakstu, Baznīcas dzīvās Tradīcijas un autentiskā maģistērija mācība, kā arī Baznīcas tēvu, doktoru un svēto garīgais mantojums, ļaujot labāk pazīt kristīgo noslēpumu un atdzīvināt Dieva tautas ticību. Tam ir jāņem vērā doktrīnas skaidrojumi, ko Svētais Gars laika gaitā ir ieteicis Baznīcai. Tam arī jāpalīdz ar ticības gaismu apgaismot jaunās situācijas un problēmas, kuras līdz šim vēl nebija parādījušās. (..)

Lasot Katoliskās Baznīcas katehismu, mēs varam saskatīt Dieva noslēpuma un Viņa pestīšanas plāna apbrīnojamo vienību, kā arī centrālo vietu, kāda tajā ir Kristum Jēzum, Dieva viendzimušajam Dēlam, kas ir Tēva sūtīts, tapis cilvēks caur Svēto Garu Vissvētākās Jaunavas Marijas klēpī, lai būtu mūsu Pestītājs. Miris un augšāmcēlies, Viņš ir vienmēr klātesošs savā Baznīcā, īpaši sakramentos; Viņš ir ticības avots, kristīgas rīcības paraugs un mūsu lūgšanas Skolotājs.”

Īss katoļu katehisms pieejams sadaļā “Kam mēs ticam?”

Pilns Katoliskās Baznīcas katehisma teksts ir pieejams šeit:  https://magdalenasdraudze.lv/katehisms/

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti

Visgudrākā Jaunava

Litānijā Dievmātei mēs Mariju uzrunājam: „Visgudrākā Jaunava – lūdz par mums!” Pasludināšanas aina īpašā veidā atklāj, cik liela ir Viņas gudrība,

Lasīt vairāk »

Svētā Dieva dzemdētāja

Lūdzoties Dievmātes litāniju, ikreiz atkārtojam: svētā Marija, Labsirdīgā Jaunava, Debesu vārti, Rīta auseklis, Slimnieku veselība, Grēcinieku patvērums… Ar šiem tituliem,

Lasīt vairāk »