Diskusija par vērtībizglītību veicinoša projekta turpinājumu Rīgas skolās

Labais, skaistais un patiesais kā filozofiski jēdzieni ir būtiski jebkuras kultūras attīstībai. Tie veido sabiedrības vērtību sistēmas pamatu. Ja sabiedrība šos jēdzienus izprot vienādi un atbildīgi pret tiem izturas, tad tie ir garants tās saliedētībai, ilgtspējībai un attīstībai.

Balstoties uz šo tēzi, 10. – 12. klašu grupā trīs Rīgas skolās Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts īstenoja projektu „Kopēja izpratne par labo, patieso un skaisto – sabiedrības vienotības un sadarbības pamats”.

Teorētiskajās nodarbībās īpaša uzmanība tika pievērsta cilvēka, ģimenes, sabiedrības un valsts saistībai ar vispārcilvēciskajām ētiskajām kategorijām, kuras formē cilvēka identitāti un izpratni par morāliski pareizas rīcības pamatu un nepieciešamību.

Nodarbības vadīja lektoru komanda, kura jau trešo gadu sadarbojas ar projektā iesaistītajām skolām un ir nodibinājusi uz savstarpēju uzticību un ieinteresētību balstītas attiecības ar skolēniem un skolotājiem. Projekta vadītāji savā darbā izmanto formālās, neformālās un pieredzes izglītības sintēzi, mūziku, dziesmas un radoši improvizē, pielāgojoties strauji mainīgajai un emocionālajai jauniešu auditorijai.

Projekta noslēgumā dalībnieki devās ceļojumā, veidojot sadraudzību ar sociālās aprūpes centra „Mēmele” iemītniekiem. Kopīgi sagatavots muzikāls priekšnesums, sarunas, pastaigas un sporta spēles ar sociāli atšķirtībā esošiem cilvēkiem rosināja jauniešus iesaistīties labdarībā un brīvprātīgo kustībā, veicinot solidaritāti, patiesumu, taisnīgumu, nesavtību, līdzjūtību un iecietību, sekmējot dažādu paaudžu un sociālo grupu sadarbību un vienotību.

Projekta komanda ielūdz visus interesentus uz filmas „Ceļā uz labi, patieso un skaisto” pirmizrādi 30. oktobrī plkst. 14.30, Rīgā, M. Pils ielā 2, Sv. Antona zālē, kas būs kā atskats uz projektā „Kopējā izpratne par labo, patieso un skaisto – sabiedrības vienotības un sadarbības pamats” paveikto. Pēc filmas pirmizrādes būs tikšanās ar projekta vadītājiem, lektoriem, reliģijas maģistratūras studentiem un viesiem, kā arī diskusija par skolu, pašvaldības un nevalstisko organizāciju nākotnes sadarbības iespējām vērtībizglītībā.

35 minūtes garās filmas režisore ir Žanna Helmane un radošā grupa „Vertikāle”, kas devās līdzi uz aprūpes centru „Mēmele”, sarunājās ar projekta dalībniekiem par projekta norisi, ieguvumiem un izvērtēja padarīto.

Projekta tapis, sadarbojoties Rīgas Augstākajam reliģijas zinātņu institūtam un Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Plašāka informācija:

Projekta vadītājs Edgars Svētiņš, esvetins@inbox.lv, mob. tālr. 27593933

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti

Liturģija

Adorācija [lat. adoratio ‘godināšana’] – visaugstākā goda atdošana, kas pienākas tikai Dievam: liturģijā un paraliturģijā parasti ir saistīta ar Euharistiju

Lasīt vairāk »