Atziņas pēc “Laulāto tikšanās” kongresa Ukrainā

No 24. līdz 28. septembrim Ukrainas pilsētā Jaremcē notika kustības “Laulāto tikšanās” animatoru līderu kongress, kurā piedalījās arī kustības starptautiskās misijas vadītāji Uldis un Daina Žurilo. Kongresa dalībnieki bija ģimenes un garīdznieki, kas veido animatoru kopienu un vada kustības centrus dažādās Ukrainas vietās.

Ukrainā ir divi “Laulāto tikšanās” centri. Viens ir Romas katoļu, otrs – Grieķu katoļu rita piederīgajiem. Šo kongresu rīkoja Grieķu katoļu rita centrs. Kongress bija liels stiprinājums animatoriem, iespēja dalīties savās jūtās, augt dialoga garā, apzināties grūtības un pārrunāt tālāko virzību.

Kongresa pamattēmas bija: Ko nozīmē būt animatoram? Animatora būtības, identitātes apzināšanās; Iespējas augt savā kopienā. Tā bija iespēja apzināties, ka īsts animators ir tas, kurš nevis domā, ka dod citiem caur savu kalpošanu, bet ļauj Dievam darboties caur sevi, jo vislielākie ieguvēji esam mēs paši. Kongresā tika analizēta kustības attīstība dažādos centros, dažādie izaicinājumi un nepieciešamās rīcības, lai neiekristu apmierinātībā, netiktu piedzīvota stagnācija vai rutīna.

Kongresa laikā Uldis un Daina Žurilo īpaši uzsvēra līderu garīgo atbildību citu animatoru sagatavošanā kalpojumam, animācijas tēmu veidošanā. Ne vienmēr izjūta, ka mums ir, ko dot, ir noteicošā, bet daudz svarīgāk ir gatavība dzirdēt citus un ļaut pārim, īpaši, ja ir grūtības, saprast sevi. Tāpat viņi pievērsa uzmanību kustības vienotajam garam visā pasaulē, pateicās Dievam par kustības bagātīgo materiālu mantojumu, kurā katram ir iespēja augt savā aicinājumā.

Kongresu apmeklēja vietējās Kolomjsko – Černivetskas diecēzes bīskaps Vasilijs Ivasjuks. Viņš pauda prieku par ģimeņu lielo ieguldījumu citu pāru stiprināšanā. Bīskaps dalījās pieredzē par saticīga un laimīga pāra trīs galvenajām atpazīšanas pazīmēm: pāris viens par otru lūdz Dievu un viens otram vēl labu; ir viens pret otru pacietīgi; spēj viens otram piedot.

Kongresa noslēgumā varēja dzirdēt atziņas par jau saņemtiem augļiem. Viena no atziņām bija tā, ka būt par animatoru nozīmē būt par Kristus gaismu. Un līdz ar to animatora uzdevums ir mīlēt bez nosacījumiem tos, kuru dēļ esam pasaulē.

Uldis un Daina Žurilo

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti