Ukrainas ticīgie kopīgi aizlūdz par mieru valstī

11. oktobrī Kijevā, Mihailovska laukumā, bija sapulcējušies dažādu konfesiju garīdznieki un ticīgie, lai kopīgi aizlūgtu par mieru valstī.

Uz lūgšanu bija ieradušies visu lielāko Ukrainas Baznīcu pārstāvji, izņemot Maskavas patriarhāta Ukrainas Pareizticīgo baznīcu. Garīdznieku vidū bija Romas katoļi, grieķu katoļi, Kijevas patriarhāta Ukrainas Pareizticīgās baznīcas un Ukrainas Autokefālās pareizticīgo baznīcas autoritātes, tāpat arī pārstāvji no Armēņu baznīcas un citām konfesijām. Organizatori aicināja arī Maskavas patriarhāta Ukrainas Pareizticīgās baznīcas garīdzniekus, taču viņi neieradās.

Garīdznieki runāja par to, ka Ukrainā kā nekad iepriekš ir nepieciešama vienotība. Bet lūgšana ir tā, kas var apvienot visus ukraiņus šajos tik grūtajos laikos. Jo īpaši kopīga lūgšana ir spēcīga – apgalvoja garīdznieki. „Baznīcas uzdevums ir lūgties, lai Kungs apžēlojas par mums un dāvā mūsu tautai mieru un vienprātību,” teica Kijevas patriarhāta Ukrainas Pareizticīgās baznīcas igumens Jeremija. Savukārt Romas katoļu Baznīcas arhibīskaps Petrs Maļčuks teica: „Visi, kas karo ATO (antiterora operācijā), aizstāv valsts vienotību un mieru. Viņi arī pieder dažādām konfesijām. Viņiem ir ļoti svarīgi dzirdēt, ka mēs šeit lūdzamies kopā.”

Uz Mihailovska laukumu bija atvestas arī svētīgās Martas Veckas (1874-1904) relikvijas. Svētā Vincenta de Pola Žēlsirdības māsu kongregācijas klostermāsa visu dzīvi palīdzēja smagi slimiem cilvēkiem slimnīcās. Pēc nāves viņas aizbildniecību lūdza gan katoļi, gan grieķu katoļi, gan Armēņu baznīcas ticīgie un pareizticīgie. Pēc kopīgas lūgšanas visiem, kas bija ieradušies Mihailovska laukumā, bija iespēja pieskarties svētīgās Martas Veckas relikvijām.

Pēc ТСН kanāla ziņām sagatavoja LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti