2015. gada Grosberga fonda stipendiātes

Jaunieši ir valsts un Baznīcas nākotne, kas mums kopīgiem spēkiem ir jācenšas atbalstīt un stiprināt viņu centienus gan darboties Baznīcas laukā, gan sabiedriskajās un kultūras aktivitātēs.  Talantīgu un aktīvu jauniešu atbalsts ir Baznīcas sena un gadsimtos pārmantota tradīcija, ko latviešu katoļi trimdā, neskatoties uz dažādām problēmām un izaicinājumiem savās mītnes zemēs, turpināja attīstīt, cerot, ka kādreiz situācija mainīsies un brīvai Latvijai un Katoļu Baznīcai dzimtenē būs vajadzīgi jauni zināšanās un ticībā stipri cilvēki. Tagad kopā ar latviešu katoļu ziedotājiem ASV un citās valstīs cenšamies iedzīvināt šo tradīciju arī Latvijā.

2015. gada 5. decembrī Prelāta Ādolfa Grosberga piemiņas stipendiju fonda valde – Ieva Pētersone, priesteris Juris Jalinskis, Ināra Bulle, Inese Runce un sabiedriskais darbinieks, ārsts un politiķis Jānis Dimants – sanāca kopā, lai izvēlētos 2015. gada fonda stipendiātus. Izskatot un izvērtējot visus šī gada pieteikumus, valdes locekļi bija ļoti iepriecināti, ka ar katru gadu pieteikumu un studentu profesionālā kvalitāte turpina pieaugt, bet ar vēl lielāku prieku fonda valdes locekļi dalījās savos vērojumos un priekā par iepriekšējo gadu stipendiātu sniegumu un kalpošanu.

Esam izvēlējušies 2015. gada četrus fonda stipendiātus. Lūk, ko šī gada fonda stipendiāti paši par sevi stāsta.

Zane Kurme, bīskapa Jāzepa Rancāna 2015. gada stipendijas ieguvēja: Esmu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 3. semestra studente. Augstskolā profesionāli apgūstu vijoļspēli, ar ko lielākajā mērā saistās arī mana kalpošana baznīcā. Nāku no Krāslavas Sv. Ludviga draudzes, kur arī meklējami pirmie kalpošanas „aizmetņi”. Kopš 2. klases muzicēju draudzes bērnu un jauniešu korī, iesaistos svētceļojumu organizēšanā. Ļoti saistošs šķiet darbs ar bērniem, tāpēc pirms studiju uzsākšanas draudzē vadīju radošās bērnu nodarbības, kā arī, jau studējot, Rīgas Kristus Karaļa draudzē vadīju bērnu ansambli.

Mana prioritārā kalpošanas sfēra ir mūzika. Ja Dievs man ir devis instrumentu un iespēju spēlēt, tad kā savu pateicību uzskatu dot Viņam pretī tik, cik vien spēju izteikt vijoles skaņās – muzicēju Svētajās Misēs, rekolekcijās, laulībās, bērēs. Spēlēju svinīgos Baznīcas dzīves notikumos vai pavisam klusinātās adorācijās. Tāpat, sadarbojoties ar esošajiem un topošajiem ērģelniekiem, sniedzam muzikālus priekšnesumus dažādās Latvijas baznīcās gan Latgales ērģeļu dienu ietvaros, dažāda veida festivālos, gan vienkārši priecējot cilvēkus neliela apjoma koncertos. Esmu spēlējusi un dziedājusi Latvijas Jauniešu dienās, vairākkārt apmeklējusi pansionātus.

Jolanta Grāvīte, bīskapa Jāzepa Rancāna 2015. gada stipendijas ieguvēja: Esmu Daugavpils Universitātes 3. kursa studente. Nākotnē es kļūšu par pamatizglītības 1.-6. klašu un sociālo zinību skolotāju. Apmeklēju Daugavpils Svētā Pētera Ķēdēs draudzi, kur aktīvi iesaistos draudzes dzīvē. Kalpošana Dievam man sagādā gan izaicinājums un izaugsmes iespējas, gan pārsteigumus, gan arī lielu prieku.

Aptuveni pirms gada draudzē ir tapusi jauniešu lūgšanu grupa. Grupas tikšanās reizēs es spēlēju ģitāru. Katru trešdienu mēs kopā dziedam un spēlējam jauniešu dievkalpojumos. Mans uzdevums ir to koordinēt. Kopā ar jauniešiem piedalāmies arī tādu pasākumu tapšanā, kā Baznīcu nakts, evaņģelizācijas pasākums “Svētie uzvar” u.c. Cenšamies apmeklēt arī Daugavpils reģionālo slimnīcu.

Pašlaik katru svētdienu dodos uz Grīvas cietumu, lai organizētu Alfa kursu ieslodzītajiem. Arī tur galvenokārt muzicēju un vadu slavēšanas lūgšanu. Parasti veidojam īpašas evaņģelizācijas programmas Daugavpils ieslodzījuma vietām Ziemassvētkos un Lieldienās.

Par ticības dāvanu man lielā mērā jāpateicas “Svētās Marijas no Nācaretes, Baznīcas Mātes, kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolai”. Vienu gadu biju misionāru skolā. Skolas sesijās muzicēju un koordinēju mūziķus, kā arī iesaistos cita veida kalpojumos. Īpaši sirdij tuvs man ir šīs skolas atzars jauniešiem – “OASIS”.  Ar prieku tajā kalpoju un esmu viena no tās vadītājiem.

Ik gadu cenšos iesaistīties bērnu nometnē “Dievs ir ļoti, ļoti labs”, kur palīdzu vadīt gan radošos, gan lūgšanu vakarus, spēles bērniem. Līdz šim katru gadu ir sanācis piedalīties arī svētceļojuma Bebrene-Aglona organizēšanā. 2 gadus vasaras noslēgumā piedalījos Tezē mūzikas dienu tapšanā Bebrenē. Vienmēr esmu bijusi atvērta arī uz citiem aicinājumiem palīdzēt gan nabadzīgo zupas virtuves nedēļas nogalēs, gan Alfa kursos, gan Medumu internātpamatskolā, Kristīgās studentu brālības pasākumos un citur.

Velta Skolmeistere, Prelāta Ādolfa Grosberga 2015. gada stipendijas ieguvēja: Studēju Latvijas Universitātes Komunikācijas zinātņu maģistrantūras 1. kursā. Lai gan bakalaura studiju pēdējo laiku saistīju sevi ar video producēšanu, pavisam nesen sāku darboties “Radio Marija Latvija”.  

Manu attiecību ar Dievu sākumpunkts ir brīdis, kad sāku mācības Rīgas Katoļu ģimnāzijā. Personiskākas attiecības ar Dievu sāka veidoties pamatskolas beigās, kad, piedzīvojot dažādas vilšanās, radās vēlme atklāt ko vairāk un ko lielāku. Iepriekš apmeklēto kristīgo nometņu iespaidā meklēju iespējas arī draudzē apmeklēt kaut ko ārpus svētdienas Svētās Mises, tā nonācu Alfa kursā un vēlāk arī svētā Damiāna lūgšanu grupā, ko turpinu apmeklēt.

Īpaši nozīmīga loma manā dzīvē ir Vidzemes Katoļu jauniešu centram, kurā darbojos jau kopš tā pirmsākumiem 2011. gadā, rīkojot Līderu seminārus, Jauniešu dienas un citus pasākumus, piemēram, Ekumenisko Krusta ceļu, Betlēmes misiju Ziemassvētkos. Dažreiz braucam kopā īpašās misijās pa Latviju.  Šogad bija iespēja piedalīties evaņģelizācijas braucienā uz Nīderlandi, muzicējot un liecinot par Dievu kopā ar “Ex Animo”.  

Katra no kalpošanām ir gan veids, kā veidot dziļākas attiecības ar Dievu, Viņu vairāk iepazīstot, gan reizē arī iespēja veltīt labāko no sevis citiem, sekojot Kristus aicinājumam mīlēt. Tas man ir devis arī daudz jaunu draugu un neaizmirstamu pieredžu, kas palīdz turpmākajā darbībā, atbalstos vēl jaunus censoņus.

Ilze Cepurniece, Prelāta Ādolfa Grosberga 2015. gada stipendijas ieguvēja: Šobrīd mācos Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Etnomuzikoloģijas nodaļā. Mana dzimtā puse ir Latgale, Vārkavas novada Vanagi. Esmu uzaugusi kristīgā ģimenē. Esmu absolvējusi Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolu un Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolu kā pianiste. Mācoties mūzikas vidusskolā, papildus apguvu ērģeļspēli un piedalījos vairākos koncertos, konkursos, kas saistīti ar klavieru un ērģeļu spēlēšanu. Jau vairākus gadus spēlēju ērģeles Vanagu Svētās Annas baznīcā, piedalos svētceļojuma uz Aglonu organizēšanā, iesaistos dažādos praktiskos darbos, kas saistīti ar baznīcas sakopšanu. Rīgā reizi nedēļā spēlēju un dziedu Svēto Misi Rīgas Vissvētākās Trīsvienības baznīcā.

Šobrīd esmu iesaistījusies arī labdarības organizācijā “Caritas,” pēc kuras iniciatīvas iesaistīšos projektā “Mīlestības graudi,” ko rīko “Jauniešu pastorālais centrs”. Līdz martam plānots iestudēt izrādi ar jauniešiem, kurā būšu brīvprātīgā darbā ar muzikālo pavadījumu, dziesmām. Tieši šādā veidā vislabāk izjūtu to, kā varu kalpot Baznīcai un cilvēkiem, daloties ar jaunām, muzikālām idejām un savstarpēju mīlestību.

Prelātā Ādolfa Grosberga piemiņas stipendiju fonds,
Inese Runce

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti