Dievišķā Vārda sadraudzība

Dievišķā Vārda sadraudzība (saukta arī par verbistiem vai Dievišķā Vārda misionāriem) ir lielākā misionārā kongregācija Katoliskajā Baznīcā, kuru veido ap 6000 locekļu, kuru vidū ir brāļi un priesteri.

Kongregācijas ģenerlāpriekšnieks ir vācietis Heinzs Kulike (Heinz Kulüke).

Vēsture 

Dievišķā Vārda sadraudzību 1875. gadā dibināja tēvs Arnolds Jansens. Jaunā vācu katoļu priestera sapnis bija nest Labo Vēsti tur, kur tā vēl nekad nebija sludināta. Ņemot vērā, ka Vācijas valdība bija ieviesusi stingrus, pret katoļiem vērstus likumus, izvēršot represijas pret Baznīcu un apspiežot reliģiskos ordeņus, tēvs Arnolds, kas bija nolēmis nemainīt savu lēmumu, šķērsoja robežu un devās uz Steilu (Steyl) Holandē (tāpēc arī kongregāciju dažkārt dēvē par Steilas misionāriem), kur apmetās nelielā viesnīcā Mās (Maas) upes krastā. Drīz vien citi priesteri un laju vīrieši viņam pievienojās, un 1875. gada 8. septembrī viņš atklāja Misijas mājas mācību centru un dibināja Dievišķā Vārda sadraudzību, priesteru un brāļu kongregāciju, kas nodarbojas ar Dieva Vārda sludināšanu svešās zemēs.  

Sākumā sadraudzība ātri izplatījās, izveidojot jaunus misiju centrus Eiropā: Itālijā, Austrijā, Vācijā. Pēc apmācībām daudzi misionāri tika nosūtīti uz Ķīnu, Argentīnu, Āfriku, Jaungvineju, Brazīliju, ASV, Kanādu, Indonēziju, Indiju un citām valstīm.  

Šodien pasaulē ir apmēram 6000 aktīvu Dievišķā Vārda misionāru vairāk nekā 70 valstīs. Mūsu misionāri velta savu dzīvi, daloties Kristus mīlestībā, mācībā un žēlsirdībā, lai tādā veidā iesaistītos katolisko kopienu veidošanā visā pasaulē.  

Latvijā verbisti savu misiju aizsāka 2014. gadā. Šodien Latvijā ir divi verbistu priesteri: Tomašs Dudzjuks no Polijas un Frančesko Kapu no Indonēzijas.  

Dievišķā Vārda sadraudzība darbojas kopā ar divām māsu kongregācijām, kuras arī dibināja svētais Arnolds Jansens. Tās ir Svētā Gara misionāru māsas kalpotājas (Missionary Sisters Servants of the Holy Spirit – SspS), kuras tiek dēvētas arī par “zilajām māsām”, un kontemplatīvās māsas – Svētā Gara nemitīgās adorācijas māsas kalpones (Sister Servants of the Holy Spirit of perpetual Adoration – SspSAP), kuras ir labāk zināmas kā “rozā māsas”. Šie saīsinājumi radušies, ņemot vērā māsu habitu krāsas.
Mūsu misija 

Kad 1875. gadā tēvs Jansens dibināja Dievišķā Vārda misionārus, viņa sapnis bija iepazīstināt ar Jēzu ikvienu jebkuras nācijas cilvēku. Mūsu misija, kas sakņojas svētā Arnolda sapnī, ir Kristus pavēles sludināt Evaņģēliju visām tautām īstenošana, kalpojot caur pastorālo darbu un ar sakramentiem, kā arī mācot un strādājot tur, kur cilvēki piedzīvo grūtības. 

Mēs nesam Dieva Vārdu visattālākajās un nesasniedzamākajās pasaules vietās, vispirms darbojoties tur, kur Dieva Vārds tagad ir jāsludina un kur lokālā Baznīca cīnās par izdzīvošanu. Mēs dalāmies ar Kristu caur kalpošanu, mācību, kā arī palīdzot slimajiem un nabagiem. Mēs to īstenojam, ceļot skolas, slimnīcas, patversmes un bērnunamus un strādājot tajos. Mēs mācām cilvēkus kļūt patstāvīgiem, piedāvājot zemes apsaimniekošanas, zemkopības un audzēšanas programmas. Taču vissvarīgākais ir tas, ka, daloties Dieva Vārdā un svinot sakramentus, mēs mierinām cilvēkus grūtībās un nesam mieru tiem, kas cieš.  

Solījumi 

Kā Dievišķā Vārda misionāru reliģiskā institūta locekļi mēs saliekam trīs tradicionālos reliģiskos solījumus – nabadzības, šķīstības un paklausības. 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti