2017. gada Gavēņa kalendārs

Gavēņa kalendārs ir iespēja izdzīvot 2017. gada Lielo gavēni, īpaši pārdomājot tuvākmīlestības tēmu. Gavēņa vēstījumā 2017. gadam pāvests Francisks norāda, ka, neieklausoties Dieva Vārdā, cilvēks pārstāj mīlēt Dievu un līdz ar to sāk nievāt savu tuvāko. Tāpēc katrai no gavēņa dienām ir sagatavotas pārdomas par Svēto Rakstu fragmentu, īsa lūgšana, kā arī dienas apņemšanās un informācija par iespējām palīdzēt līdzcilvēkiem.

Sadaļu “Ieklausies Dieva Vārdā!” sagatavojuši cilvēki no sociāli mazaizsargāto personu grupām, kā arī cilvēki, kas šobrīd piedzīvo ciešanas vai arī šīm grupām palīdz, daloties savās pārdomās par attiecīgās dienas Svēto Rakstu lasījumu. Tikmēr sadaļā “Mīli Dievu!” iekļautas īsas lūgšanas, kas palīdzēs šajā gavēņa laikā stiprināt personīgās attiecības ar Dievu. Sadaļa “Mīli savu tuvāko!” rosina katru gavēņa dienu īstenot kādu nelielu apņemšanos, piemēram, atsakoties no kāda netikuma, kas kavē augt mīlestībai uz līdzcilvēkiem. Šajā sadaļā arī tiek piedāvātas iespējas, kā īstenot tuvākmīlestības darbus, veltījot savu brīvo laiku vai sniedzot materiālo palīdzību sociāli mazaizsargāto personu grupām.

Gavēņa kalendāru sagatavojis portāls katolis.lv, sadarbojoties ar nodibinājumu “Caritas Latvija”, Betlēmes Žēlsirdības māju, Bezvainīgās Vissvētākās Jaunavas Marijas māsām kalponēm, Mātes Terēzes tuvākmīlestības ordeņa Žēlsirdības misionārēm, Cietumu kapelānu dienestu, Slimnīcu kapelānu dienestu, Jauniešu Pastorālo māju, Profesionālo Audžuģimeņu apvienību “Terēze” un vienkārši labas gribas cilvēkiem.

Gavēņa kalendāru var lejuplādēt un izmantot arī kā Android aplikāciju „Gavēnim”. To iespējams lejuplādēt šeit: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gpp.gavenakalendars

Ieklausies Dieva Vārdā!

“Arī vēl tagad,” saka Kungs, “atgriezieties pie manis no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām un raudām!” (Jl 2, 12)
Bet, kad tu lūgsi Dievu, ieej savā istabā un, aizslēdzis durvis, lūdz savu Tēvu, kas ir slepenībā. Un tavs Tēvs, kas redz arī noslēpumus, tev atlīdzinās (Mt 6, 6)

Nāk prātā kāds stāsts no Arsas prāvesta Jāņa Marijas Vianeja dzīves. Priesteris baznīcā pamanījis kādu vecu vīru, kurš regulāri tur pavadīja 3-4 stundas dienā. Kādu dienu priesteris piegāja pie šī vīra un jautāja, ko viņš darot.  Sekoja atbilde: “Skatos uz Jēzu un Viņš skatās uz mani, man ar to pietiek,” teica vīrs. Klusumā… Ieej savā istabiņā, aiztaisi durvis, klusumā un mierā. Kad es tā daru, tas nozīmē, ka tajā brīdi esmu aizņemta un bieži vien nedzirdu, kas notiek apkārt. Izbrīvēju laiku, lai būtu klusumā, lai neviens netraucē, aizdedzinu sveces, esmu uz ceļiem, tas ir laiks mums ar Jēzu, bez liekiem traucēkļiem.
Varētu teikt, ka manas dzīves moto ir “Atgriezieties no grēkiem un ticiet Evaņģēlijam”,- ir jāiet uz grēksūdzi un jātic. Šīs 40 dienas lūgšanās ar sirdi un dvēseli eju tuksnesī kopā ar Jēzu. Jo kā gan varu ticēt Evaņģēlijam, ja nepazīstu? Evaņģēlijs ir jālasa un jālūdz Svēto Garu, lai apgaismo prātu un dāvā svētību, lai Dievs palīdz saprast Viņa Vārdu. Kad vēl varēju lasīt (tagad sliktās redzes dēļ to daru ļoti reti), es lasīju pa nelielam gabaliņam, vairākas reizes, līdz pamanīju, sāku saprast, ka Dievs sāk darboties, runā uz mani. Vārds ir dzīvs.

Solomonija, 75 gadi. Pensionāri regulāri apciemo draudzes locekle

Mīli Dievu!

Kungs, šodien mēs abi kopā, es un Tu, uzsākam šo gavēņa ceļojumu. Lai šajā īpašajā dienā, Pelnu trešdienā, mans mazais gavēšanas upuris kļūst par ceļu, kurš aizved mani projām no manas dzīves jucekļa, kas man traucē Tev tuvoties. Bet vairāk par visu, Kungs, palīdzi man godāt šo dienu ar pelniem uz manas pieres. Šie pelni palīdz man neaizmirst, no kurienes es esmu nācis un uz kurieni es dodos. Ļauj man Tev atzīt savus grēkus un manas ilgas pēc Tavas mīlošās piedošanas un žēlsirdības. Es lūdzu, lai šajā gavēņa laikā es vēl vairāk apzinos, cik ļoti manā dzīvē ir nepieciešama Tava dziedināšana. 

Mīli savu tuvāko! 

Uzraksti sarakstu ar lietām un ieradumiem, no kā tu vēlies atteikties šajā gavēņa laikā. 

Ieklausies Dieva Vārdā!

Pēc tam Viņš sacīja visiem: “Ja kāds grib man sekot, tas lai aizliedz pats sevi un ik dienas lai ņem savu krustu un seko man! Jo, kas gribēs savu dzīvību izglābt, tas to pazaudēs, bet, kas savu dzīvību pazaudēs manis dēļ, tas to izglābs. Jo, ko tas līdzēs cilvēkam, ja viņš iemantos visu pasauli, bet pats sevi pazaudēs vai nodarīs sev zaudējumu?” (Lk 9, 23-25)

Ikdienā ir tik grūti nebļaut, savaldīties uz saviem bērniem, jo kādā brīdī viņi iztraucē manu komforta sajūtu, bet izlasot vārdus “tas lai aizliedz pats sevi un ik dienas lai ņem savu krustu un seko man”, es saņemu atbildi  uz savu saucienu. Jo dažkārt, pat pārāk bieži, es gribu pati sev uzlikt krustu, kuru nest, jo Dieva izvēlētais krusts liekas grūts vai ne tāds, kādu man vajadzētu. Tā vietā man vajadzētu mazāk pievērsties sevis žēlošanai, bet vairāk ieklausīties bērnu un vīra vajadzībās, un tad arī es sekošu Jēzum.

Edīte, daudzbērnu mamma, kas aktīvi kalpo draudzes Caritas grupā

Mīli Dievu!

Kungs, lai viss, ko es šodien un visā šajā gavēņa laikā daru, nāk no Tevis un ir Tavas iedvesmas apņemts. Es ilgojos būt Tev tuvāk. Palīdzi man neaizmirst, ka nekam manā dzīvē nav nozīmes, ja tas kaut kādā veidā nepagodina Tevi. Ir tik viegli pazust ikdienas steigā un teikt: “Rīt es pavadīšu vairāk laika lūgšanā”, bet manas iekšējās ilgas vēlas satikt Tavu mīlestību tagad un es vēlos lūgties tagad. Palīdzi man paļauties uz Tavu palīdzību.

Mīli savu tuvāko! 

Izvēlies vienu žēlsirdības darbu, kuram šajā gavēņa laikā veltīsi vairāk uzmanības.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Vai tad ne savu maizi dalīt ar izsalkušo, ievest mājās trūcīgos un klīstošos? Ja redzi kādu kailu, apģērb viņu un nenievā savu tuvāko! Tad kā rīta blāzma uzausīs tava gaisma, un tava veselība atplauks jo drīz. Tava taisnība ies tev pa priekšu, un tevi pavadīs Kunga godība. Tad tu sauksi, un Kungs uzklausīs; tu kliegsi, un Viņš atbildēs: “Lūk, Es esmu te!” (Is 58, 7-9)  

Kāda 28 gadus jauna sieviete atklāja savam tēvam, ka ir inficējusies ar HIV. Daudz neiedziļinoties, tēvs viņu patrieca, sakot, ka nevēlas vairs nekad viņu redzēt, ka meita viņu ir apkaunojusi. Pēc dažiem gadiem tēvs nomira, taču meita netika aicināta uz viņa bērēm, jo viņas kontaktinformāciju tēvs nebija saglabājis.
Vēlos aicināt neatstumt tos, kas cieš, neatstumt tos, kas ir grēkojuši.

Kristīne, veselības aprūpes kapelāne

Mīli Dievu!

Kungs, es zinu, cik ļoti Tu mani mīli. Reizēm to ir grūti sajust, bet es zinu, ka Tava mīlestība mani pavada vienmēr. Palīdzi man balstīties Tavā mīlestībā, lai es varētu palikt neatlaidīgs savos gavēņa nodomos. Es esmu vājš, bet zinu, ka ar Tavu palīdzību, pienesot Tev savus mazos upurus, es nokļūšu tuvāk Tev.   

Mīli savu tuvāko! 

Piektdienās katoļticīgie atsakās no gaļas ēdieniem. Šodien atsakies arī no deserta un našķiem. Upurē šo gavēšanu kāda tev svarīga cilvēka nodomā.

Ieklausies Dieva Vārdā!

“Kungs, pievērs savu ausi un uzklausi mani, jo es esmu trūcīgs un nabags. Sargā manu dvēseli, jo Tevis es bīstos, mans Dievs, atpestī savu kalpu, kas paļaujas uz Tevi (Ps 86, 1-2)

Savu dzīvi varu iedalīt divos posmos – dzīve bez Dieva un dzīve ar Dievu. Esmu darījis daudz laba un netrūka arī sliktā, par ko man ļoti, ļoti žēl. Cietumā tiku par smagu noziegumu un uz ilgu laiku. Bet, atrodoties te, es sapratu, ka visa mana dzīve ritēja pa nepareizām sliedēm. Bez Dieva piedošanas, Viņa mīlestības un žēlsirdības vairs nevaru iedomāties savu dzīvi. Zinu, ka ceļš pie Dieva ir garš un grūts, bet dzīvot kā agrāk es vairs negribu. Esmu mazs cilvēks, bet ticu, kad Viņš saka: “ Lūdziet, un jums tiks dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klaudziniet, un jums tiks atvērts. Jo katrs, kas lūdz, saņem; un kas meklē, atrod; un kas klaudzina, tam atver”.

Alex S, ieslodzījuma termiņš – 12 gadi

Mīli Dievu!

Mīlošais Radītāj, es nelūdzu uzveikt savu vājumu, bet izmantot to tā, lai tas pagodinātu Tevi. Ļauj man apjaust tos daudzos ceļus, pa kuriem Tu šodien steidzies man palīdzēt, un ar bijību godināt Tavu spēku, kuru Tu izmanto tik mīlošā veidā.

Mīli savu tuvāko! 

Izvairies no citu cilvēku skaļas vai klusas kritizēšanas. Tā vietā centies izprast viņu rīcību. Esi žēlsirdīgs.

Šajā gavēņa laikā aicinām atbalstīt ieslodzīto vajadzības. Grīvas cietuma puiši būs pateicīgi par volejbola bumbu (ja iespējams, arī tīklu), futbola bumbu, badmintonu, galda tenisa raketēm un bumbiņām, novusa kauliņiem un kijām, florbola nūjām, klozetpodu. Ja vēlies palīdzēt, sazinies ar “Caritas Latvija” ( info@caritas.lv, 29635337) vai ziedo uz “Caritas Latvija” kontu ar norādi “Grīvas cietumniekiem”. “Caritas?Latvija” rekvizīti:?Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Kungs Dievs no zemes putekļiem izveidoja cilvēku un viņa nāsīs iepūta dzīvības dvašu, un cilvēks kļuva par dzīvu būtni (Rad 2, 7)

Dievs radīja cilvēku, un, tā kā nav labi būt vienam, deva viņam palīgu – sievieti. Šajā stāstā attēlots ģimenes modelis: vīrietis un sieviete. Viņi viens otram palīdz, papildina viens otru gan garīgajā, gan materiālajā ziņā. Tāpat Dievs vēlējies, lai bērns varētu rasties diviem cilvēkiem.
Tā kā esmu atraitne, kas viena audzinu meitiņu jau no viņas dzimšanas, ļoti daudz esmu domājusi par šo tēmu. Jo tas ir svarīgi gan bērniņam, gan mātei. Bērnam emocionāli ir vieglāk, ja ir abi vecāki – ja māte liekas pārāk “barga”, var aiziet pie tēva rast mierinājumu, un otrādi. Labi vecāki – tas ir kā stabils pamats bērnam, jo mēs paši zinām, ka uz vienas kājas stāvēt ir grūtāk, lai gan nav neiespējami. Tāpat bērnam ir svarīgi redzēt attiecības starp diviem vecākiem, ne tikai to, ka mamma “pieder tikai viņam”. Tāpēc, ja bērns aug nepilnā ģimenē, jo svarīgāk ir saņemt mīlestību no vecmāmiņām, vectētiņiem, radiniekiem – mīlestības bērnam nekad nevar būt par daudz. Jo māte parasti ir diezgan nomocījusies ar sadzīves lietām, iztikas nodrošināšanu. Grūti pateikt, kas ir smagāk – tas, ka vienai ir jānodrošina materiālie apstākļi ģimenei, vai tas, ka mātei vienai ir jāpieņem visi lēmumi attiecībā uz ģimeni.
Pie visa “komplektā” vēl nāk arī sabiedrības nicinošā vai nopeļošā attieksme pret “vientuļajām mātēm”. Daudzi savās domās vai vārdos viņas nopeļ, viņiem jau prātā ir vairāki dzēlīgi padomi un pamācības, ko vajadzēja savulaik darīt citādāk. Tas stipri atgādina augstprātību un neiecietību. Tāpēc es aicinātu nevienu nekritizēt, jo Dievs taču ir aicinājis mīlēt ikvienu, lai kādas būtu domas par viņu dzīvi.

Dace, viena audzina sešgadīgu meitiņu

Mīli Dievu!

Kungs Dievs, palīdzi man, lai no manis var izplūst gaisma un dzīvība, kuru Tu manī esi iedvesis. Palīdzi man atrast atpakaļceļu pie Tevis. Palīdzi man izmantot šo dzīvi, lai atspoguļotu Tavu godību un kalpotu citiem, kā to darīja Tavs Dēls Jēzus Kristus.

Mīli savu tuvāko! 

Euharistija ir mūsu lielākā kopīgā lūgšana un drošākais ceļš satikt Jēzu. Apņemies šajā gavēņa laikā biežāk apmeklēt Svēto Misi.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Kungs uzrunāja Mozu, sacīdams: “Runā visai Izraēļa draudzei un saki viņiem: esiet svēti, jo Es esmu svēts, Kungs, jūsu Dievs (Lev 19, 1-2)

Manas mutes vārdi un manas sirds domas lai ir patīkamas Tavā priekšā, Kungs (Ps 19, 15)

Un Karalis atbildot viņiem sacīs: “Patiesi, Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši” (Mt 25, 40)

Par visu savu dzīvi, arī par tajā piedzīvotajām grūtībām, esmu pateicīga Dievam, tāpēc katru dienu dzīvoju, veltot to Viņam. Katru dienu cenšos dzīvot saskaņā ar Svētajiem Rakstiem un ņemot piemēru no Marijas. Arī šodienas Svēto Rakstu lasījumi man parāda, kā Dievs vēlas, lai es dzīvotu. Mīļā Dievmāte palīdz man turēt Dieva Vārdu manā sirdī, to pārdomājot, kontemplējot un klausoties, katru dienu pildot savus uzdevumus un pienākumus, lūdzot Svētā Gara vadību ceļā uz svētumu.

Benita, 78 gadi

Mīli Dievu!

Mīlošais Dievs, Tu sauc mūs atpakaļ pie sevis. Es dzirdu Tavu saucienu dziļi savā sirdī un zinu, ka Tu vēlies, lai es atgrieztos tikpat ļoti, cik es vēlos atgriezties. Dievs, dod man gudrību zināt, kā lai es atgriežos. Lai mans ceļojums atpakaļ pie Tevis šajā gavēņa laikā ir pilns žēlastības, piedošanas un maigas mīlestības.

Mīli savu tuvāko! 

Dodoties pie naktsmiera, lūdzies par cilvēkiem, kuriem nav savu māju un kuri šo nakti pavada uz ielas.

Šajā gavēņa laikā aicinām atbalstīt trūcīgo vajadzības. Pēc ugunsgrēka kāda sešu bērnu ģimene šobrīd uzturas krīzes centrā. Lai atgrieztos ierastajā dzīvē, ģimene būs pateicīga par izvelkamo dīvānu un drēbju skapi. Ja vēlies palīdzēt, sazinies ar “Caritas Latvija” ( info@caritas.lv, 29635337) vai ziedo uz “Caritas Latvija” kontu ar norādi “6 bērnu ģimenei”. “Caritas?Latvija” rekvizīti:?Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Tas Kungs ir tuvu tiem, kam salauztas sirdis, un palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts (Ps 34, 19)

Psalmi man personīgi ir kā dienišķā maize. Psalmos Trīsvienīgais Dievs parāda savu attieksmi pret vājāko, slimo, salauzto, pamesto, izmantoto, atstumto, atkarībās slīkstošo, vajāto, savādāko. Viņš ir viņiem blakus ikdienā un ar viņu acīm noraugās mūsos – vai tu nepaiesi garām un palīdzēsi?
Mēs nevaram izglābt visu pasauli, bet mēs varam palīdzēt vienam konkrētam bērniņam, vientuļai māmiņai, slimam cilvēkam, sirmam senioram un daudziem citiem ar siltu vārdu, smaidu, rūpēm, pasniegtu dāvaniņu, atbalstu grūtā brīdī; vienkārši daloties ar to, kas mums katram pieder.
Dieva Vārds saka, ka mēs to varam, ja mūsu sirdī patiesi mājo kaut maza kripatiņa no Kristus visu piedodošās mīlestības. Dievam nav lieli un mazi darbi, darot mazus mīlestības darbiņus, mēs par solīti nokļūstam tuvāk Dievam, jo Jēzus ir teicis: “Ko jūs esat darījuši vienam no maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši.”
Katrs pieņemtais bērns mūsu ģimenē, lai cik viņš bijis “nepareizs un greizs”, ir ienesis daudz mīlestības un Dieva žēlastības!

Ārija, kopā ar vīru Jāni uzaudzināti trīs dēli un meita, lielākais izaicinājums kā vecākiem ir septiņi audžubērni

Mīli Dievu!

Manas dvēseles Tēvs, es zinu, ka Tava mīlestība uz mani ir bezgalīga, tā pārsniedz iztēles robežas. Tu rūpējies par mani kā mīlošs vecāks. Caur maniem mazajiem gavēņa upuriem palīdzi man kļūt mazāk egoistiskam un vairāk apzināties Tavus ceļus. Aizdedz manī ilgu liesmas vēl vairāk tuvoties Tev. Vadi mani Tavas mīlestības meklējumos.

Mīli savu tuvāko! 

Veic kādu mīlestības darbu savu tuvinieku labā. Piemēram, iznesot atkritumus vai ar prieku palīdzot savam bērnam mājasdarbu pildīšanā.

Šajā gavēņa laikā aicinām atbalstīt trūcīgo vajadzības. Kādai ģimenei, kurā aug četri bērni un kura pati iesaistījusies kalpošanā zupas virtuvē, nepieciešama palīdzība elektrības rēķinu nomaksāšanā. Ģimene dzīvo laukos un ziemas periodā ir grūti atrast darbu. Ja vēlies palīdzēt, sazinies ar “Caritas Latvija” ( info@caritas.lv, 29635337) vai ziedo uz “Caritas Latvija” kontu ar norādi “Ģimenes elektrības rēķinam”. “Caritas?Latvija” rekvizīti:?Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Dievs, apžēlojies par mani savā lielajā žēlsirdībā un savas labvēlības pilnībā izdzēs manu netaisnību! Mazgā mani tīru no noziedzības traipa un no grēka mani šķīstī! (Ps 51, 3-4)

No slimnīcas palātas zvana tuvinieki un lūdz: „Mūsu radiniece mirst. Vai būtu iespēja pieaicināt priesteri? Dvēseli glābt ir vissvarīgāk, vai ne?” Aizejot uz palātu ieraugu guļošu sievieti – ķermeņa āda dzeltenīgā tonī un sejas vaibsti atklāj ilgstoša alkoholisma sekas. Radinieku jautājošās acis veras un lūdz:  „Aprunājieties ar viņu, varbūt tomēr viņa piekritīs priestera apmeklējumam. Mēs arī runājām.”. Pēc ilgākas sarunas, brīžiem iekrītot bezsamaņā sieviete pasmaida un piekrītoši pamāj ar galvu, kā apstiprinājumu. Brālis nespēja slēpt prieka asaras un izstiepis plaukstas īkšķi uz debesīm izrādīja savu aizkustinājumu. Priesteris atbrauca, sieviete saņēma grēku piedošanu, sakramentus un drīzumā mierīgi aizgāja mūžībā.
Šis notikums iespiedies dziļi manā atmiņā, kurš vēsta par Dieva lielo žēlsirdību uz ikvienu dvēseli. Arī ja redzamais šķiet bezcerīgs, tomēr turpināsim cerēt, turpināsim lūgt.

Inese, veselības aprūpes kapelāne

Mīli Dievu!

Dārgais Kungs, Tu zini visu, kas ir manā sirdī. Ļauj man iedvesmoties no Taviem vārdiem un Tava Dēla Jēzus Kristus darbiem. Šajā gavēnī vadi mani tā, lai es savus upurus upurēju pašaizliedzības garā un pievēršot lielāku uzmanību Tev un tiem, kas ir man apkārt. Palīdzi man ticēt, ka Tu mani uzklausīsi, pateicoties tam upurim, ko Jēzus upurēja manis dēļ.

Mīli savu tuvāko! 

Lūdzies trīs “Esi sveicināta..” kāda slimnieka nodomā.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Šodien tu esi izvēlējies Kungu, lai Viņš būtu tavs Dievs un lai tu staigātu Viņa ceļus (At 26, 17)
Svētīgi tie, kas bez traipa staigā savu ceļu un dzīvo pēc Kunga baušļiem (Ps 119, 1)

Šodien Kungs mani aicina staigāt Viņa ceļus. Tiesa, pat piespiež iet uz turieni, kur pati no sevis nu nekādi negribētu doties. Kā pīļmāte vai cāļmāte, kas, reiz pa reizei ieknābjot, nerimstas, kamēr viņas pulciņš nedodas turp, kur tā nolēmusi ir tos aizvest. Kurp es negribu iet, bet Kungs mani ved? Daudz ir tādu vietu un lietu, patiesībā milzum daudz, vai precīzāk – gandrīz visas, jo (paldies, Dievam!) gandrīz nekad nenotiek tā, kā es to biju gribējusi. Tagad par tādu lietu bija slimība – vēzis. Pavisam noteikti nebija manos plānos. Tik ļoti bija manam prātam neiespējama, ka tagad atskatoties, varu teikt, ka tās simptomi bija jūtami jau krietnu laiku iepriekš, bet manā iztēlē tāda ceļa nebija. Taču Kungs aizveda tieši pa to.  
Te var rasties jautājums, bet kā tad ar cilvēka brīvo gribu? Atbilde ir vienkārša – ceļš ir Dieva dots, bet es varu iet to vai nu pieņemot, vai pretojoties Viņa gribai. Tas nozīmē staigātšo  ceļu baušļos – atzīstot, ka ir Dievs, Vienīgais un Visvarenais. Saule uzlec pār katru ceļa gājēju, taču no manis būs atkarīgs, vai atzīšu to par Dieva svētību vai lāstu.

Terēze

Mīli Dievu!

Mīlošais Dievs, manā dzīvē ir tik daudz tumsas, es slēpjos no Tevis. Paņem mani aiz rokas un izved no manu baiļu ēnām. Palīdzi man izmainīt savu sirdi. Aizved mani pie Patiesības un palīdzi atbildēt uz Tavu dāsno mīlestību. Ļauj man atzīt Tavas mīlestības pilnību. Atbrīvo mani no tumsas manā sirdī.  

Mīli savu tuvāko! 

Nopērc vai pagatavo ēdienu kādam, kam tas ir nepieciešams vai kurš pats to nespēj.

Šajā gavēņa laikā aicinām atbalstīt trūcīgo vajadzības. Kāda ģimene jau ilgāku laiku cenšas iekrāt naudu gāzes plīts iegādei, tomēr līdz šim dažādu neparedzētu apstākļu dēļ tas nav izdevies. Mamma, sākotnēji uzzinot par iespējamo palīdzību, no tās atteicās, jo visu dzīvi ir pieradusi savu ģimeni uzturēt pati – ar piemājas saimniecību, Neskatoties uz dzīves grūtībām, viņa nesūdzas par pieticīgo dzīvi un ir optimisma pilna.  Ja vēlies šai ģimenei palīdzēt, sazinies ar “Caritas Latvija” ( info@caritas.lv, 29635337) vai ziedo uz “Caritas Latvija” kontu ar norādi “Gāzes plītij”. “Caritas?Latvija” rekvizīti:?Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Kungs izsauca badu virs zemes un iznīcināja visus maizes krājumus. Viņiem pa priekšu Viņš sūtīja vīru: Jāzeps tika pārdots verdzībā. Važās tie saslēdza viņa kājas, viņa kaklu iekala dzelžos, kamēr piepildījās viņa pareģojums un Kunga Vārds viņu attaisnoja. Karalis sūtīja viņu atraisīt, tautu valdnieks viņu atsvabināja. Viņš iecēla to par sava nama kungu un par visa sava īpašuma pārvaldnieku (Ps 106, 16-21)

Nevienam no mums nebūs gluži tādi paši piedzīvojumi, kādi bija Jāzepam,- ne dzīves “kritienu”, ne “augšupeju” ziņā. Bet viņa dzīve piesaista mūsu uzmanību cilvēka dzīves vispārējām likumsakarībām. Cilvēkam var būt laba veselība, bet kādu dienu viņš no ārsta uzzina, ka viņam ir vēzis. Slimnīcā paciente ar onkoloģisku saslimstību man sarunā atklāj, ka slimība ir viņu izmainījusi. Slimniece ir kļuvusi līdzjūtīgāka. Viņa tagad spējot uzminēt palātas kaimiņienes vajadzības, pat tādu “sīkumu”, kā lūpu apslapināšanu ar ūdeni pēc operācijas. Lai pārbaudījumi un slimības mūs dara redzīgākus un atvērtākus citu cilvēku ciešanām. Lai sajūtam brīžus, kad ir ticis bradāts pa cilvēku sirdīm un dvēselēm, un spējam piedāvāt pleca sajūtu. Esam aicināti paļauties uz Dievu, bet tajā pašā laikā mums ir paredzēts darīt to, kas ir mūsu spēkos.

Rita, veselības aprūpes kapelāne

Mīli Dievu!

Manas dzīvības Radītāj, atjauno mani. Aizved mani jaunā dzīvē Tevī. Pieskaries man un ļauj man atkal justies veselam. Palīdzi man saskatīt Tavu mīlestību Tava Dēla ciešanās, nāvē un augšāmcelšanā. Palīdzi man izdzīvot šo gavēņa laiku tā, lai tas palīdz man svinēt Tavu mīlestību. Sagatavo mani šīm gavēņa turpmākajām nedēļām, lai es sajustu gan dziļu nožēlu par saviem grēkiem, gan Tavu bezgalīgo mīlestību pret mani.

Mīli savu tuvāko! 

Atsakies no žēlošanās. Ievēro, cik bieži tu tiec kārdināts, lai žēlotos!

Šajā gavēņa laikā aicinām atbalstīt trūcīgo vajadzības. Kāda ģimene, kurā abi vecāki ir kurlmēmi un kuriem piešķirta 3. invaliditātes grupa, audzina trīs skolas vecuma bērnus. Ģimene būs pateicīga par briketēm, lai varētu apkurināt māju. Ja vēlies šai ģimenei palīdzēt, sazinies ar “Caritas Latvija” ( info@caritas.lv, 29635337) vai ziedo uz “Caritas Latvija” kontu ar norādi “Briketēm”. “Caritas?Latvija” rekvizīti:?Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Bet jūsu runai jābūt: jā! jā! nē nē! Kas vairāk par to, ir no ļauna (Mt 5, 37)

Šī Svēto Rakstu vieta liek domāt par Dieva dāvanu apzināties, uzņemties atbildību. Atbildību par to, ko saku, atbildību par to, ko daru. Īpaši saskarsmē un sadarbībā ar cilvēkiem, kuri nespēj atteikt vai paust savu viedokli tagad un tūlīt. Apzināties savas iespējas un veikt savu pienākumu pēc vislabākās sirdsapziņas, nevis atstāt ko nepaveiktu vai uzvelt to citiem. Jācenšas izprast otrs; vai viņš vēlas to, ko es varu piedāvāt. 

Anita, ģimenē aug bērns ar autismu

Mīli Dievu!

Mīlestības Dievs, šajā gavēņa ceļojumā šķīstī manī vēlēšanos Tev kalpot. Atbrīvo mani no jebkādiem kārdinājumiem tiesāt citus vai nostādīt sevi augstāk par citiem. Palīdzi man, lai ar Tavas mīlestības un žēlastības palīdzību, es arvien mazāk un mazāk būtu aizņemts ar sevi, un arvien vairāk un vairāk pārņemts ar vēlēšanos sekot Tev, dzīvojot savu dzīvi saskaņā ar Tava Dēla piemēru.

Mīli savu tuvāko! 

Izsaki komplimentu kādam, kuram trūkst pašpārliecinātības.

Šajā gavēņa laikā aicinām atbalstīt trūcīgo vajadzības. Trīsbērnu ģimenei būs pateicīga par dvīņu ratiem (dvīņiem 6 mēneši). Ja vēlies šai ģimenei palīdzēt, sazinies ar “Caritas Latvija” ( info@caritas.lv, 29635337) vai ziedo uz “Caritas Latvija” kontu ar norādi “Dvīņu ratiem”. “Caritas?Latvija” rekvizīti: ?Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Un atkal Kungs sacīja Mozum: “Es redzu, ka šī tauta ir ar cietu skaustu; liec mani mierā, lai mans niknums varētu iesvilties pret viņiem un Es viņus iznīcinātu, bet tevi padarītu par lielu tautu.” Bet Mozus sāka lūgt Kungu, savu Dievu (Izc 32, 9-11)

Mūs ir pārņēmusi mantkārība. Un tā pat spiež tautai pamest savu valsti. Dievs ir parūpējies, lai mēs varētu dzīvot ar lēnprātības, pazemības un mīlestības garu.

Jānis, pirmās grupas invalīds

Mīli Dievu!

Žēlsirdīgais Tēvs, es apzinos, ka nelielie upuri, kurus Tev upurēju šajā gavēnī, nekad nevarēs kalpot par īstu gandarīšanu manai dzīvei. Bet palīdzi man savu dzīvi padarīt par sekošanu Tavam Dēlam. Lai no manis izstaro Tava mīlestība, un tā vada mani šajā ceļojumā pretī Lieldienu priekam.

Mīli savu tuvāko! 

Atbalsti savas draudzes veiktos žēlsirdības darbus, piemēram, ziedojot vai iesaistoties draudzes Caritas grupā, Marijas Leģionā vai kādā citā draudzes aktivitātē, kas palīdz cilvēkiem vajadzībās.

Palīdzēt citiem tu vari arī praktisko lietu apmaiņas portālā www.draudzedraudzei.lv. Ja vēl neesi reģistrējies portālā, nosūtu pieteikumu administratoram un saņem piekļuvi savā e-pastā.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Klauvējiet, un jums tiks atvērts! (Mt 7, 7)

Kad Jēzus klaudzina, es atveru tikai tad, kad man tas ir vajadzīgs, bet ikdiena paliek tā pati… Vēlos iemācīties atvērt savu sirdi katru dienu…

Inta, ar lūgšanām palīdz zupas virtuvē

Mīli Dievu!

Gādīgais Tēvs, es esmu bērns, kurš tik bieži uzgriež muguru Tavai mīlestībai. Pieņem šodien manu niecīgo nožēlu un palīdzi atbrīvoties no paštīksmināšanās, kas aizver manu sirdi pret Tevi. Ceļojot cauri šim gavēņa laikam, atgādini man par svētkiem, kurus esi man sagatavojis līdz ar Augšāmcelšanos un piepildi mani ar pateicību.

Mīli savu tuvāko! 

Tuvākmīlestību nogalina vienaldzība. Šodien apņemies veltīt laiku un tuvāk iepazīt kādu mazpazīstamu vai nepazīstamu cilvēku, piemēram, kādu draudzes locekli vai kaimiņu.

Šajā gavēņa laikā aicinām atbalstīt trūcīgo vajadzības. Kādai ģimenei, kurā aug septiņi bērni, nepieciešama divstāvīga gulta 9 un 10 gadus veciem puikām (vēlams, lai gulta ir jau kā pieaugušajiem, jo tādējādi kalpos ilgāku laiku). Tāpat nepieciešama gultiņa zīdainītim. Ja vēlies palīdzēt, sazinies ar “Caritas Latvija” ( info@caritas.lv, 29635337) vai ziedo uz “Caritas Latvija” kontu ar norādi “7 bērnu ģimenei”. “Caritas?Latvija” rekvizīti:?Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Ja tu nes savu dāvanu pie altāra un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāj turpat altāra priekšā savu dāvanu un ej, visprims izlīgsti ar savu brāli un tad nāc upurēt savu dāvanu! Steidzies salabt ar savu pretinieku, kamēr jūs esat vēl ceļā, lai pretinieks nenodotu tevi tiesnesim, bet tiesnesis kalpotājam un tevi neiemestu cietumā. Patiesi, Es tev saku: tu neiziesi no turienes, kamēr nebūsi atdevis visu līdz pēdējam grasim (Mt 5, 23-26)

Dievs savā vārdā saka,- ja man ir kaut kas pret savu māsu vai brāli, tuvu cilvēku (kāds naids vai nesaskaņas), man ir jācenšas izlīgt ar šo cilvēku. Mums savā cilvēcībā reizēm ir grūti pārkāpt pāri kādai cilvēciskai iedomai. Tomēr mēs nedrīkstam darīt pretējo, pazīstot Dievu. Lai gan savā cilvēcībā esam vāji. Personīgi to piedzīvoju laikā, kad lasīju šo Dieva vārdu. Man pašai kādu laiku bija nepatīkama situācija ar kādu pazīstamu meiteni, ilgu laiku ar viņu nerunāju. Lai gan sirdī apzinājos, ka nedrīkst tā darīt. Dienā, kad lasīju šo Svēto Rakstu fragmentu, šī meitene pati pie manis pienāca un lūdza nelielu palīdzību kādā lietā; es viņai, protams, izpalīdzēju un jutos ļoti laimīga. Tagad varam sarunāties un brīvi atklāt sirdi. Dievs ir visu siržu pazinējs. Un Viņš pats iestājas par mums un dod vairāk nekā mēs spējam iedomāties (sal. Rom 8, 26-27).

Kristīne, ieslodzījumā vēl jāpavada 3 gadi

Mīli Dievu!

Kungs, ne vienmēr es esmu dedzīgs pildīt Tavu gribu. Bieži vien es labprātāk darītu pēc sava prāta. Esi ar mani šajā gavēņa ceļojumā un palīdzi man neaizmirst, ka vienīgi Tavs Gars var aizvest mani pareizajā virzienā. Es vēlos “salabot” savas vājības, bet šis uzdevums šķiet pāri maniem spēkiem. Bet es zinu, ka ar Tavu palīdzību varu paveikt jebko. Ar pateicīgu sirdi es ienirstu Tavā mīlestībā un apzinos, ka bez Tevis es neko nespēju.

Mīli savu tuvāko! 

Atsakies no sevis salīdzināšanas ar citiem. Dievā mēs visi esam viens.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Mūsu dvēsele gaida uz Kungu, jo Viņš ir mūsu palīgs un aizstāvis (Ps 33, 20)

Man bija vajadzīgi vairāki gadi, lai pieņemtu šos vārdus, lai saprastu, ka Dievs mani mīl. Es uzaugu bērnunamā, mana māte bija cietumā, bet tēvam es nebiju vajadzīga, drīz pēc manas dzimšanas viņš nodibināja jaunu ģimeni. Deviņu gadu vecumā mani pie sevis paņēma tante, bet viņa nespēja aizstāt manas ilgas pēc vecāku mīlestības. Tajā laikā es bieži domāju, kāpēc tā ir noticis tieši ar mani, es neticēju Dievam un tam, ka Viņš mani varētu mīlēt. Tagad, audzinot savu meitiņu, man trūkst savas bērnības pieredzes, bet es cenšos paļauties uz Dievu.

Laura 

Mīli Dievu!

Mīlošais Dievs, reizēm mana sirds dodas dažādos virzienos, izņemot pretī Tev. Palīdzi man doties pretī Tev, lūkoties uz Tevi ar uzticību un meklēt Tavu valstību ar visu savu sirdi. Ļauj man apzināties par tiem, kuriem ir daudz vairāk ciešanu nekā man, lai es viņus apzinos kā savus brāļus un māsas, kurus Tu man esi devis.

Mīli savu tuvāko! 

Pirms vai pēc svētdienas Svētās Mises uzkavējies baznīcā un pavadi laiku lūgšanā.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Nepiemini mūsu tēvu vainas! Tava žēlastība lai nāk ātri pār mums. Mēs, Tava tauta un Tavu ganību avis, uz mūžiem godāsim Tevi, no paaudzes paaudzē teiksim Tavu slavu. (Ps 79, 8.13)

Jēzus manā dzīvē ienāca, kad man bija 22 gadi, pavisam reāli, dzīvi, izmainot mani pilnībā. Es nāku no dzimtas, kur par tradīciju bija šķiršanās, pat pa četrām reizēm katram vecākam, arī alkohola lietošana un citas lietas, kas svētību bērniem un nākamajai paaudzei nenes.
Bet tur, kur dvēsele bija salauzta un tukša, Jēzus ienāca ar savu mīlestību, spēku un dziedināšanu, lai es spētu nest svētību arī citiem. Viņš izlēja manā sirdī spēju mīlēt, piedot, just līdzi, redzēt citu sāpes un vientulību. Viņš dziedinājis manu salauzto dvēseli, kas paaudzēs nav redzējusi veselu ģimeni, un devis ticību, ka Dievam visas lietas iespējamas – atjaunot, restaurēt un visu darīt jaunu.
Vairāku gadu garumā Dievs man ir devis iespēju un spēku dalīties ar Viņa mīlestību, uz laiku kļūstot par audžumammu vairākiem bērniem, kamēr viņi sagaida savas pastāvīgās ģimenes vai var atgriezties pie bioloģiskajiem vecākiem. Esmu kļuvusi par mammu arī vienai bāreņu meitenītei, adoptējot viņu. Ar ko gan es esmu izpelnījusies šādu žēlastību, ka man uzticēts šis bērns, šis brīnums? Citi saka, ka man veicies. Es domāju, ka Dievs mani svētījis no savas sirds dziļumiem. Jo vairāk es mācos un ļauju Jēzus mīlestībai plūst caur mani, dalos ar to, kas man šodien ir, jo spēcīgāku Viņš ceļ un veido manas pašas ģimenei, kaut ko jaunu un nebijušu manā dzimtā. Man pietiek ar Viņa žēlastību!

Inese 

Mīli Dievu!

Dievs, Tu mīli mani kā paša bērnu. Es vēlos nolikt savu dzīvi Tavā priekšā, lai varētu pieņemt Tavu mācību un Tavu vadību. Es esmu Tev pateicīgs par Tavu klātbūtni gan tagad, gan tajā mūžīgajā dzīvē, kuru Tu man gatavo.

Mīli savu tuvāko! 

Šodien atsakies no pārmērīgas laika plānošanas. Pārdomā, vai neesi pārāk saplānojis savu dzīvi, “nozogot” laiku sev mīļiem cilvēkiem.

Šajā gavēņa laikā aicinām atbalstīt trūcīgo vajadzības. Kāda 1. grupas invalīde būs pateicīga par ledusskapi. Ja vari palīdzēt, sazinies ar “Caritas Latvija” ( info@caritas.lv, 29635337) vai ziedo uz “Caritas Latvija” kontu ar norādi “Ledusskapim”. “Caritas?Latvija” rekvizīti:?Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Es celšos un iešu pie sava tēva (Lk 15, 18)

Kad biju maza meitenīte, bieži sapņoju par tēti, kurš mani nes uz saviem stiprajiem pleciem, jo mans tētis bija miris. Mans sapnis piepildījās, kad piedzīvoju savā dzīvē Dievu kā mīlošu un gādīgu Tēvu.
Šajā tik nedrošajā pasaulē nav lielākas mīlestības un drošības kā būt kopā ar Viņu. Tētis ir mājas. Tik daudziem bērniem, pieaugušajiem nav mājas. Mums jāparāda ceļš, kā satikties ar Tēvu. Tā ir mūsu lielākā lūgšana, lai katrs, kas piedzīvo sāpes, ciešanas, vajāšanas, atstumtību, varētu satikties ar Tēvu. Tik ļoti gribas mājās. Ikvienam.

Aija un Jānis, audžuģimenē aug 9 mēnešus vecs puisītis

Mīli Dievu!

Bezgalīgās mīlestības Dievs, Tu apber mani ar neskaitāmām žēlastībām. Lai katra mana šodienas doma un darbs vada mani pretī Tavas valstības spožajai gaismai. Palīdzi man apzināties tos daudzos veidus, kādos Tu šodien darbojies manā dzīvē. Paldies par visām tām dāvanām, kuras Tu manā dzīvē esi devis. Ļauj man būt Tev pateicīgam ikkatrā šīs dienas mirklī.

Mīli savu tuvāko! 

Izveido sarakstu ar 10 lietām, par kurām tu savā dzīvē esi pateicīgs. Apdomā, cik tev patiesībā ir daudz, ko tu vari sniegt citiem.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Tad kungs pasauca savu kalpu un viņam sacīja: “Nekrietnais kalps! Es tev atlaidu visu parādu, jo tu man lūdzi. Vai arī tev nevajadzēja apžēloties par savu darba biedru, kā es par tevi apžēlojos?” Un kungs sadusmojās un nodeva šo kalpu mocītājiem, kamēr viņš nebūs atdevis visu parādu. Tā arī mans Debesu Tēvs jums darīs, ja jūs ikviens no sirds nepiedosiet savam brālim.” (Mt 18, 32-35)

Šodien es domāju par to, cik viegli un bīstami ir kādu nosodīt. Pat ne bīstami, atbaidoši. It kā tas otrs būtu tikai neveiksmīga laboratorijas eksperimentu pelīte – tā, kura nobeidzas. Ir tik viegli justies pārākam par vīru, kuram ķēniņš piedeva, bet kurš pats nemācēja atlaist parādu. Skaidrs, ka tādā situācijā mēs katrs rīkotos daudz labāk. Mēs, ar tām skaidrajām sirdīm. Tas vīrs ir acīmredzami nejauks, nosodāms. Nepateicīgs.
Es mēģinu viņu iztēloties, mēģinu iztēloties apstākļus, kuros viņš iekrita tik lielos parādos. Gribēja nodrošināt ģimeni, tirgoties, celt māju, domāja, ka bez tās naudas viņam pašam nebūs vērtības, dzīvei nebūs jēgas. Mēģinu iztēloties viņa acis un domāju, ka varbūt viņš nemaz nebija ļauns. Varbūt viņā dzīvoja tik daudz nesaņemtas mīlestības, tāds tukšums, ka to nespēja atsvērt nekādi atlaisto parādu miljoni. Tukšums bija tik milzīgs, ka viņš pat nepamanīja, ka ķēniņš viņam piedevis.
Taču arī es, kas šodien pārdomā šo stāstu, esmu tikai trausls cilvēks, kuru var nosodīt un tiesāt par daudzām lietām. Nosodījums nogalina kā aukstums, kā vienaldzība. Ja nu mēs mēģinātu viens uz otru lūkoties ar mazliet mazāku nosodījumu? Arī uz pretīgo bagātnieku  – mēs, kam tās tīrās sirdis? Ja mēs būtu saņēmuši mazāk mīlestības, nekā mums ticis dots, arī mēs būtu nežēlīgāki un nožēlojamāki.
Dievs, svētī manas acis, lai tās nelūkojas cilvēkos ar ļaunumu. Svētī manas acis, lai tās neraudzītos  cilvēkos ar pārākuma sajūtu. Svētī mani, kam ir tik daudz jautājumu un nevienas pašas atbildes.

Velta, brīvprātīgi palīdz BKUS “Vecāku mājā”

Mīli Dievu!

Kungs, Tavs mīlestības bauslis ir tik vienkāršs. Palīdzi man atmest lepnību un būt pazemīgam gandarīšanā. Es vēlos iet vienīgi to ceļu, ko Tu vēlies, lai es mīlu, un mīlēt to ceļu, ko Tu vēlies, lai es ietu. To es lūdzu caur Tavu Dēlu, Jēzu Kristu, kurš ir ar mani šodien un vienmēr.

Mīli savu tuvāko! 

Sakop koplietošanas telpu savā mājoklī, darbavietā vai tuvākajā apkārtnē. Uztver to kā dāvanu visu kopējam labumam.

Savu brīvo laiku tu vari ziedot arī brīvprātīgi palīdzot Bērnu slimnīcas  Vecāku mājā vai arī piedaloties Jauniešu Pastorālās mājas organizētajos sociālajos projektos. Uzzini vairāk Mīlestības graudi 2017.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Kas ir lielākais starp jums, tas lai ir jūsu kalps. Bet, kas sevi paaugstinās, tas tiks pazemināts, un, kas sevi pazeminās, tas tiks paaugstināts (Mt 23, 11-12)

Cilvēkam vienmēr šķiet, ka viņš ir varens un visu zina labāk, jo viņš taču ir radības kronis. Patiesībā es esmu vājš. Alkohola dēļ es zaudēju darbu un izpostīju savu ģimeni. Es padarīju alkoholu par savu elku un biju aizmirsis, ka vienīgi Dievs ir varens. Viņš mani nospieda uz ceļiem, un Viņš mani arī izglāba. Katra diena, kuru dzīvoju skaidrā, ir Viņa uzvara, nevis manējā.

Andrejs, ārstējas no alkohola atkarības

Mīli Dievu!

Dievs, kas esi debesīs un virs zemes, vadi un sargā mani. Tik bieži es domāju, ka pats varu sev palīdzēt un vienmēr tas beidzas ar neveiksmi. Vadi mani prom no grēka, vadi mani uz pareizā ceļa. Lai Tavs Gars mani iedvesmo un padara par Tavas mīlestības instrumentu. Paldies Tev, ka rūpējies par mani.

Mīli savu tuvāko! 

Izgaršo ēdienu, atturoties no nevērīgas ēdiena patērēšanas.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Taisnīgo ceļš ir Kungam patīkams, bet bezdievju ceļš izzudīs (Ps 1, 6)

Kungs zina visu, kas notiks, bet es nezinu, kaut arī gribu uzzināt. Es gribu uzzināt par savu nākotni, bet apzinos, ka tas viss ir Dieva rokās, jo Dievs par mani zina vairāk nekā es to varu iztēloties. Ja es lūdzu Dievu, tad es zinu, ka ar mani viss būs kārtībā.

Felicita, 11 gadi

Mīli Dievu!

Mīlošais Dievs, es dzirdu Tavu aicinājumu atgriezties pie Tevis. Parādi man ceļu, kā to izdarīt. Parādi man tos labos darbus, kurus Tu vēlies, lai es daru Tavā vārdā. Sūti savu Svēto Garu, lai mani vadītu un stiprinātu manu ticību.

Mīli savu tuvāko! 

Piezvani, nosūti apsveikumu vai vēstuli radiniekam, draugam vai draudzes loceklim, kurš ir saslimis vai jūtas vientuļš. Apņemies viņu apciemot tuvākajā iespējamā laikā vai arī ielūdz viņu ciemos pie sevis.

Brīvprātīgie ir Radio Marija Latvija pulsējošā sirds, kas ļauj pļūst dzīvībai. Šī kalpojuma būtība ir vēlme iesaistīties Dieva Vārda nešanā. Brīvprātīgajiem ir iespēja iesaistīties, lūdzoties Baznīcas lūgšanas ēterā kopā ar radio klausītājiem, palīdzēt tehniskajā kalpošanā (darbs ar pulti, failu apstrādi, mājas lapu u.c.), kalpošanā pie mobilās pults draudzēs, raidījumu vadīšanā, veicināšanas aktivitātēs, administratīvajos darbos u.c. Ikvienam ir iespēja, un ikviens tiek aicināts kļūt par daļu no radio. Ja jūti sevī aicinājumu palīdzēt kādā no jomām, raksti uz e-pastu info@rml.lv ar norādi “brīvprātīgais”. Radio Marija Latvija darbu tu vari atbalstīt arī ar ziedojumu. Vairāk informācijas: http://www.rml.lv/ziedo/.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Tajā laikā Jēzus izdzina ļauno garu, kas bija mēms. Un notika, ka, tiklīdz ļaunais gars bija izgājis, mēmais sāka runāt (Lk 11, 14-15)

Kāda paciente jau ilgāku laiku no palātas dzina ārā jebkuru medicīnisko personālu, jo ierindoja viņus to cilvēku kategorijā, kuri bija stipri darījuši viņai pāri. Pēc ārstes lūguma ierados pacientes palātā un arī saņēmu savu devu – sēdēdama kā ķeizariene gultā, viņa katru ienācēju vispirms nomērīja ar vērtējošu skatienu (vai vērts vispār runāt) un nabaga pārākuma apziņu (vai neesmu no to baznīcas kategoriju ļaudīm, kuru vārdi stipri vien ir nesaskaņā ar darbiem).

Tomēr, kad uzaicināju viņu uz blakuspalātu, kur varējām divatā aprunāties, uzzināju tādu stāstu, ko tiešām nevarēju iedomāties. Būdama bez personas dokumenta, viņa tika izmantota kā darbiniece par pajumtes un vēdera tiesu, turklāt zemu apmaksātā darbā un aukstumā, iegūdama tuberkulozi ar tās izraisītām komplikācijām. Patiesībā manā priekšā bija cilvēks, kura nav, – nav personu reģistrā un neeksistē tiem, kuru labā strādā, un nav arī draudzei, jo tajā piedzīvota savulaik līdzīga situācija kā Ījabam. Nezināju, ka cilvēks var nebūt kā tāds 21. gadsimtā, mūsu zemes galvaspilsētā.

Pēc vairāku mēnešu  ilgām sarunām, kurās aizvien vairāk redzēju, kā mainās ne tikai pacientes sejas izteiksme, bet arī dvēsele, kopā ar sociālo darbinieci nokārtojām pases jautājumu, un paciente varēja arī pieteikties uz invaliditātes statusa kārtošanu un atlīdzības saņemšanu. Noregulējās arī attiecības ar meitas ģimeni. Savās mājās viņa iekārtoja savu garīgo stūrīti, kur lūgt Dievu, lasīt Bībeli, to pārdomāt.

Dieva valstība Jēzū Kristū ir mūsu vidū, kad mēs kopā to arī piedzīvojam. Jo tad kopīgi tiek sadzirdēta Dieva balss, kas mudina rīkoties. Jēzus bija rīcības Cilvēks un mīlestības Dievs. Tieši nesot to nastas, kuras apkārtējie vēlas nokratīt.

Milda, veselības aprūpes kapelāne

Mīli Dievu!

Mīlošais Dievs, Tu esi tas, kurš dzird manu žēlošanos, manu nepacietību. Reizēm, kad es no Tevis attālinos, mani pārņem bailes. Vadi manu sirdi atpakaļ pie Tevis. Palīdzi man redzēt pāri manām vajadzībām un vēlēties pildīt tikai Tavu gribu. Paldies par daudzajām svētībām, kuras Tu man dāvā, un Tavu klātbūtni manā dzīvē.

Mīli savu tuvāko! 

Šodien atsakies no raizēšanās. Tā vietā uztici visu Dieva žēlsirdībai un apredzībai.

Šajā gavēņa laikā aicinām atbalstīt trūcīgo vajadzības. Kāda ģimene priecāsies par 2-stāvu gultu 10 un 11 gadus veciem zēniem. Ja vari palīdzēt, sazinies ar “Caritas Latvija” ( info@caritas.lv, 29635337) vai ziedo uz “Caritas Latvija” kontu ar norādi “Divstāvu gultai zēniem”. “Caritas?Latvija” rekvizīti:?Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Nenocietiniet savu sirdi! (Ps 95, 8)

Dievs man saka – mīli savus ienaidniekus, tos kuri tev pretojas, kuri tevi nesaprot, grib tevi pakārtot sev. Tikai tā var kļūt par Dieva bērnu un iegūt mūžīgo dzīvi. Tas ir pavisam neiedomājams ceļš. Taču, ja Dievs mani izveda pa vēža ceļu, iemācīs iet arī patiesas mīlestības ceļu. Tas ir liels apsolījums. Vecajā Derībā nekur nav teikts, ka ienaidnieks ir jāienīst. Tādējādi Izraēlis Jēzus laikā interpretēja likumu, kas pamācīja, ka jāmīl tuvāko. Veica vienkāršotu secināšanu: ja tuvāko jāmīl, tad ienaidnieks ir jāienīst. Jāpiezīmē, ka vārdu „tuvākais” saprata ļoti šauri – tikai ciltsbrāļi.
Patiesību sakot, šāda interpretācija ir raksturīga mums visiem, cilvēkiem ar pirmdzimtā grēka deformētu sirdsapziņu. Ļoti labi pazīstu to sirds nocietināšanās sajūtu, kad kāds rīkojas pretēji manai gribai un vienā mirklī pārstāj būt man tuvākais. Jēzus Kristus šajā jomā atjauno un paplašina Atklāsmes patiesību, kas ir pretdabiska cilvēkam, bet tātad ir jauns, Dieva norādīts ceļš. Taču kā mīlēt ienaidnieku, ja viņš ir ienaidnieks, ja mana sirds pret viņu ir cieta? Svētie Raksti mīlestību saprot konkrēti, kā rīcību un nevis kā emocionālu stāvokli. Jēzus saka: mācieties no Saules, kas nešķiro cilvēkus un silda katru. Tāds ir Dievs. Viņš mīl tevi bez nosacījumiem tieši tāpat kā tavu ienaidnieku. Grib labu gan tev, gan viņam. Tādēļ arī jūs lūdzieties par saviem ienaidniekiem pat ar cietu bezemociju sirdi. Sveiciniet viņus tieši tāpat kā sveicināt brāļus. Sveicināt nozīmē teikt labus Dieva svētības vārdus, vēlēt labu.

Terēze

Mīli Dievu!

Mīlošais Tēvs, tik daudz reižu es no Tevis novēršos, bet Tu vienmēr mani sagaidi, kad atgriežos. Tava žēlsirdība un mīlestība dod man pārliecību. Paldies par aicinājumu gavēt, lūgties, un veikt tuvākmīlestības darbus. Tava žēlsirdība pret manām vājībām ļauj ar cerībām gaidīt Lieldienu prieku, kurā Tu vēlies ar mums dalīties.

Mīli savu tuvāko! 

Kopā ar ģimeni lūdzies pirms un pēc ēdienreizēm. Īpaši lūdzies par trūcīgajiem, kuriem ne vienmēr ir, ko ēst.

Šajā gavēņa laikā aicinām atbalstīt trūcīgo vajadzības. Kāds 1. grupas invalīds būs pateicīgs par elektrisko plītiņu, vislabāk ar diviem riņķiem. Ja vari palīdzēt, sazinies ar “Caritas Latvija” ( info@caritas.lv, 29635337) vai ziedo uz “Caritas Latvija” kontu ar norādi “Elektriskajai plītij”. “Caritas?Latvija” rekvizīti:?Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Par Kunga žēlsirdību es dziedāšu mūžam, ar savu muti no paaudzes paaudzē stāstīšu par Tavu uzticību (Ps 89, 2)
Manam Jēzum!
 
Jēzu, Tu, mans mīļais Jēzu,
Cik brīnišķīgs esi Tu, mans Kungs!
Jēzu, Tu esi mans Tēvs.
Mīlu Tevi Jēzu!
 
Tu, mans mīļais Pestītāj,
Mīlu Tevi Kungs, mans Dievs!
Sirdi savu dodu Tev,
Mīlu Tevi Jēzu!
 
Kungs, mans mīļais Kungs,
Tavs Vārds ir man ļoti dārgs.
Kungs Jēzu, mīlu Tevi!
Kungs Jēzu, mīlu Tevi!

Man vienalga vai smiesieties par mani vai nosodīsiet, vai izturēsieties ar aizdomām par manu patosu. Esmu pie tā jau pieradis. Bet es mīlu Jēzu un Viņš ir mans Pestītājs! To es nesapratu uzreiz, ilgu laiku domāju, ka esmu ticīgs, taču patiesībā tāds nebiju, tomēr tagad zinu skaidri, ka mīlu Jēzu!

Raitis, šobrīd atrodas ieslodzījumā

Mīli Dievu!

Žēlsirdīgais Dievs, atbrīvo savu Baznīcu no šīs pasaules grēkiem un pasargā mūs no ļaunā, ko redzam, un ļaunā, ko mēs labprātāk izvēlamies ignorēt. Kungs, mums ir vajadzīga Tava vadība, jo mēs to nevaram paveikt vieni. Tikai ar Tavu palīdzību mēs varam tikt pestīti. Paldies par Tavām ilgām pēc mūsu mīlestības un mūsu pestīšanas.

Mīli savu tuvāko! 

Šodien atsakies no tenkošanas un tā vietā izvēlies būt laipns savās domās, vārdos un darbos. Uzsmaidi apkārtējiem.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Kungs ir labs pret visiem, un žēlsirdība ir visos Viņa darbos. Kungs ir uzticīgs visos savos vārdos un svēts visos savos darbos. Kungs palīdz visiem, kas pakrīt, un visus nospiestos pieceļ (Ps 145, 9.13cd-14)

Esmu kristīts katolis kopš dzimšanas, bet ilgi to neesmu novērtējis. Vairāk vai mazāk apzināti pievērsos Dievam no 20 gadu vecuma, taču tas nebija nopietni. Tagad esmu Kristus liecinieks, kaut arī fiziski ieslodzīts, bet garīgi Kristus atbrīvots!
Mana pārliecība ir, ka ceļš nav neko vērts, ja tas neved pie Dieva. Mans kredo: Solo Dios basta! Ar Dievu vien pietiek!

Dagnis, atrodas ieslodzījumā

Mīli Dievu!

Mīlošais un žēlsirdīgais Dievs, es apzinos savus grēkus un vājības. Bet, apzinoties savas vainas, palīdzi man atcerēties arī Tavu maigo mīlestību, Tavu lēnprātīgo un bezgalīgo piedošanu. Es nāku Tavā priekšā piepildīts ar sāpēm un vainas sajūtu, bet, ieskatoties Tavās acīs, es redzu piedodošo mīlestību, pēc kuras es savā dzīvē tik ļoti ilgojos. Palīdzi man tādā pašā veidā piedot citiem cilvēkiem. Māci mani mīlēt, kā Tu mīli.

Mīli savu tuvāko! 

Šodien velti savu uzmanību kādam, ko tu citreiz izvēlies ignorēt.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Tāpēc rūpīgi sargā sevi un savu dvēseli, lai tu neaizmirstu lietas, ko ir redzējušas tavas acis, un lai tas neizietu no tavas sirds visās tava mūža dienās! (At 4, 9)

Kungs Jēzus man ir dāvājis tik daudz žēlastības un labestības. Viņš ir sātinājis manu dvēseli. Es zinu, ka šajā laikā, kad apkārt valda steiga, viltus dievi un kārdinājums ienirt ilūziju pasaulē, man paliek Kunga mīlestības brīnumu pieredze un ticība…. Jā, ir svarīgi ik brīdi uzlikt “ticības un paļāvības brilles” – lai slavētu Viņu, lai redzētu pāri ikdienišķajam, un ļautu Viņam būt manas dzīves Kungam visās jomās. Gribu būt nu vairs atkarīgs tikai no Viņa.

Roberts, kalpo atkarīgajiem

Mīli Dievu!

Nāc, Svētais Gars, māci mūs Tevi slavēt kā bērniem, kas priecājas par vienkāršām lietām. Lai arī gavēnis man ir kā prieka sauciens, lai mani centieni un lūgšana ir piepildīta ar slāpēm pēc Viņa. Kungs, esi slavēts!

Mīli savu tuvāko! 

Lūdzies, lai šodien tavas acis var ieraudzīt Jēzu vēl vairāk tajos, kas tevi kaitina, tajos kas atkal no jauna lūdz palīdzību, un liekas – nekas ārēji nemainās. Izvēlies netiesāt un dot no Jēzus dzīvības, kas ir tevī. Lai uzvar Mīlestība!

Atkarība ir slimība, tāpēc nenosodi cilvēkus, kas no tās cieš. Ja jūti sevī vēlēšanos palīdzēt atkarībās nonākušiem cilvēkiem, kuri vēlas mainīt savu dzīvi, sazinies ar Betlēmes Žēlsirdības māju Rīgā, Katoļu ielā 14, pa e-pastu: nova.vita.latvia@gmail.com. Ziedojumus iespējams pārskaitīt nodibinājumam “Nova vita”, Reģ. Nr. 40008137356, konta Nr. LV72HABA0551034255532, ar norādi “Betlēmes žēlsirdības mājai”. Vairāk informācijas: www.novavita.lv. Ar savu brīvprātīgo darbu vai materiālo palīdzību tu vari atbalstīt arī  Kalna svētību kopienu Bruknā (Reģ.nr. LV40008062920, konta Nr. LV36HABA0551030881065). Vairāk informācijas: www.bruknaskopiena.lv

Ieklausies Dieva Vārdā!

“Kungs, atnāc, kamēr mans dēls vēl nav nomiris.” Jēzus viņam teica: “Ej! Tavs dēls dzīvo.” Cilvēks ieticēja vārdiem, ko Jēzus viņam teica, un aizgāja (Jņ 4, 49-50)

Šajā Evaņģēlija daļā mēs lasām par to, kā Jēzus dziedināja zēnu, kas bija uz miršanas gultas. Zēnu, kuram vairs nebija cerības izdzīvot, kad visi jau kratīja galvas, plātīja rokas un secināja – viņš ir norakstāms un miris. Cilvēki zēnam vairs nevarēja palīdzēt. Un tieši tajā brīdī zēna tēvs uzzināja, ka Jēzus ir ieradies viņu pilsētā. Tēvs saprata, ka Jēzus ir viņa pēdējā cerība. Tēvs bija redzējis un dzirdējis par brīnumiem, ko Jēzus bija darījis Jeruzalemē un Galilejā… Tas ir tieši tāpat, kā mūsu ticības dzīvē – mēs darām, skrienam un plānojam – vienā brīdī saprotam, kas viss iet galīgi šķērsām, un nav nekā mūsu varā ko mainīt vai ko ietekmēt… mēs salūstam, noliekam sevi malā, un lūdzam pēc kāda palīdzības – vienīgais glābiņš ir Dievs. Tāpat bija arī šim zēna tēvam.

Zanda, cieš no epilepsijas

Mīli Dievu!

Dievs, kurš mani esi radījis, Tu man piedāvā jaunu dzīvi caur savu Dēlu un savām Sakramentu dāvanām. Lai arī es sev visapkārt redzu jaunu dzīvību, es ne vienmēr atzīstu to dzīvību, ko Tu man dāvā. Palīdzi man šajā gavēnī pieaugt apziņā par tām dāvanām, kuras Tu man dzīvē esi devis, kā arī pieaugt pateicībā par Tavu gādību.

Mīli savu tuvāko! 

Izvēlies vienu šīs nedēļas dienu, kurā tu atteiksies no elektronisko ierīču lietošanas, e-pastu un īsziņu sūtīšanas. Tā vietā izvēlies vairāk laika pavadīt dabā, kontemplējot Dieva radīto pasauli.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Jēzus, ierau­dzījis viņu guļam un sapratis, ka šis cilvēks slimo jau ilgu laiku, viņam jautāja: “Vai tu gribi kļūt vesels?” (Jņ 5, 6)

Mēs visi gribam būt veseli Dieva atvēlētajā dzīves laikā. Manuprāt, mūsu pirmais solis, lai mēs tādi būtu, ir izvēlēties būt veseliem. Mana draudzene, uzzinot savu diagnozi, bija pilnīgi satriekta. Viņai tika piedāvāta sarežģīta operācija un ļoti ilgstošs ārstēšanas kurss. Sekoja smagas pārdomas. Tad viņa izvēlējās rīkoties saskaņā ar Dieva Vārdu: Ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš ataicina draudzes vecajus, un tie lai lūdz Dievu par viņu, to svaidīdami ar eļļu Tā Kunga Vārdā. Un ticīga lūgšana izglābs slimo, un Tas Kungs viņu uzcels. Un, ja viņš grēkus būtu darījis, viņam tiks piedots (Jēk 5, 14-15). Viņa tika svaidīta ar eļļu un atdeva sevi Dieva rokās. Izturēja visu: operāciju, terapiju – un tika pilnīgi dziedināta. Tagad, pēc vairākiem gadiem, viņai ir ģimene: vīrs un trīs bērni, un viņa slavē Dievu un labprāt dalās savā pieredzē ar citiem.

Natālija, strādā slimnīcā

Mīli Dievu!

Dievs, ne vienmēr es gavenī saskatu skaistumu, jo es labāk izvēlos bēgt no sāpēm. Palīdzi man ieraudzīt, kā Tava pestījošā žēlastība un Tavs mīlošais pieskāriens manai dzīvei var piepildīt mani ar Tavas pestīšanas priecīgu slavēšanu.

Mīli savu tuvāko! 

Dievs cilvēkam deva pienākumu rūpēties par radību un apkārtējo vidi. Pārdomā, vai pietiekami rūpējies par mūsu “kopējām mājām” – planētu Zemi.

Šajā gavēņa laikā aicinām atbalstīt trūcīgo vajadzības. Kāda ģimene būs pateicīga par veļasmašīnu. Ja vari palīdzēt, sazinies ar “Caritas Latvija” ( info@caritas.lv, 29635337) vai ziedo uz “Caritas Latvija” kontu ar norādi “Veļasmašīnai”. “Caritas?Latvija” rekvizīti:?Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Es spriežu ne jau pēc tā, kas redzams cilvēkam, jo cilvēks redz ārieni, bet Kungs uzlūko sirdi (1 Sam 16, 7)

Šis Evaņģēlija fragments man liek domāt par ticību un pašcieņu, un vairāk par visu – par to, kā uzturēt iekšējo garīgo spēku, savu iekšējo telpu pildīt ar saturu, lai no sirds iziet Dievam patīkami nodomi un rīcības. Jāmācās Dieva mācību mīlēt, atvērt sirdi un atvērt ausis zinībām, pieņemt kristīgus lēmumus un būt atbildīgam par to, ka ikdienā visu var darīt ar prieku pret savu tuvāko un sevi.

Anita, ģimenē aug bērns ar autismu

Mīli Dievu!

Mans mīlošais Radītāj, tuvojoties Lieldienām un apsolītajai samierināšanai ar Tevi, mani piepilda prieks. Māci mani sekot Tava Dēla piemēram un būt cienīgam saukties par Viņa tautas pārstāvi – kristieti. Palīdzi man katru dienu dzīvot tā, kā dzīvoja Viņš, pārvēršot naidu mīlestībā un konfliktu mierā. Es gaidu Tava Dēla augšāmcelšanos ar nepacietību, ticību un dziļu pateicību.

Mīli savu tuvāko! 

Lūdzies par mieru Sīrijā un citiem kara un konflikta skartiem pasaules reģioniem, uzticot  nevainīgo cilvēku ciešanas Dieva žēlsirdībai.

Tu vari sniegt arī finansiālu atbalstu, ziedojot uz “Caritas Latvija” kontu LV46HABA0551008657797 ar norādi “Palīdzībai Sīrijā”. Ziedojumi ik pēc 3 – 6 mēnešiem tiks pārskaitīti uz „Caritas Internationalis”, kas tālāk tos izmantos palīdzības sniegšanai Sīrijā un tās kaimiņvalstu bēgļu nometnēs dzīvojošajiem sīriešu bēgļiem. “Caritas?Latvija” rekvizīti: reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050. 

Ieklausies Dieva Vārdā!

“Viņu mīlēt no visas sirds, no visa prāta un no visa spēka un tuvāko mīlēt kā sevi pašu” ir vairāk vērts nekā visi dedzināmie un citi upuri (Mk 12, 33)

Dievs mūs katru ir radījis mīlestībā un mīlestībai. Mīlestība ir kristīgās ticības pamats. Mūsu mīlestības avots ir Dievs. Tikai, mīlot Dievu un klausoties Viņā, mēs kļūstam par mīlestības nesējiem pasaulei. Mīli Dievu un savu tuvāko, un Dievs piepildīs tavas sirds ilgas!

Jolanta, strādā internātpamatskolā bērniem ar attīstības traucējumiem

Mīli Dievu!

Žēlsirdības Dievs, manu sirdi pārņem Tavs maigums. Dziļi manā dvēselē es jūtu Tavu mīlošo pieskārienu. Es lūdzu Tavu palīdzību manā nespēkā, lai es esmu uzticīgs Tavam Vārdam. Es esmu pateicīgs, ka Tava žēlsirdība pret maniem grēkiem ir tikpat stipra kā Tava bezgalīgā mīlestība pret mani.

Mīli savu tuvāko! 

Gavēņa pirmajās dienās tu sastādīji sarakstu ar lietām un ieradumiem, no kuriem vēlies atteikties šajā gavēņa laikā, kā arī izvēlējies žēlsirdības darbu, kuram veltīt vairāk uzmanības. Izvērtē, vai līdz šim esi darījis pietiekami, lai savas apņemšanās īstenotu. Ja nē, ir pēdējais laiks to sākt darīt!

Ieklausies Dieva Vārdā!

Dievam nekas nav neiespējams (Lk 1, 37)

Savā ģimenē esam uzņēmuši trīs audžubērnus: Martu – 17 gadi, Patrīciju – 15 gadi, Karolīnu – 13 gadi. Šie bērni ir bāreņi un mūsu ģimenē dzīvo jau 8 gadus. Karolīna no dzimšanas brīža ir bērns invalīds, kuram veikta smaga operācija. Tā Kunga mīlestība, kas izstaroja par šo bērnu, ļoti viņu iepriecināja, darot brīnumu un palīdzot Karolīnai atveseļoties un atgriezties ikdienas dzīvē.

Marija un Aldis

Mīli Dievu!

Žēlsirdības un gudrības Dievs, es zinu, ka ar Tavu palīdzību es varu vēl pilnīgāk atvērt savu sirdi Tava Dēla ciešanu un nāves noslēpumam. Palīdzi man šajā gavēņa laikā būt pazemīgam un neaizmirst, ka ikviens Tavs žēlsirdības darbs manā labā ir dārga dāvana.

Mīli savu tuvāko! 

Šodien ieklausies savos bērnos, ieplānojiet kādu kopīgu aktivitāti.

Iespējas, kā palīdzēt tiem bērniem, kuri par savām mājām sauc bērnunamu, ir ļoti plašas. Uzzini vairāk www.palidzibareniem.lv.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Patiess ir tikai Tas, kurš mani sūtīja un kuru jūs nepazīstat. Es Viņu pazīstu, jo Es esmu no Viņa un Viņš mani sūtīja (Jņ 7, 28-29)

Bieži man ir nācies atzīt, ka esmu kļūdījusies sevis pazīšanā un Dieva pazīšanā; kad man ir licies – tik daudz jau zinu, un ko vēl jaunu Dievs man varētu atklāt par mani pašu, par citiem, par Viņu? Kad pie sevis esmu nodomājusi: “Re, cik daudz garīgi esmu augusi. Esmu taču izrāpusies no tik dziļas bedres, kas reiz bija manā dzīvē!” Reizēm pat mēdzu piemirst, ka tas, kurš man pasniedza roku, bija Dievs. Viņš pirmais mani atrada. Kad attopos vai kad Dievs man sniedz kādu saudzīgu pamācību, man paliek sāpīgi par to, cik manā dabā ir viegli aizmirst Dieva doto izglābšanos. Esmu pateicīga Viņam par tām reizēm, daudzajām ikdienas reizēm, kad man nākas atzīt savu bezspēcību. Kādreiz šis vārds “bezspēcība” mani tik ļoti baidīja, tas līdzinājās pamata zaudēšanai zem kājām. Bez Dieva to tiešām nevar panest! Ar vārdu “bezspēcība” sākās mana atveseļošanās no atkarības. 
Man nav viegli būt Viņa mazajai meitiņai, ļaut Viņam par mani rūpēties un vadīt mani. Tas man joprojām ir nepierasti. Man arī nav viegli saprast, kā tas ir – būt maziņai un vienlaikus ļoti vērtīgai. Kā tas iet kopā? Es vienkārši mēģinu pieņemt šo patiesību.

Inta, turpina atveseļoties no atkarības

Mīli Dievu!

Kungs, mans Dievs, dāvā mums žēlastību savā sirdī ļaut sev būt Taviem mazajiem, mīļotajiem bērniem. Par to nekas nav jāmaksā, vienkārši jāpieņem Tava mīlestība. Kaut mēs un ikviens šo mīlestību pieņemtu, jo Tevi ļoti skumdina, kad Tavu mīlestību atraida.

Mīli savu tuvāko! 

Šajā dienā ļauj Dievam sevi mīlēt, ignorējot un atvairot domas, kas liek šaustīt, sodīt vai pazemināt sevi. Pamudini arī citus pieņemt sevi kā Dieva mīļos bērnus.

Šajā gavēņa laikā aicinām atbalstīt trūcīgo vajadzības. Kāda sieviete būs pateicīga par gāzes plīti ar diviem riņķiem. Ja vari palīdzēt, sazinies ar “Caritas Latvija” ( info@caritas.lv, 29635337) vai ziedo uz “Caritas Latvija” kontu ar norādi “2 riņķu gāzes plītij”. “Caritas?Latvija” rekvizīti:?Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.

Ieklausies Dieva Vārdā!

“Vai tad mūsu Likums notiesā cilvēku, vispirms neuzklausījis viņu pašu un neizpētījis, ko viņš ir nodarījis? ” (Jņ 7, 51)

Esmu ievērojusi, ka man klausīties otru cilvēku ir ļoti grūti. Satiekoties ar draugiem un paziņām, vienmēr ir vēlme stāstīt vairāk par sevi. Vēl man Dievs ir atklājis, ka bieži vien esmu neuzmanīga pret sarunas biedra teikto, ja mani pārņem kādas rūpes. To man ir atklājuši mani bērni, kad sarunas laikā viņi man ir pajautājuši: “Mammu, vai tu mani dzirdi?”
Tas licis man aizdomāties par to, vai es dzirdu cilvēkus – savus bērnus, draugus, kolēģus. Cik daudz es dzirdu – vai tikai to, ko vēlos, vai tikai to, kas mani interesē? Vai vienmēr uzklausu sarunas biedru līdz viņš pabeidz savu stāstāmo? Vai neizdaru pārsteidzošus secinājumus jau sarunas vidū, mēģinot aizrādīt, pieņemot pārsteidzošus lēmumus attiecībā uz viņu? Cik manī ir mīlestības uz manu sarunas biedru?
Un kā ir ar Dievu? Vai es Viņu vispār mēģinu uzklausīt? Visdrīzāk es nemaz neļauju Viņam izteikties. Es nepārtraukti runāju un neapstājos. Es bieži vien nevaru apklust, lai dotu iespēju Dievam atbildēt, lai uzklausītu, ko šodien Dievs vēlas pateikt man.

Līga, trīs bērnu mamma

Mīli Dievu!

Kungs, tas, ko Tu no manis vēlies, šķiet tik pareizs. Es vēlos dzīvot, sekojot Tavam Dēlam Jēzum. Un tomēr es tik bieži krītu, novirzoties no šī ceļa. Mīlošais Kungs, es to nevaru paveikt viens. Man ir vajadzīga Tava palīdzība un vadība. Neļauj man aizmirst, cik ļoti Tu esi vajadzīgs manā dzīvē.

Mīli savu tuvāko! 

Apciemo savus vecākus vai piezvani viņiem. Ieklausies viņu teiktajā.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Dievs Tev dos visu, ko vien Tu lūgsi (Jņ 11, 22)

Ja tu mīlēsi Dievu, arī Viņš tevi mīlēs un tu varēsi iet katru dienu pie Viņa lūgšanā. Dievs sāks ar tevi runāt. Kad tu saki Dievam nē, Viņam sāk sāpēt sirsniņa.

Marija, 10 gadi, mācās speciālajā internātpamatskolā

Mīli Dievu!

Mans mīlošais Dievs, reizēm ir tik grūti mīlēt pasauli, bet mīlēt to tā, kā to mīlēja Jēzus, šķiet neiespējami. Palīdzi man būt Viņa mīlestības iedvesmotam un Viņa piemēra vadītam. Man ir vajadzīgs Tavs atbalsts. Parādi man, kā man atvērt savu sirdi, lai es nebūtu tik egoistisks. Palīdzi man nebaidīties no sāpēm un tumsas, kuru tu vēlies pārvērst Lieldienu priekā.

Mīli savu tuvāko! 

Šodienas svētdienas kolektē noziedo nedaudz vairāk nekā to dari citās reizēs.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Pat ja es staigāšu tumšā nāves ielejā, es nebīšos ļaunuma, jo Tu esi pie manis (Ps 23, 4)

Slimnīcā, tiekoties un novērojot daudzos cilvēkus, kuri dažreiz jau gadiem ilgi cīnījās ar vēzi, patiesībā nesastapu nevienu, kas nolādētu savu likteni – Dieva nolikto ceļu. Redzēju drosmīgus, sirsnīgus, izpalīdzīgus, protams, arī cilvēcīgus, šī vārda visās nozīmēs, cilvēkus. Katru reizi esot slimnīcā, iepriecināja, ka gandrīz katru slimnieku kāds pavadīja, dažādos veidos tam palīdzot. Varbūt tam par iemeslu bija fakts, ka vairums no šiem cilvēkiem bija vairāk vai mazāk saistīti ar Baznīcu, ko arī varēju novērot. Taču domāju, ka Dievs katram ceļam piešķir īpašu žēlastību, dodot iespēju katram cilvēkam noiet to laimīgā veidā.
Mana vecmāmiņa, kuru man nebija lemts sastapt, daudzus gadus gulēja paralizēta. Viņa nomira traģiskā veidā kara laikā, kad manai mammai bija 8 gadi. Vecmāmiņa mēdza teikt, ka katram cilvēkam Dievs dod sargeņģeli, bet tam, kuram Viņš liek iet slimības vai kādu citu īpašu ciešanu ceļu, nozīmē palīdzībai vēl vienu eņģeli. Pavisam noteikti savā slimības ceļā pieredzēju gan īpašu Dieva žēlastību, gan eņģeļu palīdzību.
Te rodas jautājums – kādēļ man šis ceļš bija jāuzsāk? Atbildes droši vien vēl nāks un joprojām paliks neizsmeltas. Taču dažas jau zinu. Dievs ir. Viņš ir dzīvības un nāves Kungs. Trīs reizes dažu mēnešu laikā Viņš neļāva man nomirt. Nāve ir reāla lieta un turp ved mans dzīves ceļš. Es pati tai nespēju pretoties, taču ir Dievs, un Viņš kādreiz izvedīs mani cauri šiem vārtiem,  tā kā šoreiz neļāva tajos ieiet. Dievs ir tas, kurš mani mierināja un drošināja, visu laiku. Sev par lielu pārsteigumu ne reizi neraudāju slimības un ar to saistīto lietu dēļ, lai gan vēl nesen pat iztēloties nespētu pat vienu no tām. Dievs ir tas, kurš noliek manā ceļā konkrētus cilvēkus. Tikai Svētā Gara pamudināti viņi varēja kalpot man ar tik lielu pašaizliedzību un devību. Tikai Viņā ir iespējams izveidot tiltu starp vienu un otru cilvēku.

Terēze

Mīli Dievu!

Kungs, es vēlos Tev kalpot. Lai ar Tavu žēlastību manas labās gavēņa apņemšanās nes augļus. Atbrīvo mani no slinkuma, izmisuma, iekāres un tukšām sarunām. Dod man šķīstības, pazemības, pacietības un mīlestības garu. Dari mani spējīgu redzēt manus noziegumus un netiesāt citus cilvēkus.  

Mīli savu tuvāko! 

Šonedēļ atsakies no sava iemīļotākā TV raidījuma vai seriāla skatīšanās.

Šajā gavēņa laikā aicinām atbalstīt trūcīgo vajadzības. Kādā daudzbērnu ģimene, kurā aug septiņi bērni, priecāsies par lielu ledusskapi, lai varētu uzglabāt pārtiku visai plašajai saimei. Ja vari palīdzēt, sazinies ar “Caritas Latvija” ( info@caritas.lv, 29635337) vai ziedo uz “Caritas Latvija” kontu ar norādi “Ledusskapim 7 bērnu ģimenei”. “Caritas?Latvija” rekvizīti:?Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Tad viņi gāja pie Mozus un sacīja: “Mēs sagrēkojām, jo kurnējām pret Kungu un pret tevi. Lūdzies, lai Viņš attālinātu no mums čūskas!” (Sk 21, 7)

Čūskas – tās var būt visur, taču ticība ir tā, kas glābj pat no čūskas koduma. Un to es stāstu arī saviem bērniem.

Anete, viena audzina 4 bērniņus, ģimene saņem atbalstu projekta “Augsim lieli Latvijai!” ietvaros

Mīli Dievu!

Mīlestības Dievs, es zinu, ka Tu esi visa mana labuma avots. Palīdzi man atteikties no dzīves grēkā, kurā es tik bieži iekrītu, palīdzi man pieķerties jaunai dzīvei žēlastībā, kuru Tu man dāvā. Tu vislabāk zini, kas man ir vajadzīgs, lai sagatavotos Tavai valstībai. Svētī mani ar šīm dāvanām.

Mīli savu tuvāko! 

Lūdzies par saviem mirušajiem tuviniekiem un dvēselēm šķīstītavā, par kurām neviens nelūdzas.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Ja mūsu Dievs, kuru mēs godinām, spēj mūs izraut no degošas uguns cepļa, tad Viņš atbrīvos, ķēniņ, arī no tavas rokas. Bet, ja Viņš to negribēs, tad lai tev, ķēniņ, ir zināms, ka mēs tavus dievus negodinām un zelta tēlu, kuru tu uzstādīji, mēs nepielūdzam (Dan 3, 17-18)

Es pašlaik domāju par savu dzīvi – kā būs, kad tikšu brīvībā? Un par māsām domāju. Domāju, kā labot savas kļūdas. Es vēlos, lai Dievs man piedod! Es domāju arī par savu veselību. Lai Dievs man dod spēku, ka es varētu atmest smēķēšanu!
Es uztveru savu ieslodzījuma laiku kā Gavēņa laiku. Katru dienu lasu Mieram tuvu, tas  man palīdz daudz ko saprast. Paldies par tādu grāmatu! Pašlaik es ciešu no galvas sāpēm un lūdzu Dieva palīdzību. Jēzu arī mocīja un spīdzināja, viņš arī bija cietumā. Par to es daudz domāju, ka Jēzus daudz cieta. Arī citi, kas mīlēja Dievu, ir daudz spīdzināti…
Katru rītu un vakaru lūdzu Dievu. Es lūdzu par saviem radiem un draugiem, arī par Dainīti. Dod Dievs viņiem stipru veselību! Dievs, dod man arī spēku un izturību! Gavēņa laiks ir pārdomu laiks. Es gribu mainīt savu dzīvi un būt tuvāk Dievam!

Gaļina, Iļģuciema cietums

Mīli Dievu!

Kungs, viss, ko es vēlos savā dzīvē, ir palikt Tev uzticīgam, bet es tik bieži tāds neesmu. Atbrīvo mani no grēka smagās nastas, kas mani nospiež un tur tālu no Tevis, un vadi mani tuvāk tai dzīvei, kurā es dalītos ar Tevi.

Mīli savu tuvāko! 

Sagatavojies labai grēksūdzei, ja šajā gavēņa laikā vēl  neesi bijis pie grēksūdzes, vai arī iedrošini kādu no saviem tuviniekiem vai draugiem doties pie grēksūdzes.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Meklējiet Kungu un Viņa vareno spēku, meklējiet  vienmēr Viņa vaigu! (Ps 105, 4)

Viena no manām pacientēm, Anna, slimoja ar nieres vēzi, kas bija izplatījies plaušās. Viņai jau bija krietni pāri 80 gadiem, bet viņa izstaroja tik daudz gaišuma, izturības un paļāvības, ka tas bija apbrīnas vērts. Tas bija brīnums, ka viņai izdevies tik ilgi izturēt, jo no medicīniskā viedokļa viņas veselības stāvoklis bija ļoti smags. “Dakter, es paļaujos uz jums un uz Dievu, jo Viņš jūs vada,” viņa teica. Bija janvāra beigas, ārā bija ziema, un Anna sacīja: “Es tā gribu mazliet vēl padzīvot, lai sagaidītu savu pēdējo pavasari!” Annai veica sarežģītu medicīnisku manipulāciju, kas izdevās, un viņa tika izrakstīta. Pēc dažām nedēļām pie manis atnāca viņas draudzene ar krāšņu rožu pušķi kā sveicienu no Annas. Es biju ļoti aizkustināta. Tā pienāca pavasaris. Un pašās marta beigās piezvanīja Anna, kas pateicās par to, ka ir sagaidījusi pavasari. Anna paļāvās uz Augstāko un arī tumšākajos brīžos meklēja spēkus ticībā.

Agnese, ārste

Mīli Dievu!

Mīlošais Radītāj, es zinu, ka savas lielās mīlestības dēļ Tu redzi manas dvēseles dziļās sāpes. Uzklausi manas lūgšanas, kuras ar paļāvību Tev uzticu. Esi ar mani un palīdzi man atjaunot savu dzīvi Tavā Svētajā Garā.

Mīli savu tuvāko! 

Lūdzies Rožukroni, Dieva Žēlsirdības kronīti vai kādu citu sev mīļu lūgšanu. Pārdomā, ka šādi tu pievienojies miljoniem citu lūdzēju, kas lūgušies šīs lūgšanas cauri gadiem.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Es dzirdēju daudzus sakām melus: “Briesmas visapkārt! Apsūdziet, apsūdzēsim viņu!” Visi mani labvēļi vēroja manu kritienu: “Varbūt viņš tiks piekrāpts, un mēs viņu uzveiksim un viņam atriebsimies.” (Jer 20, 10)

Cik bieži mūsu starpā ceļas šķelšanās! Šķelšanās ģimenē, darba kolektīvā, novadā, valstī. Šīs šķelšanās nav Jēzus dēļ.
Mēs katrs cenšamies parādīt savu gudrību, pierādīt savu taisnību. Mēs egoistiski mēģinām apliecināt sevi, audzējot savu lepnību. Vai Dievam ir smieklīgi redzēt to, kādus jautājumus un kā mēs risinām, par ko mēs cīnāmies? Varbūt Dievam sāp, redzot savus bērnus šādās situācijās?
Es vēlos, kaut mūsu, latviešu, gudrība būtu vienīgi Tevī, Dievs! Dāvā mums žēlastību ikreiz apzināties, ka vienīgā patiesība esi Tu, mans mīļais Dievs!

Līga, strādā speciālajā internātpamatskolā

Mīli Dievu!

Mīlestības Dievs, mana lūgšana ir vienkārša: Tavs Dēls Jēzus Kristus cieta un nomira manis dēļ. Es zinu tikai to, ka man pašam nav sava spēka, ja vien es nepaļaujos uz Tevi. Es neesmu pasargāts no manām daudzajām vājībām, ja vien nevēršos pie Tevis pēc piedošanas un nebeidzamās mīlestības. Palīdzi man šajā spēkā, piedošanā un mīlestībā dalīties ar citiem.

Mīli savu tuvāko! 

Šodien dzērienu vietā izvēlies tikai ūdeni. Daudziem pasaules iedzīvotājiem tas nav brīvi pieejams.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Es viņu asaras pārvērtīšu priekā un viņus mierināšu un ielīksmošu pēc viņu skumjām (Jer 31, 13)

Al-anon sāku apmeklēt, kad savus spēkus jau biju izmēģinājusi visur – Baznīcā, lūgšanu grupās, bet sapratu, ka man tas līdz galam nepalīdz un lietas manā dzīvē nerisinās. Mana dzīve bija kā liels murgs. Noteikti no malas neko daudz nevarēja manīt, biju parasta meitene, kura iesaistījusies Baznīcas kalpošanā. Bet savā sirdī jutos, ka dzīvoju starp divām sadalītām pasaulēm. Brīžiem biju sakarīga, normāla, bet brīžiem atkal iekritu savās emocijās, kuras bija vētrainas un murgainas.
Viena no manām problēmām bija veidot attiecības ar vīriešiem. Vienmēr iekritu disfunkcionālās attiecībās, kurās cietu un kuras man nebija vajadzīgas. Tanī brīdī nesapratu, kāpēc tādas veidoju. Alkoholiķim slimība ir pudele, bet man kā līdzatkarīgai personai tās bija attiecības. Protams, ne vienmēr ar vīriešiem. Mana “pudele” bija arī tuvie, pazīstamie cilvēki. Centos glābt un risināt viņu problēmas. It kā biju laba, centos palīdzēt, bet tagad saprotu, ka tā visa bija par daudz, jo darīju daudzas lietas viņu vietā. Drīzāk ar savu lielo palīdzēšanu nodarīju ļaunu, nekā labu. Šodien saprotu, ka nevaru nevienu izglābt, ja pats cilvēks neko nevēlas mainīt savā dzīvē. Ievadot mani Al-anon atbalsta grupā, Dievs ieveda mani dziļākās attiecībās ar sevi. Šodien esmu iemācījusies neļauties katrai emocijai, kas uzliesmo. Arī manas attiecības ar Dievu ir kļuvušas daudz ciešākas un godīgākas.

K., cieš no līdzatkarības

Mīli Dievu!

Piedošanu mīlošais Dievs, es nāku Tavā priekšā pazemīgs un noskumis, apzinoties savus atkārtotos kritienus. Esmu pacēlis savas rokas kā lūdzējs, lūdzot žēlsirdību. Sniedzies man pretī un ņem manas rokas savās mīlošajās rokās. Palīdzi man vēl dedzīgāk doties tajā ceļā, kurā Tu mani aicini.

Mīli savu tuvāko! 

Izrevidē savu drēbju skapi un noderīgās drēbes, kuras vairs nevalkā, ziedo labdarībai.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Viņš sūtīja divus mācekļus, tiem sacīdams: “Ejiet uz ciematu, kas ir jums pretī, un tūlīt jūs atradīsiet piesietu ēzeļmāti un kumeļu pie tās.” [..] Mācekļi aizgājuši izdarīja tā, kā Jēzus viņiem bija pavēlējis, un atveda ēzeļmāti un kumeļu, un uzlika tiem savas drēbes, un Viņš apsēdās virsū (Mt 21, 2.6-7)

Bet pirmajā Neraudzētās maizes dienā mācekļi piegāja pie Jēzus, sacīdami: “Kur Tu vēlies, lai mēs Tev sagatavotu ēšanai Pashu?” Bet Viņš teica: “Ejiet pilsētā pie zināma cilvēka un viņam sakiet: Mācītājs saka: mans laiks ir tuvu. Pie tevis Es svinēšu Pashu kopā ar saviem mācekļiem.” Un mācekļi izdarīja tā, kā Jēzus bija viņiem pavēlējis, un sagatavoja Pashu. (Mt 26, 17-19)

Man šie divi šodienas Svēto raksti šķita ļoti līdzīgi un interesanti. Jēzus sūta savus mācekļus, lai tie izdarītu kādu darbu, ko atbilstoši latviešu parunai drīzāk varētu tulkot, kā: “Aizej tur, nezin kur, un atnes to, nezin ko”. Tikai atšķirība starp šo latviešu parunu un šo konkrēto Svēto Rakstu vietu ir tāda, ka šo personu starpā valda liela uzticēšanās, un arī atbildība. Atbildība gan no tā, kurš konkrēto uzdevumu uztic, gan no tā, kuriem konkrētais darbs ir uzticēts. Šī atšķirība visu būtiski izmaina. Ja latviešu parunas gadījumā, visdrīzāk nekas arī netiktu izdarīts, tad šajā gadījumā viss īstenojas, jo klāt vēl nāk arī ticība. Jēzus bieži savas darbības laikā paveica brīnumus tikai ar pasacīto vārdu, piemēram, par simtnieka kalpu, kur simtniekam Viņš teica, lai atgriežas mājās un atradīs kalpu jau veselu. Tā arī šeit, tikai ar pateikto vārdu vien, Jēzus paveica brīnumu un sagatavoja gan Pashas svētku mielastu, gan arī sarūpēja sev ēzeļmāti un kumeļu ieiešanai Jeruzalemē. Šeit būtiskais apstāklis ir mācekļu ticība, kas paklausīja Dieva vārdam un to īstenoja dzīvē. To arī novēlu mums visiem, atvērt savas sirdis Dieva vārdam un to īstenot dzīvē, un lai mums tam nepietrūkst ticības!

Bruno

Mīli Dievu!

Mīlošais Dievs, es tikai tagad pa īstam sāku apjaust, cik ļoti Tu mani mīli. Tavs Dēls Jēzus Kristus bija pazemīgs un paklausīgs. Viņš izpildīja Tavu gribu, kļūstot par cilvēku un ciešot kopā ar mums. Es arī vēlos kļūt pazemīgs, lai arī mana dzīve nestu liecību par Tevi. Es vēlos izmantot savas ciešanas šajā pasaulē, lai godinātu Tevi.

Mīli savu tuvāko! 

Ielūdz kādu cilvēku pievienoties Lieldienu Misei. Varbūt zini kādu, kurš pats nevar uz to nokļūt, un tu vari palīdzēt.

Šajā gavēņa laikā aicinām atbalstīt trūcīgo vajadzības. Kāda ģimene būs pateicīga par divguļamo gultu pieaugušajiem. Ja vari palīdzēt, sazinies ar “Caritas Latvija” ( info@caritas.lv, 29635337) vai ziedo uz “Caritas Latvija” kontu ar norādi “Divguļamai gultai”. “Caritas?Latvija” rekvizīti:?Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Es ticu, ka varēšu redzēt Kunga labumu dzīvo zemē. Gaidi uz Kungu un esi drosmīgs, esi stiprs savā sirdī un ceri uz Kungu! (Ps 27, 13-14)

Es gribu mainīt savu dzīvi, vairāk darīt labu, būt tuvāk Dievam. Lai Dievs ienāk manā sirdī, lai ved pa savu ceļu, lai es neatkārtoju savas kļūdas!
Mūs apmeklē māsa Nellija un māsa Hanna. Viņas mani ļoti stiprina, daudz ko garīgu esmu no viņām iemācījusies. Viņas ir ļoti stipras garīgi, ceru, ka es arī pamazām kļūstu. Esi droša un stipra, mana sirds, un gaidi uz To kungu!

Notiesātā no Iļģuciema cietuma

Mīli Dievu!

Kungs, vadi manu prātu ar Tavu patiesību. Stiprini manu dzīvi ar Jēzus dzīves piemēru. Palīdzi man šonedēļ būt kopā ar Jēzu, kad Viņš atkal no jauna parāda savu bezgalīgo mīlestību pret mani. Viņš nomira, lai es vairs nebūtu šķirts no Tevis. Palīdzi man dzīvot vienībā ar Tevi.

Mīli savu tuvāko! 

Es biju cietumā un jūs atnācāt pie manis (Mt 25,36) Pārdomā, kas Tev traucē būt iekšēji brīvam un kāda ir Tava attieksme pret ieslodzītajiem.

Ja esi gatavs sniegt atbalstu cilvēkiem, kuri nonākuši ieslodzījumā, sazinies ar Cietumu kapelānu dienesta vadītāju Mārtiņu Krūkli ( prisonchaplaincy@catholic.lv) un uzzini par iespējām iesaistīties līdzgaitniecības programmā, kļūt par brīvprātīgo cietuma Alfa kursā vai arī ziedot ieslodzītajiem noderīgas lietas.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Esi man par aizsardzības klinti un cietoksni, lai Tu atpestītu mani, jo Tu esi mans stiprums un mans patvērums (Ps 71, 3) 

Kādā pēcpusdienā slimnīcā iestājās smagi slims pacients, vīrs ap 70. Viņu izmeklējot, atradu plaušu audzēju pēdējā stadijā. Viņa stāvoklis bija ļoti smags, un es viņam izstāstīju par to, cik viss ir nopietni. Viņš saprata un teica: “Es gribu tā mierīgi aiziet!” Viņam nebija radinieku, tikai kaimiņi, kas par viņu daždien rūpējās. Viņš nezināja, vai ir ticis kristīts bērnībā, un tagad tas bija dubultsvarīgi. Es pieaicināju mūsu kapelāni Inesi, viņa ataicināja mācītāju, un pacients tika nokristīts. Mācītājs kristību apliecību atveda jau pēc viņa nāves. Tā tika apglabāta kopā ar viņu. Tā viņš aizgāja  – pavisam mierīgi, Dieva gaismā un žēlastībā, saņemot vēl pēdējo stiprinājumu.

Agnese, ārste

Mīli Dievu!

Bezgalīgās mīlestības Dievs, kā gan lai es “svinu” Jēzus ciešanas un nāvi? Bieži vien es vēlos skatīties citā virzienā, lai neredzētu, lai es nebūtu klātesošs Jēzus ciešanās. Dod man drosmi raudzīties uz Viņa mīlestību ar patiesu žēlsirdību. Kopā ar Jēzu, apzinoties Viņa mīlestības lielumu, es vēlos atbrīvoties no savām vājībām un nepilnībām.

Mīli savu tuvāko! 

Ieplāno laiku Lielās piektdienas Krustaceļam.

Šajā gavēņa laikā aicinām atbalstīt trūcīgo vajadzības. Kāda ģimene, kurā aug divi bērni, dzīvo pašvaldības piešķirtā mājā, kurai nepieciešams veikt remontu. Abi vecāki šobrīd ir bez pastāvīga darba un viņiem trūkst līdzekļu dzīvesvietas sakārtošanai. Ja vari palīdzēt ar remontam nepieciešamajiem materiāliem, sazinies ar “Caritas Latvija” ( info@caritas.lv, 29635337) vai ziedo uz “Caritas Latvija” kontu ar norādi “Mājas remontam”. “Caritas?Latvija” rekvizīti:?Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Es slavēšu Dieva Vārdu ar dziesmu un godināšu Viņu ar pateicību. Lai pazemīgie skatās un priecājas! Meklējiet Dievu, un atdzīvosies jūsu sirds, jo Kungs ir uzklausījis nabagus un nav nonievājis savus gūstekņus (Ps 69, 31-34)

69. psalms ir “Lūgšana ciešanu laikā”. Cik gan bieži es savos ciešanu brīžos jau sākotnēji griežos pie Dieva? Ir taču vieglāk ieslīgt sevis žēlošanā, vainīgā meklēšanā, dusmās un žēlabās. Un kur nu vēl šādos brīžos pateikties un slavēt Dievu!
Šobrīd mūsu ģimenei ir grūts periods. Tomēr mums ir vairākas iespējas – uztvert to kā ciešanas un ieslīgt žēlabās, vai arī pateikties Tam Kungam par šo situāciju, slavēt Viņu, godināt un tuvoties vēl vairāk Viņam. Un mēs mācāmies un meklējam Viņu. Un jo vairāk mēs to darām, jo vairāk Viņš mūs iepriecina, parādot Savas rūpes par mums caur apkārtējiem. Viņš nes mūs uz savām rokām caur šīm grūtībām, atspirdzinot mūsu dvēseles un parādot savu neizmērojamo mīlestību uz mums.

Kristīne, 4 bērnu mamma, ģimene saņem atbalstu projekta “Augsim lieli Latvijai!” ietvaros

Mīli Dievu!

Mans Pestītāj, Tu aicini mani dalīties Augšāmcelšanās godībā. Paliec ar mani, jo es cīnos ar savas dzīves krustu pieņemšanu, kas kavē man atbrīvoties no ļaunā un kas vēlas iznīcināt manu mīlestību un ticību Tev. Palīdzi man būt pazemīgam, kāds bija Tavs Dēls Jēzus Kristus. Es vēlos vērsties pie Tevis ar tādu pašu paļāvību, kāda bija Viņam. Izglāb mani, Kungs. Vienīgi Tu vari mani glābt.

Mīli savu tuvāko! 

Lūdz vēlēšanos piedot tiem cilvēkiem, kas tevi ir sāpinājuši. Lūdz arī piedošanu tiem cilvēkiem, kurus apzināti vai neapzināti esi sāpinājis.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Bet asinis būs par zīmi tām mājām, kurās jūs uzturēsieties. Un Es redzēšu asinis un paiešu jums garām, un jūsu vidū nebūs šīs iznīcinošās sodības (Izc 12, 13)

Kungs ir upura jērs, kurš tika nonāvēts mūsu pestīšanas labā. Mēs esam apzīmēti ar Viņa asinīm, un nekad netiksim atstumti no Viņa mīlestības un piedodošās žēlsirdības. 

Mario no Dienvidāfrikas, šobrīd studē Latvijā

Mīli Dievu!

Kungs, Tu aicini mani šajā istabā ar savu Dēlu, lai pabarotu mani ar mīlestību. Pēdējās vakariņās Jēzus mums sacīja “mīlēt vienam otru”, un šie vārdi atspoguļo visu Viņa dzīvi. Palīdzi man šajās Pēdējās vakariņās rast mana prieka avotu, manas dzīves jēgu. Vadi mani pretī Tavas mīlestības un mūžīgās dzīvības pilnībai.

Mīli savu tuvāko! 

Ja kāds tevi sarūgtina – nestrīdies, pat ja viņam nav taisnība. Necenties nevienam pierādīt savu taisnību par katru cenu.

Šajā gavēņa laikā aicinām atbalstīt trūcīgo vajadzības. Kāda sieviete būs pateicīga par veļasmašīnu, vēlams mazu.  Ja vari palīdzēt, sazinies ar “Caritas Latvija” ( info@caritas.lv, 29635337) vai ziedo uz “Caritas Latvija” kontu ar norādi “Mazai veļasmašīnai”. “Caritas?Latvija” rekvizīti:?Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils 2A, Rīga, LV-1050, bankas konts: LV46HABA0551008657797.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Tavās rokās ir mans liktenis, izglāb mani no ienaidnieku rokas un no maniem vajātājiem! Tavs vaigs lai gaiši atmirdz pār Tavu kalpu, savā žēlsirdībā atpestī mani! Esiet drosmīgi, un jūsu sirds lai ir stipra, jūs visi, kas cerat uz Kungu (Ps 31, 16-17.25)

Es iepazinos ar Dievu bērnībā, bet mūsu satikšanās nebija īpaši veiksmīga, un es novērsos no Viņa. Neskatoties uz to, ka ar laiku es vispār piemirsu par Dieva esamību, Viņš turpināja iet man līdzi un dot iespējas. Pēdējos 10 gadus biju pārņemts atkarību varā. Biju nonācis līdz tādam brīdim, kad sapratu, ka nākošais solis jau būs cietums. Atzinu, ka esmu bezspēcīgs un es nevaru ar to tikt galā pats. Tanī brīdī Viņš atkal deva man iespēju – kā pa pusei atvērtas durvis, kuras man bija jāatver pašam. Es pats nevaru, bet Viņš var!

Mīli Dievu!

Dievs, Tu izglābi mani no mana ienaidnieka, atkarības grēka, rokas. Māci man uzticēties Tev, iet ar paļāvību kopā ar Tavu Dēlu pa dzīves ceļu. Esi man Draugs, kuram uzticos!

Mīli savu tuvāko! 

“Gūt var ņemot, gūt var dodot, dodot gūtais neatņemams.” Rainis

Dodiet, dodiet katram garāmgājējam – smaidu un siltumu, atcerieties par žēlsirdības darbiem arī pēc Lieldienām. Lai dāvāšanas prieks nekad nepazūd no mūsu sirdīm! Iegūt var tikai atdodot.

Šodienas tekstus Gavēņa kalendāram sagatavojis Maksims, 28 gadi

Ieklausies Dieva Vārdā!

Un viņas steigšus izgāja ārā no kapa ar bailēm un lielu prieku un aizskrēja to pavēstīt Viņa mācekļiem. Un, lūk, Jēzus nostājās viņu priekšā un sacīja: “Esiet sveicinātas!” Tad viņas piegāja, apskāva Viņa kājas un Viņu pielūdza (Mt 28, 8-9)

Pēdējos gados esmu sapratusi un beidzot noformulējusi, kādas ir manas emocionālās un garīgās attiecības ar Evaņģēlija stāstu – es jūtos kā viena no tām sievietēm, kas pa gabalu nāca Jēzum līdzi no Galilejas, stāvēja un bēdājās pie krusta, redzēja, kur viņš tika guldīts kapā, gāja uz kapu Sabata vakarā un bija pirmās augšāmcelšanās liecinieces. Jāņa evaņģēlijs liecina, ka Jēzus māte Marija bija klāt krustā sišanas brīdī. Mātei nav nekā briesmīgāka kā redzēt pašas bērnu spīdzinātu un nogalinātu. Tās no visām šausmām un bēdām man šķiet vislielākās. Un arī tās citas sievietes bija mātes. Viņas būtu varējušas sevi pasargāt no šīm šausmām un bēdām, bet viņas sevi nepasargāja. Viņas acīmredzami juta, ka tas ir viņu aicinājums – sekot Jēzum, lai kas arī notiktu. Šajā Svēto Rakstu vietā mēs redzam, ka šīs sievietes bija pirmās, kas tika iepriecinātas. Kad skaitu lūgšanas vai meditēju ar Svētajiem Rakstiem, vienmēr jūtos tā, it kā es būtu kopā ar viņām un ka tā ir mana garīgā vieta.

Agnese, 3 bērnu mamma

Mīli Dievu!

Mīlošais Dievs, Tava modrība pasargā mani no ļauna. Kad sajūtu Tavu bezgalīgo mīlestību, mani piepilda liels prieks. Paldies Tev, ka rūpējies par mani, vienu no saviem bērniem. Pasargā no ļauna tos, kuri caur kristību šajā Lieldienu laikā kļūs par Taviem bērniem, pievienojoties Tavas Baznīcas priekam. Turpini svētīt arī visus mūs, kuri jau saņēmuši dzīvību nesošo kristības ūdeni.

Mīli savu tuvāko! 

Pavadi laiku lūgšanā, lasot kādu no Evaņģēlija fragmentiem par Jēzus ciešanām, nāvi un augšāmcelšanos. Lūgšanas laikā iztēlojies, ka tu satiec Jēzu kādā no Evaņģēlija fragmentiem. Iztēlojies savu rīcību.

Ieklausies Dieva Vārdā!

Tad arī otrais māceklis, kas pie kapa bija nonācis pirmais, iegāja iekšā un redzēja, un ieticēja. Jo līdz tam viņi vēl nebija sapratuši Rakstus, ka Kristum vajadzēja piecelties no miroņiem. (Jņ 20, 8-9)

Dievs mūsu sirdīs ir licis kādu konkrētu aicinājumu, kuru mēs varbūt ne uzreiz saklausām un ne vienmēr tam atbildam. Varbūt mums trūkst drosmes, jo aicinājumam līdzi neseko “satura rādītājs” ar to, kas mūs šajā ceļā sagaida. Bet aicinājumam līdzi vienmēr nāk žēlastība šo ceļu veikt. Atbildēt Dieva aicinājumam nozīmē palīdzēt Dievam īstenot savu plānu mūsu pašu, mūsu kopienas un valsts dzīvē. To labo, ko mēs ikviens alkstam redzēt sev apkārt. Par to mēs pārliecināsimies gan tikai ceļa galā, kad “ieraudzīsim tukšo kapu un sastapsim augšāmcēlušos Jēzu”, līdzīgi kā Jēzus mācekļi. Līdz tam mums ir nepieciešama drosme un paļāvība šim aicinājumam un tā apsolījumam. Varbūt arī jūs esat aicināti dāvāt ģimeni kādam no mūsu bērniem, kuriem tās nav un kuriem ir jādzīvo bērnu namā? Tas nav viegli, bet Dievs dāvā žēlastību.
Linda un Raimonds, ģimenē aug divi adoptēti bērni

Mīli Dievu!

Bezgalīgās mīlestības Dievs, es pateicos Tev par šajā gavēņa laikā saņemtajām žēlastībām un Tavu aicinājumu būt pacietīgākam, laipnākam un līdzjūtīgākam pret citiem. Es pateicos par to, ka esi darījis žēlsirdīgu manu nocietināto sirdi. Līdz ar Tava Dēla Augšāmcelšanos dāvā man žēlastību uzturēt aktīvu lūgšanu dzīvi un dedzīgi kalpot līdzcilvēkiem.

Mīli savu tuvāko! 

Svini Kristus Augšāmcelšanās svētkus!

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti