100 gadi kopš Dievmātes parādīšanās Fatimā

Pirmā Pasaules kara traģisko notikumu laikā Dievs sūtīja Jaunavu Mariju kā gaismas, miera un cerības ziņnesi pasaulei. Pirmā parādīšanās Fatimā, Portugālē, notika 1917. gada 13. maijā nelielā zemes gabalā Kovo da Irijā. Pēc tam Dievmāte 13. datumā ik mēnesi pusgada laikā – no maija līdz oktobrim – parādījās trīs ganiņiem: Francisko, viņa māsai Jacintai un māsīcai Lūcijai.

Caur bērniem Dievmāte atklāja svarīgus vēstījumus par visas pasaules aktuālākajām problēmām. Pirmajā reizē, spēlējoties un skaitot Rožukroni, viņi pēkšņi ieraudzījuši spožu gaismu. Dievmāte bija tērpusies baltā un rokās turēja rožukroni. Šajā reizē un arī vēlāk Dievmāte aicināja bērnus katru dienu skaitīt Rožukroni par godu Rožukroņa Karalienei, lai izlūgtos pasaulei mieru un kara beigšanos. Otrajā parādīšanās reizē Dievmāte sacīja bērniem, ka Jēzus grib, lai pasaule godinātu Viņas Bezvainīgo sirdi, tādējādi glābjot grēciniekus.

Nākamajā Dievmātes parādīšanās reizē Fatimas bērni saņēma t.s. Fatimas noslēpumu. Tā pirmā daļa saistījās ar elles redzējumu. Noslēpuma otrā daļa saistījās ar Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds godināšanu. Dievmāte, atbildot uz bērnu skatienu, mierīgi un ļoti skumji teica, ka viņi nupat ir redzējuši elli, kur nokļūst grēcinieku dvēseles. Lai tās varētu glābt, Dievs vēlas nodibināt pasaulē veltīšanos Marijas Bezvainīgajai Sirdij. Bet, ja cilvēki turpinās aizvainot Dievu, notiks vēl briesmīgāks karš. Tajā pašā reizē Dievmāte aicināja gandarīšanai pieņemt Svēto Komūniju mēneša pirmajā sestdienā un katra Rožukroņa noslēpuma nobeigumā pievienot: “Mans Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no elles uguns un aizved visas dvēseles uz Debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk vajadzīga Tava žēlsirdība!” Dievmāte apsolīja, ka nāks lūgt Krievijas veltīšanu savai Bezvainīgajai Sirdij. Ja tas nenotiks, Krievija visā pasaulē izplatīs maldu mācības, izraisot karus un Baznīcas vajāšanas. Ar šo parādīšanās reizi saistās arī bērniem atklātā noslēpuma trešā daļa. Pēc svētā pāvesta Jāņa Pāvila II ierosmes Baznīca to atklāja 2000. gadā. Noslēpums vēstī par totalitārisma režīmu īstenotajām kristiešu vajāšanām un moceklību 20. gadsimtā.

Ceturtajā parādīšanās reizē, kas notika 19. augustā, jo 13. augustā bērni nevarēja ierasties uz tikšanos Portugāles varas iestāžu veiktās apcietināšanas dēļ, Dievmāte sacīja, ka pēdējā reizē parādīs brīnumu, lai cilvēki ticētu, un lūdza parādīšanās vietā uzcelt kapelu viņas godam. Piektajā parādīšanās reizē Dievmāte atkal aicināja bērnus lūgties Rožukroni un atgādināja par brīnumu. Pēdējās parādīšanās laikā 13. oktobrī apmēram 70 tūkstoši cilvēku patiesi redzēja brīnumu – saules deju. Saule kā milzīgs sudraba disks dejoja, riņķojot milzīgā ātrumā un izstarojot košas krāsas, kas atstarojās zemē, kokos, cilvēku sejās un apģērbā. 

1930. gada oktobrī Leiras bīskaps paziņoja, ka trīs bērnu vīzijas ir “ticības cienīgas”. Viņš izdeva atļauju sākt Fatimas Dievmātes kultu. Pāvests Pijs XII 1942. gadā novēlēja pasauli, bet 1952. gadā – Krieviju, Marijas Bezvainīgajai Sirdij, savukārt Jānis Pāvils II Fatimas Dievmātei piedēvēja savu brīnumaino izdzīvošanu pēc 1981. gada 13. maija atentāta Svētā Pētera laukumā. Lai vēl pilnīgākā veidā atbildētu Dievmātes prasībai, pāvests sāka domāt par cilvēces uzupurēšanu Marijas Bezvainīgajai Sirdij un sastādīja Uzupurēšanās aktu, kuru celebrēja 1981. gadā Romā, bet pēc tam 1982. gadā atkārtoja Fatimā, un 1984. gadā Svētā Pētera laukumā garīgā vienotībā ar visas pasaules bīskapiem uzupurēja cilvēci Marijas Bezvainīgajai Sirdij.

Fatimā uzcelta liela baznīca, kurai Svētais Krēsls ir devis bazilikas titulu, pēc Dievmātes norādījuma viņas parādīšanās vietā – kapela un jauna, plaša Vissvētās Trīsvienības baznīca. Fatimas svētvietu katru gadu apmeklē tūkstošiem svētceļnieku no visas pasaules.

Atzīmējot Dievmātes parādīšanās Fatimā simto gadskārtu, pāvests Francisks ir izsludinājis pilnas atlaidas visa Jubilejas gada garumā, kurš tika atklāts 2016. gada 27. novembrī un noslēgsies 2017. gada 26. novembrī. Saskaņā ar Fatimas sanktuārija rektora Andre Pereiras teikto, pilnas atlaidas Baznīcas noteiktajā kārtībā iespējams iegūt trīs veidos:

  1. Apmeklējot svētvietu. Ticīgajiem ir jāsaņem Grēksūdzes sakraments, jābūt brīviem no ikviena grēka un jālūdzas pāvesta nodomā šādas lūgšanas – “Tēvs mūsu…”, “Es ticu…”, kā arī jāuztic sevi Dievmātes aizsardzībai.
  2. Lūdzoties Fatimas Dievmātes attēla priekšā, kurš izlikts publiskai godināšanai jebkurā baznīcā, kapelā vai lūgšanai sagatavotā vietā. Jubilejas gada svinamajās dienās – 2017. gada katra mēneša 13. datumā laikā no maija līdz oktobrim jāpiedalās lūgšanās, kas veltītas Jaunavai Marijai. Visi, kas vēlas saņemt pilnas atlaidas, ir aicināti lūgties šādas lūgšanas – “Tēvs mūsu…”, “Es ticu…” un veltīšanās lūgšanu Fatimas Dievmātei, Rožukroņa Karalienei.
  3. Vecāka gadagājuma cilvēki un ticīgie, kuri slimības, vecuma nespējas vai kādu citu nopietnu iemeslu dēļ nevar izpildīti iepriekš teikto – lūdzoties Fatimas Dievmātes attēla priekšā individuāli un garīgā vienotībā piedaloties Jubilejas gada svinībās – 2017. gada katra mēneša 13. datumā laikā no maija līdz oktobrim. Šie cilvēki ir aicināti Dievmātes aizbildniecībā upurēt savas ciešanas Žēlsirdīgajam Dievam.

Veltīšanās lūgšana Fatimas Dievmātei, Rožukroņa Karalienei

Esi sveicināta, Kunga Māte,
Jaunava Marija, Fatimas Rožukroņa Karaliene!
Svētītā starp visām sievietēm,
Tu esi Lieldienu gaismā tērptās Baznīcas attēls,
Tu esi mūsu tautu gods,
Tu triumfē pār ļaunuma zīmi,
Tēva Žēlsirdīgās Mīlestības pareģojums,
Dēla Labās ziņas pasludināšanas skolotāja,
Svētā Gara degošās Uguns zīme.
Šai prieku un bēdu ielejā māci mums
Mūžīgo Patiesību, kuru Tēvs atklāj mazajiem.
Rādi mums tava Aizsardzības apmetņa spēku.
Lai tava Bezvainīgā Sirds ir grēcinieku patvērums
Un ceļš, kas ved pie Dieva.
 
Ak, Fatimas Rožukroņa Karaliene!
Vienotībā ar brāļiem un māsām
Es atdodu sevi tev.
Kopā ar brāļiem un māsām caur tevi
Es veltu sevi Dievam.
 
Un tērpjoties tai gaismā, kas izplūst no tavām rokām,
Es slavēšu Kungu mūžīgi mūžos.
Amen!

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti

Šiluva

Dievmātes parādīšanās Šiluvā, Lietuvā, tiek uzskatīta par senāko zināmo Dievmātes parādīšanos Eiropā. 1608. gadā šinī vietā ganiņi uz akmens redzējuši

Lasīt vairāk »