Kā mācīt bērniem lūgties?

1. Regulāri lūdzieties mājās.
Grūti iemācīt bērniem lūgties, ja nelūdzamies paši. Ieviesiet savā ģimenē paradumu pulcēties lūgšanu stūrītī divreiz dienā – uz rīta un vakara lūgšanām. Kad bērni sapratīs, ka lūgšanai ģimenē ir galvenā vieta, viņi sāks to piesavināties paši.
Ja runa ir par maziem bērniem, tad var šķist, ka ģimenes lūgšanu laikam nav jēgas – mazuļi cenšas rāpot projām, zīdaiņi raud un tas var novest pie frustrācijas. Taču es gribu jūs iedrošināt, lai jūs nepadotos un turpinātu. Ejiet uz lūgšanu stūrīti neatkarīgi no tā, kā jūs jūtaties. Ja vēlaties, saīsiniet lūgšanu laiku, bet lūdzieties kopā. Jūsu bērni vēro, klausās un uztver daudz vairāk, nekā jums šķiet. Vediet viņus Jēzus klātbūtnē – tā ir lūgšanas būtība.

2. Sekojiet lūgšanām, kad esat dievkalpojumā.
Liturģijas laikā norādiet uz pazīstamām lūgšanām. Piemēram, sakiet: “Mēs tagad dziedāsim “Kungs, apžēlojies!”” vai arī: “Tagad kopā lūgsim “Tēvs mūsu””. Vai arī varat vienkārši dziedāt līdzi. Kad bērni paaugas, var izmantot lūgšanu grāmatas. Mudiniet viņus uz pirmskomūnijas lūgšanu, sagatavojoties Euharistijai.
 
3. Iemāciet viņiem Jēzus lūgšanu.
Pareizticīgo baznīcā tā ir viena no vienkāršākajām un tajā pašā laikā nopietnākajām lūgšanām: Kungs Jēzus Kristus, Dieva Dēls, apžēlojies par mani, grēcinieku!
Šo lūgšanu var mācīt, sākot no diviem gadiem, un mudināt bērnu to izmantot ģimenes lūgšanu laikā. Mūsu 22 mēnešus mazais bērns saka “apžēlojies” ikreiz, kad ir viņa kārta lūgties rīta un vakaru lūgšanu noslēgumā. Bet mūsu trīsgadīgais zina visu lūgšanu. Beigās viņi lūdz Kungu apžēloties par dažādiem ģimenes locekļiem, draugiem u.c.
Ja mēs iemācām bērniem šo pamatlūgšanu jau agrā vecumā un mudinām lūgties katru dienu, tad viņi apgūst tādus jēdzienus kā žēlsirdība, nožēla, piedošana, aizlūgšana – cik tas ir vareni!
 
4. Bieži lūdziet kopā Kunga lūgšanu.
Centieties iekļaut Kunga lūgšanu ikreiz, kad jums ir ģimenes lūgšanas. Kad mācekļi lūdza Jēzum iemācīt viņiem lūgties, Viņš mācīja tieši šo lūgšanu. Tāpēc Baznīca ir sekojusi Kristus paraugam un gadsimtu gaitā mācījusi lūgties ar Viņa vārdiem. Kad bērni paaugas, jūs varat analizēt kopā tekstu ar viņiem, piemēram: “Ko, pēc tavām domām, nozīmē “Tavs prāts lai notiek!” vai arī kāpēc mēs sakām “Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien!””
Ja jūsu baznīcā Kunga lūgšana tiek dziedāta, dariet tāpat arī mājās. Mūzika bērniem palīdz (arī pieaugušajiem) iegaumēt, tāpēc Baznīcā visa liturģija tiek dziedāta, lai vārdi iespiestos apziņā un caurstrāvotu visu mūsu būtni.
 
5. Dariet lūgšanu par sajūtu pieredzi.
Bērni mācās pēc sajūtām. Kad tiek iesaistīts viss ķermenis, viņi to noteikti iegaumē. Ikreiz, kad jūs lūdzaties, iesaistiet visu ķermeni:
redzi – aizdedziniet sveci un skatieties uz svētbildi;
dzirdi – nodziediet lūgšanas un dienas himnu;
ožu – dedziniet vīraku;
tausti – izmantojiet lūgšanu krelles, pagodiniet svētbildes ar skūpstu, ļaujiet katram bērnam turēt rokās viņu svēto aizbildņu ikonas;
garšu – jūs varat iedot bērnam malku svētīta ūdens kā svētību visai dienai.
 
6. Rādiet piemēru ar aizbildnieciskām lūgšanām.
Daudzās ģimenēs lūgšanu stūrītī ir saraksts ar cilvēkiem, par kuriem ir jālūdzas. Tajā var iekļaut ģimenes locekļus, draudzes cilvēkus, kuri slimo vai ir ceļā, vai tos, kuri iekļuvuši kritiskajās situācijās un nelaimes gadījumos. Bērnus bieži vien satrauc ziņas, un tas ir pamatoti. Mudiniet viņus lūgties, piemēram, par bēgļiem, dabas stihiju upuriem, bezpajumtniekiem u.c.
 
7. Praktizējiet spontānu lūgšanu.
Bērniem patīk atdarināt vecākus. Mans vīrs mācās aspirantūrā un daudz strādā kafejnīcās. Kādu vakaru mūsu trīsgadīgā meita paņēma grāmatu, kafijas kannu, dažas rotaļu glāzītes un paziņoja: “Es eju strādāt uz kafejnīcu!”
Lūdzieties un ļaujiet bērniem jums sekot: ja jūs braucat mašīnā un ieraugāt satiksmes negadījumu, tad skaļi lūdziet: “Kungs, apžēlojies! Sargā savus kalpus no nāves, palīdzi ārstiem un citiem medicīnas darbiniekiem, kas rūpējas par viņiem.” Ja jūs izbaudāt pastaigu kādā skaistā rudens dienā, jūs varat pārmest krusta zīmi un lūgties: “Tēvs, pateicamies Tev par visu skaisto, ko esi radījis.” Iekļaujiet lūgšanu jūsu ikdienas dzīvē.
 
8. Lasiet grāmatas par lūgšanu.
Visbeidzot, ja mēs vēlamies mācīt bērniem lūgties, mums pašiem tas ir jāmācās. Sv. Jānis Hrizostoms ir teicis: “Parasti ir tā, ka bērniem veidojas tāds pats raksturs kā vecākiem; arī pēc temperamenta viņi līdzinās vecākiem; viņiem patīk tas, kas patīk vecākiem; viņi runā tāpat kā vecāki un izvēlas tos pašus mērķus.” Ar bijību lūgsimies par savu pestīšanu, un arī bērnus vadīsim pa pestīšanas taku.
 
Pareizticīgas mammas ieteikumi citām mammām

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti