Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāles Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta uzņemšanas noteikumi 2017./2018. studiju gadam


Latvijā un Vatikānā akreditēta augstākās izglītības mācību iestāde Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle

Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts 2017./2018. studiju gadā uzņem studentus šādās akreditētā studiju virziena „Reliģija un teoloģija” studiju programmās:
PAMATSTUDIJAS

  • Humanitāro zinātņu bakalaurs reliģijā, studiju maksa 85.00 € mēnesī  850.00 € gadā (10 mēneši gadā)

Reflektantiem ar vispārējo/profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību, kas vēlas iegūt pamatīgas un integrētas zināšanas katoliskajā teoloģijā un Baznīcas mācībā, kas kļūs par pamatu tālākām studijām.
3 gadu 3 mēnešu nepilna laika klātienes studijas, nodarbības piektdienas vakaros un sestdienās
Anketa un iesniedzamo dokumentu saraksts
 
AUGSTĀKĀ LĪMEŅA STUDIJAS

  • Profesionālais maģistrs reliģijā, kvalifikācija: filozofijas, ētikas un kristīgās mācības (2 gadi 6 mēneši), studiju maksa 90.00 € mēnesī  900.00 € gadā (10 mēneši gadā)
  • Profesionālais maģistrs reliģijā, kvalifikācija: pastorālais konsultants (2 gadi 6 mēneši), studiju maksa 90.00 € mēnesī  900.00 € gadā (10 mēneši gadā)

Reflektantiem:
a) ar Laterāna Pontifikālajā Universitātē un tās filiālēs iegūtu bakalaura grādu reliģijā vai teoloģijā vai tam atbilstošu Vatikāna Izglītības Kongregācijas atzītā iestādē iegūtu augstāko izglītību;
b) ar citās Latvijas vai ārvalstu augstākās izglītības iestādēs iegūtu bakalaura grādu humanitārajā vai sociālajā jomā, vai augstāko pedagoģisko izglītību, ja apgūts Katoliskās teoloģijas pamatkurss  20 krp apjomā (oriģināls jāuzrāda);
Bakalaura programmas vidējā svērtā atzīme nedrīkst būt zemāka par 7 (labi);
Studiju programmas absolventi iegūst augstāko profesionālo izglītību reliģijā un profesionālo kvalifikāciju, lai varētu strādāt valsts, nevalstiskās un Baznīcas iestādēs kā skolotāji, katehēti, pastorālie konsultanti vai kapelāni.
2 gadu 6 mēnešu nepilna laika studijas, nodarbības piektdienas vakaros un sestdienās.
Anketa un iesniedzamo dokumentu saraksts
Studijas maģistra programmās sāksies ar 2018. gada 2. februāri!
Reflektantiem ar bakalaura grādu, kas iegūts ne Vatikāna izglītības kongregācijas atzītās iestādēs Katoliskās teoloģijas sagatavošanas kurss sāksies ar 8. septembri!
Mūžizglītība

  • Katoliskās teoloģijas pamatkurss (20 krp, 5 mēneši, no septembra līdz janvārim). Interesenti varēs iegūt sistemātisku ieskatu Katoliskās Baznīcas teoloģijas pamatnozarēs. Studiju noslēgumā klausītāji saņem sertifikātu. Nodarbības piektdienas vakaros un sestdienās. Studiju maksa 40 € mēnesī, 200 € semestrī (5 mēneši)

Anketa un iesniedzamo dokumentu saraksts

  • Klausītāji un viesstudenti

Klausītāji un citu augstskolu studenti tiek aicināti apmeklēt interesējošos studiju kursus, izvēloties tos no aktuālā bakalaura, maģistra vai mūžizglītības studiju programmu nodarbību saraksta.
Anketa
PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM
Ar studiju programmu saturu, iesniedzamajiem dokumentiem un uzņemšanas kārtību
var iepazīties mājas lapā www.rarzi.lv
sīkāka informācija studiju jautājumos pa e-pastu trupskalne@gmail.com vai 29524484
Pieteikšanās studijām visās studiju programmās no 2017. gada 22. līdz 25. augustam Rīgā, Katoļu ielā 16, 2. stāvā RARZI sekretariātā no pl. 10.00-19.00.
Iestājpārrunas sestdien 2017. gada 26. augustā Katoļu 16, 2. stāvā RARZI birojā no plkst. 11:00

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti