“Eiropas gaidas un skauti”

DIBINĀŠANA

“Eiropas gaidas un skauti” ir sabiedriska organizācija, kuras mērķis – audzināt jaunatni kristīgā garā, lai tā būtu fiziski, garīgi, intelektuāli attīstīta un atbildīga Dieva un Latvijas valsts priekšā.

Kustība īsteno klasisko skautisma pedagoģiju, integrējot tajā garīgo audzināšanu atbilstoši katoliskās Baznīcas tradīcijai. Organizācija ir dibināta 1998. gadā, oficiāli reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 2002. gada 2. aprīlī. 

“Eiropas gaidas un skauti” ir daļa no starptautiskās “Eiropas gaidu un skautu federācijas”, kurā ir apvienotas skautu organizācijas no 15 Eiropas un Ziemeļamerikas valstīm. “Eiropas skauti” pastāv kopš 1956. gada 1. novembra, kad Kelnē sapulcējās jaunieši no Eiropas valstīm, kuras vēl nesen bija iesaistītas Otrā pasaules karā. Tika nolemts dibināt starptautisku skautu organizāciju, kuras mērķis būtu īstenot autentisku kristīgu skautismu vienotas Eiropas perspektīvā. Šobrīd skaitliski lielākās Eiropas skautu asociācijas ir Francijā, Itālijā, Vācijā, Spānijā, Polijā.

AICINĀJUMS (HARIZMA) UN AKTIVITĀTES

“Eiropas skautu” atšķirību no citām skautu organizācijām nosaka galvenokārt divi faktori.

Pirmkārt, šī kustība īsteno sākotnējo skautisma dibinātāja Lorda Baden-Pouela metodi, kas paredz daudz āra aktivitāšu, izvairoties no pārliecīga komforta, taču paļaujoties uz pašu jauniešu spējām dzīvot dabā, lai ar minimāliem līdzekļiem nodrošinātu optimālus sadzīves apstākļus. Mūsu nometnes vienmēr tiek organizētas brīvā dabā, nevis telpās.

Metodi raksturo arī tā saucamā “patruļu” jeb “kopu” sistēma. Tas nozīmē, ka skauti vai gaidas darbojas nelielās grupās, kurās parasti nav vairāk par 7 cilvēkiem, no tiem viens ir līderis, un katram tās loceklim ir savs noteikts pienākums attiecībā uz kopējo patruļas sadzīvi (piemēram, pavārs, mantzinis, mezgluvīrs utt.). Vairākas – parasti četras – patruļas veido vienību, kurai ir savs vadītājs, kurš koordinē skautu aktivitātes vienībā, kā arī nes atbildību par pedagoģijas īstenošanu.

Galvenais skautu vai gaidu vienības gada notikums ir vasaras nometne, kura parasti ilgst divas nedēļas. Pārējā gada programma (pārgājieni, skautisma tehniku apgūšana, sanāksmes u.c.) ir pakārtota nometnei un to sagatavo.

Otrkārt, integrāla “Eiropas gaidu un skautu” pedagoģijas sastāvdaļa ir garīgā dzīve. Vasaras nometnes laikā katru dienu jaunieši piedalās Svētajā Misē, dienu patruļas sāk ar lūgšanu. Paralēli progresam skautisma prasmēs un iemaņās jaunieši kārto pārbaudījumus arī ticības mācībā. Tikai kristīts jaunietis var salikt skauta solījumu mūsu organizācijā. Kustības garīgā ievirze ir konfesionāla, lai arī teorētiski organizācijas ietvaros ir iespējama arī atsevišķu, citai konfesijai piederīgu jauniešu, patruļu vai vienību izveide.

SASTĀVS
Mūsu kustība ietver sevī gan zēnus (skautus), gan meitenes (gaidas), taču tie ir divi paralēli vienas kustības nozarojumi ar atsevišķu hierarhiju un aktivitāšu plānu. Jauktas aktivitātes notiek ļoti reti, izņemot dažus kopējus svētceļojumus u.c.

Bērni un jaunieši tiek sadalīti trijās vecuma grupās, katrai no tām piemērojot nedaudz atšķirīgu pedagoģiju:

8 – 12 gadi “vilcēni”
12 – 17 gadi skauti / gaidas
17 – 70 gadi roveri / lielgaidas

Atgriezties uz sadaļu “Kontakti”

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti