Jāņa Pāvila II uzruna Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē

Dārgie brāļi un māsas!
Es ļoti priecājos šodien būt jūsu vidū. Sirsnīgi sveicu visus klātesošos un pateicos jūsu mīļotajam arhibīskapam Jānim Pujatam par man pirms brīža arī jūsu vārdā teikto laipno uzrunu.
1986. gadā jūs, šīs vietējās Baznīcas ticīgie, svinējāt savas zemes kristianizācijas 800 gadu jubileju: svētā bīskapa Meinarda iesvētīšana vēstīja Livonijas – Latvijas Baznīcas sākumu un vienlaicīgi ievadīja arī tautas veidošanos.
Zinātnieku pētījumi un Kongregācijas Svēto lietās dziļās studijas atklāja, cik nozīmīga bija Meinarda izvērstā darbība Latvijas evaņģelizācijā; viņš pārstaigāja Latviju „simpliciter pro Christo et praedicandi causa” („vienkārši Kristus dēļ un sludināšanas dēļ”) („Henrici Chronicon Livoniae”, 1, 2).
Bīskapu Meinardu godināja kā svētu jau pirmajos pēcnāves gados, to atzina arī pāvestu autoritāte. Šodien Pētera pēctecis garīgā vienotībā ar tiem, kuri gadsimtu gaitā ir godinājuši dižo apustuli, ar prieku atsaucas uz šo seno tradīciju un to svinīgi atjauno. 

Nos itaque, vota Fratrum nostrorum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, Auctoritate Nostra Apostolica statuimus cultum Sancto Meinardo, Episcopo Ykescolensi, restituere, praesertim in hac ecclesia particulari, quae Apostolum et Fundatorem eum habuit. Insuper facultatem facimus, ut eius festum die decimaquarta mensis augusti, in locis et modis iure statutis, quotannis celebrari possit.
(Tātad mēs, pildīdami mūsu brāļu bīskapu un daudzu Kristum ticīgo gribu, ar savu apustulisko autoritāti esam nolēmuši atjaunot svētā Meinarda, Ikšķiles bīskapa, kultu, īpaši šajā vietējā Baznīcā, kuras apustulis un dibinātājs viņš bija. Turklāt mēs dodam iespēju, lai katru gadu likumā noteiktā vietā un kārtībā četrpadsmitajā augustā varētu atzīmēt viņa svētku dienu.)
Lai aizbilst par jums svētais Meinards, kas bija šīs vietējās Baznīcas gudrais gans laikā, kad kristītie bija pilnīgi vienoti, un lai viņa aizbildniecība arī šodien vada un atbalsta Latvijas kristiešu ekumenisko ceļu uz atjaunotu vienotību un palīdz visiem kopīgi risināt šī brīža sarežģītos jautājumus!
Dodu jums visiem savu svētību.
1993. gada 8. septembrī

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti