Tu esi man Dieva dāvana

No 14. – 16. septembrim Konstancinē – Jeziornā, Polijā notika “Laulāto Tikšanās” jubilejas kongress. Pirms 40 gadiem Irenka un Ježi Gžibovski, smēlušies idejā no citām valstīm, nodibināja kopienu. Kongresu apciemoja Varšavas arhidiecēzes kardināls – arhibīskaps Kazimirs un uzsvēra, ka no viena laulātā pāra izauga liela kopiena. Un darbs, ko darām ir liels. Ne vienmēr tas iznāk, bet daudz ir laba, un nes bagātīgus augļus. Ģimenes ir valsts galvenā sastāvdaļa. Kardināls Kazimirs Irenkai un Ježim Svētās Mises laikā pasniedza diecēzes ordeni, kā pateicību par ieguldīto  darbu.

Bijām sabraukuši no 16 valstīm, sākot no Novosibirskas Krievijā līdz Amerikai. Arī no Latvijas bijām pieci pāri animatoru – Ziedonis un Diāna Petrovski, Dzintars un Agita Bunki, Gatis un Raimonda Bārdiņi, Uldis un Daina Žurilo, priesteris Jurijs Gorbačevskis un mēs. Kongresa laikā notika arī Starptautiskās Misijas valdes vēlēšanas. Valde tiek ievēlēta uz četriem gadiem. Uz otro termiņu par Misijas vadītājiem tika ievēlēti pāris no Latvijas Uldis un Daina Žurilo, par ko mums ir liels prieks. Lai žēlsirdīgais Dievs vada viņus šajā kalpojumā!

Kongresā laikā dalījāmies par kalpošanu ar citiem animatoriem, īpaši uzsverot līdera lomu, pateicāmies  Dievam par visām žēlastībām, ko esam katrs saņēmuši. Katras valsts animatori bija līdzi paņēmuši cienastus, kur tos arī prezentēja. Mums bija Liepkalnu lustīgā rudzu maize un medus.

Savā kalpošanā paļaujamies Debesu Tēva vadībai, lai varētu nest Kristus gaismu citām ģimenēm, lai tās varētu piedzīvot prieku atkal no jauna, piedod un mīlēt!

Jānis un Kristīne Rešņas,
Laulāto Tikšanās

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti