Izsludināta pieteikšanās Ādolfa Grosberga un Jāzepa Rancāna stipendijai

Līdz šī gada novembra beigām katoļu studenti aicināti pieteikties prelāta Ādolfa Grosberga un bīskapa Jāzepa Rancāna piemiņas stipendijām, ko piedāvā Prelāta Ādolfa Grosberga piemiņas stipendiju fonds. Šoreiz tiks piešķirtas divas Ādolfa Grosberga un divas bīskapa Jāzepa Rancāna piemiņas stipendijas.

Stipendijām var pieteikties jaunieši, kas studē kādā no akreditētajām Latvijas augstskolām un akreditētām programmām pamatstudijās. Stipendijas tiek piešķirtas, sākot ar otro mācību gadu, izvērtējot iepriekšējā studiju gada sekmes. Saņemto stipendiju studenti var izmantot sociālo un studiju procesa vajadzību segšanai, tai skaitā studiju maksas segšanai jebkurā studiju jomā vai līmenī.

Lai saņemtu stipendiju, studentam jāpieder kādai no Katoļu Baznīcas draudzēm Latvijā, kā arī aktīvi jādarbojas draudzē, jaunatnes vai sabiedriskajā darbā. Stipendijas piešķiršanas gadījumā pēc studiju beigšanas stipendiātam ir morāls pienākums aktīvi atbalstīt Baznīcas darbu Latvijā.

Piesakoties stipendijai, pieteikuma vēstulē jānosūta aizpildīta pieteikuma veidlapa, rekomendācija no draudzes prāvesta, CV, izziņa par studijām un sekmēm no augstākās mācību iestādes, kurā stipendijas pretendents studē. Pieteikums jānosūta elektroniski uz adresi: fonds.grosbergs@inbox.lv  līdz 2018. gada 30. novembrim. Fonda valde izsludinās konkursa rezultātus mēneša laikā pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Stipendijas pieteikuma veidlapa un konkursa nolikums ir pieejams mājaslapā: http://prelata-agrosberga-pieminas-stipendiju-fonds.mozello.lv/. Papildu informācija pieejama pa e-pastu: fonds.grosbergs@inbox.lv vai pa tālruņiem: 29532069 (Ieva Pētersone), 26810848 (Inese Runce).

Prelāta Ādolfa Grosberga piemiņas stipendiju fonds darbību Latvijā uzsāka 2009. gadā, bet pirms tam bija aktīvi darbojies ASV. Fonda mērķis ir atbalstīt trūcīgus latviešu katoļu studentus, kas tiecas iegūt izglītību, kā arī saglabāt prelāta piemiņu. 2013. gadā fonds, pateicoties sadarbībai ar Bīskapa Jāzepa Rancāna fondu ASV, uzsāka bīskapa Jāzepa Rancāna piemiņas stipendijas piešķiršanu Latvijā. Bīskapa Rancāna piemiņas stipendijas mērķis ir atbalstīt aktīvus un darbīgus katoļu studentus Latvijā.

Prelāts Ā. Grosbergs par priesteri tika iesvētīts 1936. gada 21. maijā. Bijis Liepājas Kūrijas sekretārs un apkalpoja Vaiņodes, Priekules un Sakas draudzi, strādāja arī skolās un jaunatnes audzināšanas darbā. Iesākto darbu pārtrauca Latvijas okupācija, un priesteris bija spiests doties bēgļu gaitās uz Vāciju, pēc tam uz ASV, kur viņš 29 gadus veica latviešu katoļu garīgo aprūpi Indianas štatā. Savos rakstos viņš allaž ir uzsvēris: „Mana sūtība ir kalpot Dievam un latviešu tautai.”

LRKB IC; Foto: Flickr

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti