Par ziedojumiem top Iļģuciema cietuma kalpotājas Dainas Strelēvicas dzejas grāmata

Biedrība “Iļģuciema sievietes” sadarbībā ar izdevniecību “Kala Raksti” gatavo izdošanai brīvprātīgās cietuma kalpotājas Dainas Strelēvicas dzejas grāmatu “Lai varētu es mājup doties”, kā arī lūdz atbalstīt izdevuma tapšanu ar ziedojumiem. Paredzēts, ka pēc iznākšanas grāmata tiks dāvināta ziedotājiem, kā arī par nelieliem ziedojumiem nodota notiesāto un bijušo notiesāto rehabilitācijai un resocializācijai.

Dzejniece stāsta: “Dzeja tapusi 90. gados, kad vēl studēju Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā, strādāju Rīgas Katoļu ģimnāzijā par ticības mācības skolotāju, kā arī biju brīvprātīgā kalpotāja Iļģuciema cietumā – augu un veidojos kā kristiete un kā personība. Tā iespaidā nostiprinājās ieradums praktizēt Evanģēliju manā personīgajā dzīvē un kalpošanā līdzcilvēkiem.” Tāpēc arī darbu galvenais iedvesmas avots bija Svētie Raksti.

Dzejniece turpina: “Pārskatot savu dzeju ar gadu atstarpi, konstatēju, ka tā joprojām darbojas kā garīgās dzīves stiprinājums man pašai un varētu noderēt ticības stiprināšanā arī citiem cilvēkiem. Šajā dzejas krājumā atklāsies mana garīgā izaugsme, manas attiecības ar Dievu, ar sevi un līdzcilvēkiem. Grāmatā būs citāti no Svētajiem Rakstiem, kas mani spilgtāk uzrunājuši, un, izrietoši no tiem, mani secinājumi, redzējumi, spriedumi un pārdzīvojumi. Izdevumā būs iekļauta arī dzejas kompozīcija “Es esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība”, kas stāsta par manas tautas likteni, sekojot Kristum Viņa krusta ceļā, kas jau izskanējusi Latvijas Radio Lieldienu raidījumos 2003. -2005. gadā.”

Grāmatas maketa un vāka autori ir Dina Ābele un Mārtiņš Krūklis. Grāmatas izdošana iecerēta Latvijas simtgades svinību laikā un plānots, ka tās atvēršanas svētki notiks Latvijas cietumu notiesāto radošo darbu izstādes „Mans talants manai Latvijai 100 gadu jubilejā” laikā, 20. novembrī, pl. 17 Rīgas domes 1. stāva foajē.

D. Strelēvica norāda, ka grāmatas izdošanas kopīgās izmaksas ir 1170 eiro. Daļu summas jau ir ziedojis katoļu Cietuma kapelānu dienests, kā arī privāti ziedotāji no Vācijas. Vēl nepieciešami 500 eiro. Ja kāds vēlas izdevumu atbalstīt ar ziedojumu, to var pārskaitīt biedrībai “Iļģuciema sievietes” uz bankas kontu: LV64HABA 0551 0046 8318 9.

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti