Pateicības pēcpusdiena pāvesta vizītes brīvprātīgajiem Rīgā

Pāvesta vizītes noskaņas joprojām ir jūtamas. Pacilājoša, iedvesmojoša atmosfēra un dalīšanās atmiņās dzirdama dažādos sabiedrības līmeņos. Arī pateicības pēcpusdienā 29. septembrī ikviens, kurš bija iesaistījies brīvprātīgo darbā vizītes laikā, varēja dzirdēt par piedzīvoto un dalīties gandarījumā par vienu no garīgi iedvesmojošākajiem notikumiem. Sirds siltus vārdus brīvprātīgajiem veltīja arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, pāvesta vizītes organizācijas darba grupas atbildīgais priesteris Juris Jalinskis un Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles administrators Pauls Kļaviņš. Vēlāk neformālā gaisotnē klātesošie varēja baudīt mielastu, noskatīties pāvesta vizītes norises video un klausīties stiprinošos brīvprātīgo stāstos.

Z. Stankeviča pasākuma atklāšanas vārdos izskanēja aicinājums katram sevī atmodināt snaudošo milzi, kas nozīmē neatslābt, nepalikt uz vietas, atsaukties pazemīgiem lūgumiem un savam īpašajam aicinājumam, kā jau brīvprātīgie to ir darījuši. Viņš mudināja turpināt darboties un lietot Dieva dotās dāvanas. Uzrunas noslēgumā arhibīskaps akcentēja: “Visi kopā mēs esam spējīgi uz kaut ko daudz lielāku!”

Savukārt pāvesta vizītes Latvijā organizatoru grupas vadītājs priesteris Juris Jalinskis izteica prieku par cilvēku spēju vērst savu uzmanību uz galveno – lai gan lietainais un drēgnais laiks 24. septembra pēcpusdienā bija radījis zināmu drūmumu, ieraugot pāvestu “papamobilī”, cilvēku sejās pamodās neviltots prieks, un tās atplauka smaidā. Viņš, līdzīgi kā arhibīskaps, uzsvēra, ka visas šīs sagatavošanās un vizītes norises panākumu sirds bija brīvprātīgo atdeve un ieguldītais darbs, piebilstot, ka tieši viņi ir Baznīcas balsts. “Kristieši, brīvprātīgie,” priesteris Juris sacīja, “bija šī notikuma dvēsele, kuri ar savu attieksmi radīja ģimeniskumu un siltumu.” Viņš akcentēja arī praktiskā ekumenisma realitāti šajā Baznīcai un valstij nozīmīgajā dienā, norādot, ka esam viena ģimene un atrodamies vienā laivā, kur mūsu vēlmes un ideāli ir līdzīgi.

Pāvesta tikšanās ar vecāka gada gājuma ļaudīm tika organizēta Svētā Jēkaba katedrālē. Par šo notikumu atbildīgais priesteris Pauls Kļaviņš pateicās diakonam Gunāram Konstantinovam, pastorālajai padomei, kā arī katedrāles brīvprātīgo koordinatoram Aldim Pauliņam un visiem brīvprātīgajiem par atbalstu un kalpošanu. Priesteris pauda gandarījumu, ka caur brīvprātīgo kalpošanu šajā pasākumā varēja iesaistīties arī tie cilvēki, kuri paši neietilpst vecāko cilvēku kategorijā. Noslēgumā viņš uzsvēra, ka spēcīgais iespaids, satiekoties ar Svēto tēvu Svētā Jēkaba katedrālē, paliks uz visu mūžu.

Atbildīgais par Rīgas brīvprātīgo darbu Elvijs Krevics noslēgumā pateicās visiem, kuri bija iesaistījušies palīdzēt. Kā dāvanu brīvprātīgo grupu vadītājiem viņš pasniedza pāvesta Franciska grāmatu “Rīta homīlijas”. Pēcpusdiena turpinājās draudzīgās sarunās un stāstos par piedzīvoto.

Gunta Ziemele; Foto: Anita Sosnare

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti