Nabadzīgā Bērna Jēzus māsu klosteros Latvijā būs kongregācijas dibinātājas Klāras Fei relikvija

Aizvadītā gada maijā Vācijas pilsētā Āhenē notika Nabadzīgā Bērna Jēzus māsu kongregācijas dibinātājas mātes Klāras Fei beatifikācija. Savukārt šogad kongregācijas māsas no Latvijas dalās priekā, jo februāra sākumā ir saņēmušas svētīgās mātes Klāras Fei relikviju, kuru varēs pagodināt māsu klostera mājās Latvijā.

Māte Klāra Fei (Clara Fey, 1815 – 1894) 1844. gada 2. februārī Āhenē nodibināja Nabadzīgā Bērna Jēzus māsu kongregāciju (Congregatio Sororum a Paupere Infante Jesu).  Tolaik Āhenē daudziem bērniem bija  jāstrādā fabrikās no divpadsmit līdz četrpadsmit stundām dienā vai arī jāuzaug uz ielas neaprūpētiem, neaudzinātiem un neizglītotiem. Tāpēc Klāras un viņas izveidotās kongregācijas mērķis bija ne tikai tuvināt bērnus Jēzum un reliģiski audzinat, bet arī rūpēties par viņu laicīgajām vajadzībām.

Izrādās, ka jau 11 gadu vecumā Klāra redzēja sapni, kurā, ejot pa Āhenes ielām, sastapa mazu trūcīgi ģērbtu puisēnu. Viņa vēlējās puisēnam dot ziedojumu, bet viņš sacīja: “Man ir vēl daudzi nabadzīgi brāļi.” Klāra jautāja, kur viņš dzīvo, un zēns norādīja uz debesīm. Uz jautājumu, kā viņu sauc, puisēns sacīja: “Esmu nabadzīgais Bērns Jēzus.”

Mātei Klārai bija svarīgi dzīvot Dieva klātienē, tāpēc būtiska viņas ikdienas sastāvdaļa bija Euharistijas godināšana, kalpošana bērniem un nabadzīgajiem. Māte Klāra savas kongregācijas māsas aicināja īpašu uzmanību pievērst tieši sabiedrības atstumtajiem, vientuļajiem un trūcīgajiem, lai viņos saskatītu nabadzīgo Bērnu Jēzu.

“Baznīca ir apstiprinājusi šo īpašo mātes Klāras aicinājumu un kongregācijai tas kalpo kā viens no galvenajiem uzdevumiem – palīdzēt bērniem un jaunatnei visās nepieciešamajās vajadzībās. Lai saņemtu žēlastību stiprināties mātes Klāras garīgumā, esam aicināti pagodināt viņas relikviju,” raksta kongregācijas māsa un Latvijas reģiona priekšniece Anna Marija PIJ.

Viņa arī norāda, ka relikvija tiks godināta kongregācijas klostera mājās Latvijā – Rēzeknē, Varakļānos, Rīgā un Liepājā. Visi, kas vēlas lūgt mātes Klāras aizbildniecību un pagodināt relikviju, var sazināties ar Nabadzīgā Bērna Jēzus kongregācijas māsām.

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti