2019. gada Gavēņa kalendārs

Lielā gavēņa tradīcija katru gadu mudina sagatavot sirdis Lieldienām, lai šos svētkus piedzīvotu ne vien kā ikgadēja prieka mirkli, bet gan lai Kristus nāve un tās augļi kļūtu par mūsu personisko pieredzi. Tam, protams, palīdz dažādas ārējas apņemšanās, bet ir skaidrs, ka viss process sākas katra sirdī – mainot attieksmi, mainot skatienu, mainot sevi.

Pāvests Francisks, kura vizīti Latvijā 2018. gadā joprojām atceramies kā īpašu Dieva žēlastību, vēstījumā šī gada Lielajam gavēnim raksta: “Kad nedzīvojam kā Dieva bērni, bieži vien izturamies iznīcinoši attiecībā pret tuvāko un citām radībām, kā arī paši pret sevi, vairāk vai mazāk apzināti uzskatot, ka varam visu izmantot, kā vien mums tīk.” Šeit ieraugām, ka viens nepatiess pieņēmums var ietekmēt gan mūsu attieksmi pašiem pret sevi, gan visu apkārt esošo.

Tomēr gavēņa laiks nav domāts, lai mēs paliktu sevis šaustīšanā par nepareiziem pieņēmumiem un domām. “Tas (Lielais Gavēnis) aicina kristiešus vēl spēcīgāk un konkrētāk iemiesot Lieldienu noslēpumu viņu privātajā, ģimenes un sociālajā dzīvē, īpaši ar gavēņa, lūgšanas un žēlsirdības dāvanu došanas starpniecību,” pāvests turpina savā vēstījumā.

Gavēnis, lūgšana un žēlsirdības dāvanas ir visiem zināmi elementi, kas vienmēr tiek uzskatīti par Lielā gavēņa pamatprincipiem. Tomēr vēstījumā pāvests atklāj to, ka katra no šīm “darbībām” sevī ietver zināmas iekšējas pārmaiņas, kas ietekmē ne tikai mūsu ikdienas paradumus, bet arī domu pasauli un attiecības ar citiem. Viņš raksta: “Gavēt jeb mācīties mainīt mūsu attieksmi pret tuvākajiem un pret radību: no kārdinājuma visu “aprīt”, lai apmierinātu mūsu iekāri, uz spēju ciest mīlestības dēļ, jo tikai tā spēj aizpildīt mūsu sirds tukšumu. Lūgties, lai spētu atteikties no elkdievības un savas pašpietiekamības, kā arī nostātos Dieva priekšā kā nabagi, kam nepieciešams Viņš un Viņa žēlsirdība. Dot žēlsirdības dāvanas, lai pārtrauktu šo ārprātu – dzīvošanu, krājot tikai sev vienam, sevi mānot, ka tādā veidā nodrošinām sev nākotni, kura patiesībā nepieder mums. Un tādā veidā atradīsim prieku tajā plānā, ko Dievs ir ielicis radībā un mūsu sirdīs, un šis plāns ir: mīlēt Viņu, mūsu brāļus un visu pasauli, kā arī šajā mīlestībā rast patieso prieku.”

Līdz ar to – attieksmes maiņa ir tas, uz ko Tevi mudinās šī gada Gavēņa kalendārs. Katru dienu iedziļināsimies kādās vērtīgās pāvesta Franciska atziņās, kas paustas gan viņa darbos, gan arī uzrunājot Latvijas tautu 2018. gada septembrī. Lai pārdomas nebūtu tikai abstrakts pamudinājums, katrai dienai būs arī kādi jautājumi, ko varam katrs pats sev uzdot, un praktiski piemēri tam, kā pārmaiņas sevī varam īstenot. Vēl kāda īpaša iespēja – sadarbībā ar Radio Marija Latvija katras dienas pāvesta iedvesmotās pārdomas, kā arī dienas Evaņģēliju un kāda priestera sagatavotās pārdomas par to varēsim noklausīties arī audio formātā, lai šī iedvesma mūs pavadītu, neatkarīgi no tā, kādā ikdienas steigā katrs atrodamies.

Tāpat kā pēdējos gadus, par pavisam praktiskām iespējām īstenot žēlsirdību rūpējas Caritas, pastāstot par tiem, kuriem līdzcilvēku palīdzība būtu īpaši aktuāla. 

Pārdomām
Nepavadīsim šo labvēlīgo laiku nelietderīgi! Lūgsim, lai Dievs mums palīdz veikt patiesu atgriešanās ceļu. Atteiksimies no egoisma, no koncentrēšanās uz sevi un koncentrēsimies uz Jēzus Augšāmcelšanos. Kļūsim par tuvākajiem saviem brāļiem un māsām, kas atrodas grūtībās, daloties ar viņiem savos materiālajos un garīgajos labumos.
No pāvesta vēstījuma Lielajam gavēnim 2019
Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai
Kas ir lietas (vai varbūt – domas), kam es ikdienā veltu pārāk daudz laika?
Kas notiek manā sirdī, kad es palieku klusumā?


Pamudinājums labākai ikdienai
Šodien pārdomāšu, kas ir tas, no kā atsakoties vai ko apņemoties gavēņa laikā, man būtu vieglāk veidot sarunu ar Dievu. 
Dienas Evaņģēlija komentārs
Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Rihards Rasnacis. To vari noklausīties ŠEIT.Pārdomām
(…) Gavēt jeb mācīties mainīt mūsu attieksmi pret tuvākajiem un pret radību: no kārdinājuma visu “aprīt”, lai apmierinātu mūsu iekāri, uz spēju ciest mīlestības dēļ, jo tikai tā spēj aizpildīt mūsu sirds tukšumu. 
No pāvesta vēstījuma Lielajam gavēnim 2019
Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai
Ko es ikdienā cenšos piesavināties?
Varbūt tā ir citu uzmanība, iespēja izcelties, atzinības vārdi? 
Pamudinājums labākai ikdienai
Šodien paveikšu vai pateikšu ko tādu, kas varētu pacelt kādu citu cilvēku. 
Dienas Evaņģēlija komentārs
Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Ingmārs Zvirgzdiņš. To vari noklausīties ŠEITPārdomām
(…)Lūgties, lai spētu atteikties no elkdievības un savas pašpietiekamības, kā arī nostātos Dieva priekšā kā nabagi, kam nepieciešams Viņš un Viņa žēlsirdība.
No pāvesta vēstījuma Lielajam gavēnim 2019
Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai
Kā es jūtos, apzinoties savu garīgo nabadzību un vājumu?
Vai es lūdzu Dieva palīdzību un klātbūtni darbos un attiecībās ar citiem?


Pamudinājums labākai ikdienai
Šodien sarunā ar Dievu uzticēšu viņam pēdējā laika grūtības un sfēras, kurās apzinos savus ierobežojumus. 
Dienas Evaņģēlija komentārs
Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Pauls Kļaviņš. To vari noklausīties ŠEIT

Pārdomām

(…) Dot žēlsirdības dāvanas, lai pārtrauktu šo ārprātu – dzīvošanu, krājot tikai sev vienam, sevi mānot, ka tādā veidā nodrošinām sev nākotni, kura patiesībā nepieder mums. Un tādā veidā atradīsim prieku tajā plānā, ko Dievs ir ielicis radībā un mūsu sirdīs, un šis plāns ir: mīlēt Viņu, mūsu brāļus un visu pasauli, kā arī šajā mīlestībā rast patieso prieku.

No pāvesta vēstījuma Lielajam gavēnim 2019

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Cik viegli man ir atteikties no lietām, kam esmu pieķēries? 


Pamudinājums labākai ikdienai

Šodien lūgšu Dievam žēlastību ar prieku dalīties tajā, par ko domāju, ka tas man visvairāk ir vajadzīgs. Ja iespējams, atteikšos no labākā gabaliņa paņemšanas pie galda vai padalīšos ar kādu tajā, ko vislabprātāk būtu apēdis vienatnē.

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Krišjānis Dambergs. To vari noklausīties ŠEIT

Pārdomām

Korumpēti cilvēki veido savu pašcieņu, pamatojoties uz šāda veida melīgu attieksmi (“tikai muļķi nezog”), un iet caur dzīvi, izmantojot sava izdevīguma īsākos ceļus, maksājot par to ar savu un citu cilvēku patieso cieņu.

Pazemības ceļš, 23

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai spēju būt godīgs pret sevi un atzīt sfēras, kurās attaisnoju savu slikto, negodīgo, netaisnīgo uzvedību, aizbildinoties ar apstākļiem, citu cilvēku uzvedību?
Kurās dzīves sfērās, situācijās tieku visvairāk kārdināts?

Pamudinājums labākai ikdienai

Ja nespēju pretoties kādam spēcīgam kārdinājumam, pastāstīšu par to kādam (cilvēkam, kuram uzticos, biktstēvam, garīgajam tēvam) un lūgšu padomu vai palīdzību.

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Krišjānis Dambergs. To vari noklausīties ŠEIT

Pārdomām

Kāpēc sirds kļūst samaitāta? Cilvēka sirds nav izolēta, tā nav noslēgusies sevī. Sirds patiešām ir cilvēka sirds tikai tik daudz, cik tā spēj atsaukties uz kaut ko citu, cik tā spēj pieķerties, cik tā spēj mīlēt vai liegt mīlestību (ienīst). Tāpēc Jēzus, aicinot apzināties, ka sirds nosaka mūsu rīcību, vērš uzmanību uz to, kam tad galu galā mūsu nemierīgā sirds ir pieķērusies: “Jo, kur ir tava manta tur būs arī tava sirds.” (Mt 6, 21)

Pazemības ceļš, 30 – 31

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai novēršos no cilvēkiem, kuri man ir neērti, nepatīkami, līdz galam neizprotami, atšķirīgi no manis?

Pamudinājums labākai ikdienai

Ja nespēju pretoties kādam spēcīgam kārdinājumam, pastāstīšu par to kādam (cilvēkam, kuram uzticos, biktstēvam, garīgajam tēvam) un lūgšu padomu vai palīdzību.

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Ingars Stepkāns. To vari noklausīties ŠEIT

Pārdomām

(..) ja mīlošas atvērtības pret savu tuvāko vietā stājas pieķeršanās savām idejām. Tad mēs aizstāvam nevis ģimeni kā kopumu, bet tikai “savu daļu” tajā.

Pazemības ceļš, 77


Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai vēlos, lai man vienmēr pieder pēdējais vārds?
Vai uzskatu savu viedokli par vienīgo pareizo?


Pamudinājums labākai ikdienai

Šodien par visu varu neturēšos pie sava viedokļa. Uzslavēšu viedokli, kas ir atšķirīgs no manējā.

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Ilmārs Tolstovs. To vari noklausīties ŠEIT

Pārdomām

Sirds negrib nekādus sarežģījumus. Cilvēki baidās, ka Dievs iejauksies un aizvedīs viņus ceļos, ko paši vairs nevarēs kontrolēt. Cilvēki baidās no Dieva apmeklējuma, no mierinājuma. Tas izraisa tādu kā fatālismu – šo cilvēku apvārsnis sašaurinās, piemērojoties viņu vientulībai un pasitvitātei. Viņi baidās no tiekšanās uz mērķi un priekšroku dod reālisma sniegtajam “mazāk”, nevis apsolījumā ietvertajam “vairāk”.

Pazemības ceļš, 65

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai baiļu dēļ esmu atteicies no savām iecerēm?
Vai esmu noticējis meliem, ka “tāpat nekas neizdosies” un neesmu mēģinājis? 

Pamudinājums labākai ikdienai

Atcerēšos savus visdrosmīgākos sapņus, dziļākās sirds ilgas un padomāšu, kādus pirmos soļus varu veikt, lai tos sasniegtu.

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris pr. Modris Lācis. To vari noklausīties ŠEIT

Pārdomām

Cilvēka pašpietiekamība nekad nav abstrakta. Tā ir tādas sirds attieksme, kura tiecas pēc mantas, kas to vilina, iemidzina un piekrāpj: “Mana dvēsele, tev ir daudz labumu iekrāts uz ilgiem gadiem; atpūties, ēd, dzer un līksmo!” (Lk 12, 19) Un te parādās dīvains paradokss – pašpietiekams cilvēks būtībā vienmēr ir mantas vergs, un, jo vairāk viņš tiek paverdzināts, jo vairāk izjūt to, ka viņam šajā savā pašpietiekamībā nepietiek.

Pazemības ceļš, 35 – 36

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai man ir viegli lūgt palīdzību?
Vai savā dzīvē ar visu galā tieku pats, un citu palīdzība man nav vajadzīga?
Vai esmu atkarīgs no kādas lietas, mantas, naudas, uzslavas, viedokļa, cilvēka? 

Pamudinājums labākai ikdienai

Šodien pārvarēšu savas pašpietiekamības robežas un palūgšu kādam palīdzību.

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Aivars Līcis. To vari noklausīties ŠEIT

Pārdomām

Cilvēki, kam visu uztvert ar aizdomām kļūst par paradumu, pakāpeniski zaudē dvēseles mieru, kura avots ir paļāvība uz Dievu. Tie iedomājas, ka viņiem aizvien jākontrolē veids, kā atrisināt konfliktu. Viņi pastāvīgi izjūt nemieru, kas ir dusmu un slinkuma apvienojuma rezultāts

Pazemības ceļš, 83

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai jūtu nemieru un dusmas, kad kāds rīkojas pretēji tam, kā esmu iedomājies?
Vai uzskatu, ka bez manas iejaukšanās un kontroles nekas nevar notikt labi un pareizi?
Kā rīkojos, kad notikumi nenotiek tā, kā esmu plānojis? 

Pamudinājums labākai ikdienai

Šodien katrā situācijā izteikšu lūgšanu “Jēzu, es uzticos Tev!”.

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Renārs Birkovs. To vari noklausīties ŠEIT

Pārdomām

Korumpēts cilvēks mēdz neapzināti nosodīt sevi, un tad šo pašpārmetumu radītais aizkaitinājums vēršas pret citiem. Tā viņš no vajātā kļūst par vajātāju.

Pazemības ceļš, 24


Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai nosodu sevi?
Vai domās risinu negatīvus, naidīgus dialogus? 


Pamudinājums labākai ikdienai

Vairāk uzmanības pievērsīšu savām domām. Līdzko pamanīšu nosodošas, kritizējošas, tiesājošas domas, aizvietošu tās ar svētības vārdiem.

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Renārs Birkovs. To vari noklausīties ŠEIT

Pārdomām

Cik daudz ļaunuma nodara vārdi, kas tiek izteikti skaudības un greizsirdības dēļ! Aizmuguriski runāt sliktu par savu brāli nozīmē nostādīt viņu sliktā gaismā, kompromitēt viņa reputāciju un ieraut aprunāšanas virpulī. Raugoties pozitīvi, netiesāt un nenosodīt nozīmē prast ieraudzīt visu labo, kas ir katrā cilvēkā, un neļaut viņam ciest no mūsu daļējā sprieduma un pieņēmuma, ka zinām visu. Taču tas nav pietiekoši, lai izteiktu žēlsirdību. Jēzus prasa arī piedot un dāvāt. Būt piedošanas instrumentiem, jo mēs kā pirmie to esam saņēmuši no Dieva. Būt dāsniem attiecībās ar visiem, zinot, ka arī Dievs izlej savu labvēlību pār mums ar lielu augstsirdību.

Misericordiae Vultus,14

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai skaudības, greizsirdības dēļ esmu aprunājis kolēģus, draugus, ģimenes locekļus? 

Pamudinājums labākai ikdienai

Nosaukšu 3 pozitīvas īpašības cilvēkam, ar kuru man visgrūtāk veidot attiecības. Izdarīšu vai pateikšu viņam ko labu. Pateikšu labus vārdus par viņu tiem cilvēkiem, kuru priekšā iepriekš viņu aprunāju.

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Rihards Rasnacis. To vari noklausīties ŠEIT

Pārdomām

Lai būtu žēlsirdīgi, vispirms mums vajag klausīties Dieva Vārdu. Tas nozīmē atgūt klusuma vērtību, lai meditētu Vārdu, kurš mums tiek adresēts. Šajā veidā ir iespējams kontemplēt Dieva žēlsirdību un padarīt to par savas dzīves stilu

Misericordiae Vultus, 13

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Cik daudz laika pavadu lasot un ieklausoties Dieva Vārdā?
Kad pēdējo reizi esmu bijis klusuma rekolekcijās? 


Pamudinājums labākai ikdienai

Šodien atradīšu laiku un vietu, lai ļautu Dievam uzrunāt sevi caur Svētajiem Rakstiem. Ieplānošu laiku rekolekcijām šogad.

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Ilmārs Tolstovs. To vari noklausīties ŠEIT

Pārdomām

Uz grēka smagumu Dievs atbild ar piedošanas pilnību. Žēlsirdība vienmēr būs lielāka par jebkuru grēku, un neviens nevar noteikt robežas Dieva mīlestībai, kas ir piedošana. (3.p.) (…) Piedošana ir spēks, kas augšāmceļ jaunai dzīvei un sniedz drosmi raudzīties nākotnē ar cerību

Misericordiae Vultus, 10

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai ir kāds grēks, situācija, kurā atrodos, vājība, kuru nevaru sev piedot, par kuru neesmu nevienam pastāstījis? 
Pamudinājums labākai ikdienai

Lūgšanā uzticēšu šo situāciju Dieva žēlsirdībai, lūgšu žēlastību piedot pašam sev. Lai iegūtu brīvību, pastāstīšu par to kādam cilvēkam, kuram uzticos. Palūgšu, lai par mani aizlūdz.

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Andžejs Lapinskis. To vari noklausīties ŠEIT

Pārdomām

Jēzus, redzēdams, ka daudzi cilvēki, kas Viņam sekoja, ir noguruši un bezpalīdzīgi, apmaldījušies un bez vadītāja, sajuta savas sirds dziļumos lielu līdzjūtību pret viņiem (sal. Mt 9,36). Šīs līdzjūtīgās mīlestības spēkā Viņš dziedināja slimos, kurus pie Viņa atveda (sal. Mt 14,14), un ar dažām maizēm un zivīm pabaroja lielus pūļus (sal. Mt 15,37). Tas, kas virzīja Jēzu visos apstākļos, bija nekas cits kā žēlsirdība, ar kuru Viņš lasīja jautātāju sirdīs un atbildēja viņu patiesākajām vajadzībām.

Misericordiae Vultus, 8

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai esmu pamanījis, kādas ir man tuvāko cilvēku patiesās vajadzības, “izsalkums”? Pēc sapratnes, atbalsta, uzklausīšanas, pamanīšanas? 


Pamudinājums labākai ikdienai

Veltīšu laiku kādam, kuram ikdienā pievēršu mazāk uzmanības.

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Modris Lācis. To vari noklausīties ŠEIT

Pārdomām

Mēs esam aicināti izdzīvot žēlsirdību, jo pret mums kā pirmajiem tika pielietota žēlsirdība. Apvainojumu piedošana kļūst žēlsirdīgās mīlestības redzamā izpausme, un mums, kristiešiem, tas ir imperatīvs, kuru nevaram neievērot. Bieži vien piedot mums šķiet grūti. Tomēr piedošana ir instruments, kas ielikts mūsu trauslajās rokās, lai iegūtu sirds mieru. Atbrīvošanās no niknuma, dusmām, vardarbības un atriebības ir laimīgas dzīves nepieciešamais priekšnosacījums. Atbildēsim apustuļa pamudinājumam: “Lai saule nenoriet, jums dusmojoties.” (Ef 4,26) Īpaši ieklausīsimies Jēzus vārdos, kurš žēlsirdību izvirzīja par dzīves ideālu un mūsu ticības autentiskuma kritēriju: “Svētīgi žēlsirdīgie, jo viņi atradīs žēlsirdību.” (Mt 5,7)

Misericordiae Vultus, 9

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai sirdī uz kādu cilvēku turu aizvainojumu, nepiedošanu un rūgtumu ?
Vai esmu bijis pret kādu vardarbīgs vārdos, darbos, attieksmē? 
Pamudinājums labākai ikdienai

Ja iespējams, lūgšu piedošanu. Došos uz grēksūdzi.

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Pēteris Skudra. To vari noklausīties ŠEIT

Pārdomām

Mīlestība nevar būt tikai abstrakts vārds. Tā pēc savas dabas ir konkrēta dzīve: nodomi, attieksme, uzvedība, kas izpaužas ikdienas rīcībā. Dieva žēlsirdība ir Viņa atbildība par mums. Viņš jūtas atbildīgs, vēlas mūsu labumu un grib redzēt mūs laimīgus, prieka un miera piepildītus. Tanī pat virzienā jābūt orientētai kristiešu žēlsirdīgajai mīlestībai. Kā mīl Tēvs, tā mīl bērni. Kā Viņš ir žēlsirdīgs, tā arī mēs esam aicināti būt žēlsirdīgi viens pret otru.

Misericordiae Vultus, 9

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Ar kādu savu rakstura trūkumu, attieksmi, uzvedību, vārdiem visvairāk ievainoju otru cilvēku? 


Pamudinājums labākai ikdienai

Nosaukšu šo rakstura trūkumu vārdā un centīšos aizvietot ar pretējo – pozitīvo.

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Toms Priedoliņš. To vari noklausīties ŠEIT

Pārdomām

Nekritīsim vienaldzībā, kas pazemo; pieradumā, kas anestezē dvēseli un traucē atklāt jauno; cinismā, kas iznīcina. Atvērsim savas acis, lai uzlūkotu pasaules ciešanas, daudzo brāļu un māsu brūces, kuriem ir atņemta cieņa, un jutīsimies pamudināti ieklausīties viņu saucienā pēc palīdzības. Lai mūsu rokas satver viņu rokas, un pievilksim viņus sev klāt, lai tie sajūt mūsu tuvuma, draudzības un brālības siltumu. Lai viņu sauciens kļūst mūsējais, un kopā mēs varēsim salauzt vienaldzības mūri, kas bieži valda pār visu, lai tādējādi noslēptu liekulību un egoismu.

Misericordiae Vultus, 15

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Kā reaģēju uz citu cilvēku ciešanām – ar līdzjūtību vai vienaldzību? 
Ko konkrēti esmu darījis (varu darīt), lai šiem cilvēkiem palīdzētu? 
Pamudinājums labākai ikdienai

Iespēja atbalstīt Caritas Uzklausīšanas centru – vietu, kur netiks atraidīts neviens. Uzklausīšanas centrā ir gaidīts katrs, kurš atrodas izolētībā un trūkumā. Centrā darbosies atbalsta persona, kura sarunas laikā iedziļināsies ikviena situācijā, izvērtējot iespējas palīdzēt. Lai arī centrs primāri nav paredzēts materiālās palīdzības sniegšanai, tomēr ņemot vērā reālo situāciju, mēs vēlamies, lai būtu iespējas noorganizēt arī praktisku atbalstu sausās un konservētās pārtikas veidā. Uzklausīšanas centru Jūs varat atbalstīt, ziedojot uz “Caritas Latvija” kontu: LV46HABA0551008657797. Mērķis: Ziedojums Uzklausīšanas centram. Rekvizīti: Reģ. Nr. 40008086191, juridiskā adrese: Mazā Pils iela 2A, Rīga, LV-1050.

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Juris Skutels. To vari noklausīties ŠEIT

Pārdomām

Kāds varētu teikt: “Ja būšu lēnprātīgs, citi padomās, ka es esmu muļķis, ka es esmu naivs vai vājš.” Varbūt tā būs, bet ļausim, lai citi tā padomā. (…) Jo lēnprātīgie, neatkarīgi no apstākļiem, uzticas Kungam, bet tie, kas uzticas Kungam, “iemantos zemi un baudīs mieru papilnam” (Ps 37, 11)

Gaudete et exultate,74

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai esmu ātri aizkaitināms?
Kā rīkojos, kad esmu dusmīgs, aizkaitināts?
Vai dusmas mēdzu “izgāzt” uz vājākiem par mani? 
 
Pamudinājums labākai ikdienai

Šodien lūgšu Dievam iespēju pieaugt lēnprātībā un pazemībā, kā arī spēcīgu gribu izvēlēties labāko risinājumu visiem.

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Agris Ruļuks. To vari noklausīties ŠEIT

Pārdomām

Ja dzīvojam satraukti, paaugstinājušies pār citiem, tad galu galā mēs kļūstam noguruši un izsmelti. Bet, kad mēs uztveram citu ierobežojumus un trūkumus ar maigumu un lēnprātību, nejūtoties pārākam, mēs varam viņiem palīdzēt un izvairīties no enerģijas izšķērdēšanas bezjēdzīgi sūdzoties. Svētajai Terēzei no Lizje “pilnīga mīlestība ir paciest citu trūkumus un nebrīnīties par viņu vājībām”. Ierosinu, ka katru reizi, kad mūs satrauc tuvākā nepareizā rīcība, pieiet pie viņa, lai aizrādītu, bet “pazemības garā” (Gal 6, 1), tomēr “uzmanies, ka arī pats nekrīti kārdināšanā”.

Gaudete et exultate, 72 – 73

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai cenšos attaisnot cilvēku, ja par viņu kāds runā slikti?
Vai man ir tendence neaicinātam iesaistīties citu strīdos?
Pamudinājums labākai ikdienai
Apņemšos nekomentēt un ar citiem neapspriedīšu otra trūkumus, vājības, kļūdas. Ja nepieciešams un ir tāda iespēja, izrunāšos ar šo cilvēku divatā.

Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins. To vari noklausīties ŠEIT

Pārdomām

Pasaule piedāvā pretējo: izklaidi, baudu un jautrību, un saka, ka tas ir tas, kas padara dzīvi labu. Pasaule ignorē, skatās citā virzienā, kad rodas problēmas, piemēram, slimība vai ciešanas ģimenē vai apkārtnē. Pasaule nevēlas raudāt: tā dod priekšroku ignorēt sāpīgas situācijas, maskē tās, slēpj. Daudz pūļu tiek ieguldīts, lai izvairītos no situācijām, kurās ir ciešanas, domājot, ka var aizēnot realitāti, kurā taču nekad, pilnīgi nekad nevar iztrūkt krusta. Cilvēks, kas redz lietas, kādas tās patiešām ir, kas ļauj sevi caururbt sāpēm, kas raud savā sirdī, var sasniegt dzīves dziļumu un būt patiesi laimīgs.

Gaudete et exultate, 75

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai kādā dzīves jomā, attiecībās esmu padevies bezcerībai?
Vai domāju, ka Dievs ir mani pametis, ka nespēj palīdzēt?
Vai domāju, ka alkohols, izklaides, pornogrāfija, bēgšana virtuālajā pasaulē atrisinās manas problēmas vai sniegs patiesu mierinājumu? 


Pamudinājums labākai ikdienai
Šodien atradīšu laiku, lai klusumā lūgtos un uzdotu Dievam jautājumu – kur Tu esi šajā grūtajā man situācijā? Un klusumā gaidīšu uz Viņa atbildi…
Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Pēteris Skudra. To vari noklausīties ŠEIT

Pārdomām

“Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs” (Mt 5, 8). Šī svētība attiecas uz tiem, kam ir vienkārša un tīra sirds, jo sirds, kas zina, kā mīlēt, savā dzīvē nepieļauj neko, kas apdraud šo mīlestību, kaut ko, kas to vājina vai pakļauj briesmām. Bībelē sirds nozīmē mūsu patiesos nodomus, to, ko mēs patiešām meklējam un vēlamies, neatkarīgi no tā, ko mēs parādām: “jo cilvēks skatās uz acīm redzamo, kamēr Kungs skatās uz sirdi” (sal. 1 Sam 16, 7). Nekam, kas aptraipīts ar meliem, nav patiesas vērtības Kunga priekšā. (84) Kad sirds mīl Dievu un tuvāko (sal. Mt 22, 36-40), kad tas ir patiesais nodoms, nevis tukši vārdi, tad sirds ir tīra un var redzēt Dievu.  

Gaudete et exultate, 83,86

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Cik bieži lasu Svētos Rakstus un ļauju, lai caur Rakstu apceri Dieva Vārds šķīsta manu sirdi un domas?
Vai piederu pie tiem cilvēkiem, kuri lūdzas, bet ikdienā dzīvo (domā, runā, rīkojas) kā neticīgie? 
Pamudinājums labākai ikdienai
Izvērtēšu savu dzīvi, prioritātes, lēmumus, attiecības mūžības perspektīvā. Nebaidīšos pieņemt drosmīgu lēmumu atteikties no lietām, ieradumiem, attiecībām, kuras varētu kavēt manu ieiešanu Debesu Valstībā ar šķīstu sirdi.
Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Pēteris Skudra. To vari noklausīties ŠEIT

Pārdomām

No Kunga “lietošanai mēs saņemam tik daudz” (1 Tim 6, 17), ka nereti mūsu skumjas ir saistītas ar nepateicību, ar to, ka esam tik ļoti noslēgušies sevī, ka nespējam pieņemt Dieva dāvanas. 

Gaudete et exultate, 126

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai to, kas ir manā dzīvē, uztveru kā pašsaprotamu?
Vai uzskatu, ka visu esmu sasniedzis tikai pateicoties savām pūlēm? 
Pamudinājums labākai ikdienai
Katras dienas vakarā pateikšos Dievam par saņemtajām žēlastībām.
Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Ingars Stepkāns. To vari noklausīties ŠEIT

Pārdomām

Svētais Pāvils iedrošina kristiešus Romā, lai viņi “neatmaksā nevienam ļaunu ar ļaunu” (Rom 12, 17), lai viņi neatriebjas (sal.,19.p.), lai neļauj sevi uzveikt ļaunumam, bet, lai “uzvar ļaunu ar labu” (12, 21). Šāda nostāja nav vājuma, bet patiesa spēka zīme, jo pats Dievs ir “pacietīgs, taču varens spēkā” (Nah 1, 3). Dieva vārds mūs aicina:” Katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība lai ir tālu no jums.” (Ef 4, 31). Mums ir jābūt uzmanīgiem un jācīnās ar savām agresīvajām un egocentriskajām nosliecēm, lai neļautu tām mūsos iesakņoties: ”Dusmojieties, bet negrēkojiet; lai saule nenoriet pār jūsu dusmām!” (Ef 4, 26). Kad apstākļi mūs nospiež, vienmēr varam steigties pie enkura, kas ir lūgšana, kura vada mūs, lai mēs no jauna atrastos Dieva rokās un miera avota tuvumā: ”Nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.” (Flp 4, 6-7)

Gaudete et exultate, 113

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai manī nav iesakņojies paradums par visu sūdzēties un nemitīgi būt neapmierinātam ar citiem?
Vai sarežģītā situācijā meklēju vainīgo, vai arī domāju, ko varu darīt, lai situāciju atrisinātu? 
Pamudinājums labākai ikdienai
Šodien padomāšu, kā manā dzīvē izpaužas mīlestība uz Dievu un tuvāko?
Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Ilmārs Tolstovs. To vari noklausīties ŠEIT

Pārdomām

Ļoti bieži mēs esam konfliktu vai vismaz pārpratumu cēlonis. Piemēram, kad es dzirdu kaut ko no kāda un dodos pie cita, lai par to pastāstītu viņam, nereti esošo versiju nedaudz uzlabojot, tādējādi to izplatu. Un, ja tas vairāk kaitē, man šķiet, ka tas dod man lielāku gandarījumu. Baumu pasaule, ko rada cilvēki, kas kritizē un iznīcina, neveicina mieru. Šie cilvēki drīzāk ir miera ienaidnieki un nekādā veidā nav svētīgi. Cilvēki, kas ievieš mieru, ir miera avots, viņi veido mieru un sociālo draudzību. Tiem, kas visur ievieš mieru, Jēzus dod skaistu solījumu: “Viņi tiks saukti par Dieva dēliem” (Mt 5, 9). Ieejot kādā mājā, Jēzus lūdza mācekļiem teikt: “Miers šim namam!” (Lk 10: 5). Dieva vārds mudina visus ticīgos censties panākt mieru kopā ar citiem (sal. 2. Tim 2:22). Un, ja kādā no mūsu kopienām mums ir šaubas par to, kā rīkoties, “centīsimies pēc tā, kas veicina mieru” (sal. Rom 14:19), jo vienotība ir svarīgāka par konfliktu. 

Gaudete et exultate, 87,88

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Savā ikdienas vidē esmu miera nesējs vai konfliktu, aizdomu un neapmierinātības cēlājs?
No kā es patiesībā baidos?
Kas ir mana iekšējā nemiera patiesais cēlonis?
 
Pamudinājums labākai ikdienai
Šodien lūgšos Rožukroni nodomā par mieru manā sirdī, ģimenēs, kopienās un visā pasaulē – īpaši tur, kur notiek karadarbība.
Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Ronalds Melkers. To vari noklausīties ŠEIT

Pārdomām

Ir jāziedo laiks, vērtīgais laiks, lai pacietīgi un uzmanīgi uzklausītu, līdz otrs cilvēks būs pateicis visu, ko viņam vajadzēja pateikt. Tas prasa zināmu askēzi, lai nesāktu runāt, pirms iestājies īstais brīdis. Tā vietā, lai sāktu piedāvāt savu viedokli vai padomus, mums jāpārliecinās, ka esam sadzirdējuši visu, ko otrs cilvēks noteikti gribēja pateikt. Tas prasa ievērot iekšējo klusumu, lai troksnis sirdī un prātā netraucētu klausīties, – atraisīties no jebkādas steigas, nolikt pie malas savas paša vajadzības un raizes, atbrīvot telpu. 

Amoris Laetitia, 96

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai pārtraucu citus, lai pateiktu savu sakāmo?
Vai uzdodot jautājumu – kā tev klājas? – noklausos atbildi līdz galam, nemēģinot pārtraukt, lai pastāstītu par sevi, izteiktu viedokli, komentētu? 
Pamudinājums labākai ikdienai
Ja iespējams, atradīšu iespēju būt Vissvētākā Sakramena priekšā un adorēt Jēzu klusumā – neko nelūdzot un nesakot, tikai skatoties un ieklausoties Viņā. Mācīšos vienkārši būt.
Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Modris Lācis. To vari noklausīties ŠEIT

Pārdomām

Mīlestības estētiskā pieredze izpaužas skatienā, ar kādu otrs cilvēks tiek uztverts un apcerēts kā vērtība pats par sevi, pat ja viņš ir slims, vecs vai fiziski nepievilcīgs. Atzinīgam skatienam ir neizsakāma nozīme, un tad, ja esam tajā skopi, ar to parasti tiek nodarīts ļaunums. [..] Daudzi ievainojumi un krīzes rodas no tā, ka pārtraucam uzlūkot viens otru. [..] Mīlestība atver acis un ļauj saskatīt – vispirms jau to, cik vērtīga ir cilvēciska būtne. 

Amoris Laetitia, 91

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Mans skatiens ir otru cilvēku iznīcinošs un atraidošs, vai iedrošinošs un dzīvību dodošs?
Vai mēdzu sodīt līdzcilvēkus ar klusēšanu un neskatīšanos uz viņiem?
Kā es rūpējos par sava skatiena šķīstību? 
Pamudinājums labākai ikdienai
Šodien uzlūkošu Jēzus Vaiga attēlu. Skatīšos uz Viņu un ļaušu Viņam skatīties uz mani. Mēģināšu saskatīt atbildi uz jautājumu – kas es esmu Viņam.
Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Valdis Drīksna. To vari noklausīties ŠEIT

Pārdomām

Būt laipnam nav izturēšanās veids, ko kristietis varētu izvēlēties vai noraidīt, – tā ir neatņemama mīlestības prasība, un tāpēc “katram cilvēkam ir jābūt laipnam pret apkārtējiem”. Katru dienu “ienākšana cilvēka dzīvē, pat ja tas jau ir mūsu dzīves sastāvdaļa, prasa smalkjūtīgu un neuzbrūkošu attieksmi, kas var atjaunot uzticību un cieņu. Jo mīlestība ir tuvāka un dziļāka, jo vairāk tā prasa ievērot otra cilvēka brīvību un spēt gaidīt, kamēr viņš mums atvērs savu sirdi”. 

Amoris Laetitia, 76 – 77

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai spēju glabāt sev uzticētos otra cilvēka sirds un dzīves noslēpumus?
Vai esmu labs un uzticams draugs, vīrs, sieva, kolēģis?
Vai spēju būt laipns un neievainot otru arī tad, ja pašam sāp?
Pamudinājums labākai ikdienai
Padomāšu, vai ir attiecības, kurās esmu atsvešinājies vai kuras ir pārtrūkušas, un kuras vēlētos atjaunot, nemeklējot vainīgo un aizbildinājumus.
Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Māris Ozoliņš. To vari noklausīties ŠEIT

Pārdomām

(Kāpēc vērts izcelt otrā labās īpašības, nevis tā vājumu un kļūdas?) Tas nav tikai ārējs žests, tas izriet no iekšējās attieksmes. Tā arī nav vientiesīga izlikšanās neredzam otrā problēmas un vājos punktus, bet gan plašāks skatījums, kas redz šīs vājības un misēkļus to kontekstā, atceras, ka šie trūkumi neveido otra cilvēka būtību kopumā, bet ir tikai tās daļa. Kāda nepatīkama attiecību nianse nebūt nav viss šo attiecību kopums. Mums vienkārši jāapzinās, ka mēs katrs esam sarežģīta gaismu un ēnu kombinācija. Otrs cilvēks mums nav tikai nepatikšanu avots. Viņš ir kas daudz vairāk. Man jāprot novērtēt otra cilvēka mīlestību arī tad, ja tā nav ideāla. Viņš mīl mani tāds, kāds viņš ir, un tā, kā to spēj, ar viņam piemītošajiem ierobežojumiem, bet tas, ka viņa mīlestība nav ideāla, nebūt nenozīmē, ka tā būtu nepatiesa vai nereāla. 

Amoris Laetitia, 83

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai ļauju otram būt tādam, kāds viņš ir?
Vai mēģinu otru pārveidot pēc savas “mērauklas”, ielikt rāmītī pēc saviem “izmēriem”?
Vai spēju novērtēt otra cilvēka mīlestību arī tad, ja tā neatbilst manām cerībām?
Pamudinājums labākai ikdienai
Šodien ielūkošos savās attiecībās ar līdzcilvēkiem – mēģināšu atpazīt to īpašo veidu, kā izpaužas viņu mīlestība uz mani, pat, ja tas nav tāds, ar kādu vēlētos būt mīlēts. Pateikšu par to paldies.
Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Jānis Vīlaks. To vari noklausīties ŠEIT

Pārdomām

Kā pretēja mīlestībai tiek noraidīta attieksme, ko apzīmē ar vārdu zelos (greizsirdība vai skaudība). Tas nozīmē, ka mīlestībā nav vietas sarūgtinājumam, ja otram cilvēkam klājas labi (sal. Apd 7, 9; 17, 5). Skaudība ir bēdāšanās par svešu labumu, tā rāda, ka mūs neinteresē citu laime, jo esam koncentrējušies tikai un vienīgi uz savu labklājību. Ja mīlestība mums liek pacelties sev pāri, tad skaudība mūs ieslēdz sevī. Patiesa mīlestība novērtē citu panākumus, neuztver tos kā draudu sev; patiesa mīlestība atbrīvo no skaudības rūgtās garšas. Tā pieņem faktu, ka ikvienam ir savas atšķirīgas dāvanas un savs atšķirīgs dzīves ceļš. Tāpēc tā cenšas atklāt savu ceļu uz laimi, ļaujot, ka arī citi atrod savējo. 

Amoris Laetitia, 74

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai salīdzinos ar citiem?
Kā jūtos, ja otram cilvēkam pieder vairāk, viņš ir talantīgāks, izveicīgāks, skaistāks?
Vai skaudības un greizsirdības dēļ esmu noslēdzis sirdi uz otru cilvēku? 
Pamudinājums labākai ikdienai
Šodien atteikšos no greizsirdības izraisītā rūgtuma un skumjām, izsakot īsu lūgšanu:”Jēzus Vārdā atsakos no greizsirdības un salīdzināšanās gara! Slavēju Tevi, Kungs, par dāvanām un talantiem, kuras esi devis šim cilvēkam!”
Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis tēvs Sergejs Ivanovs. To vari noklausīties ŠEIT

Pārdomām

Mīlestība nav uzpūtīga. Burtiski ņemot, šis vārds pauž to, ka cilvēks “neuzpūšas” citu priekšā, bet tas liek domāt arī par delikātākām lietām. Uzpūtība nav vien apsēstība ar savām labajām īpašībām, tā noved arī pie realitātes izjūtas zaudēšanas. Mēs sevi redzam izcilākus, nekā patiesībā esam, jo domājam, esam “garīgāki” vai “gudrāki”. [..] Citiem vārdiem, daži iedomājas, ka ir lieli, jo zina vairāk nekā citi, un tāpēc cenšas izvirzīt citiem prasības un viņus kontrolēt, lai gan patiesībā tā, kas mūs dara lielus, ir mīlestība, kura saprot vājākos, par tiem rūpējas un tos atbalsta.

Amoris Laetitia, 75

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai domāju, runāju, rīkojos tā, it kā zinātu vislabāk?
Vai pazemoju otru cilvēku, lai izceltu pats sevi?
Kā jūtos un reaģēju, kad saņemu kritiku, kad kāds apšauba vai nepieņem manu viedokli? 
Pamudinājums labākai ikdienai
Padomāšu par konkrētu veidu, kā ar savām zināšanām un talantiem varu dalīties ar citiem. Piemēram, padalīšos ar kādu garšīgu recepti, vai no visas sirds palīdzēšu kādam jautājumā, kur varu pielietot savas zināšanas, prasmes, roku veiklību.
Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Karols Buzievičs. To vari noklausīties ŠEIT

Pārdomām

Ja ļausim sevī ielauzties ļaunām domām, sirdī iesakņosies aizvainojums. Pretstats tam ir piedošana – piedošana, kuras pamatā ir pozitīva attieksme, kas cenšas saprast citu cilvēku vājumu un meklēt tiem attaisnojumu, kā to dara Jēzus, kurš ir teicis: “Tēvs piedod viņiem, jo viņi nezina, ko dara.” (Lk 23, 24) Tomēr bieži mums ir tendence drīzāk meklēt vainu, iedomāties visādas nelietības, piedēvēt citiem dažādus ļaunus nodomus, un tā aizvainojums aug un iesakņojas. 

Amoris Laetitia, 80

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai nemitīgi esmu aizdomīgs?
Varbūt kādu cilvēku esmu “norakstījis” ka bezcerīgu, neredzu viņā neko labu, neko labu negaidu?
Pamudinājums labākai ikdienai
Pavērošu, vai tas, ko domāju par otru cilvēku, nav tikai manā galvā. Attiecībās ar līdzcilvēkiem saskatīšu Dieva doto iespēju pieaugt mīlestībā.
Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Rinalds Stankevičs. To vari noklausīties ŠEIT

Pārdomām

Sabiedrības attīstību nevar sasniegt un izmērīt tikai un vienīgi pēc tai piederošiem īpašumiem un resursiem, bet arī pēc vēlmes radīt dzīvību un radīt nākotni. Tas kļūst iespējams tikai tik lielā mērā, cik stipras ir saknes pagātnē, cik daudz ir radošuma tagadnē, un cik daudz ir ticības un cerības nākotnē. To mēra pēc spējas veltīt savu ieguldījumu un mērķtiecīgi strādāt, kā to ir parādījušas iepriekšējās paaudzes. 

No Svētā tēva uzrunas valsts augstākajām amatpersonām, sabiedrības pārstāvjiem un diplomātiskajam korpusam Rīgas pilī, 2018. gada 24. septembrī

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai zinu savas dzimtas, savas tautas vēsturi?
Kā mana rīcība un izvēles šodien ietekmē valsti un sabiedrību kopumā? 
Pamudinājums labākai ikdienai
Šodien centīšos sev uzticētos pienākumus ģimenē un darbā izpildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas, arī tad, ja neviens to nepamanīs un nenovērtēs.
Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Guntars Skutels. To vari noklausīties ŠEIT

Pārdomām

(…) mūsu ticība nav paredzēta slēpšanai, bet gan tai jātiek pazītai un jābūt klātesošai dažādās sabiedrības jomās, lai visi varētu raudzīties tās skaistumā un tikt tās gaismas apgaismoti (sal. Lk 11,33). Ja Evaņģēlija mūzika vairs netiek atskaņota mūsu dzīvē un tiek pārveidota par skaistu pagātnes partitūru, tā vairs nespēs izjaukt žņaudzošo vienmuļību, kas liedz dzīvot cerībai, tādējādi padarot neauglīgus visus mūsu pūliņus. Ja Evaņģēlija mūzika vairs nevibrē mūsos, tad būsim zaudējuši no līdzcietības izrietošo prieku, no paļāvības dzimstošo maigumu, spēju izlīgt, kuras avots ir apziņā, ka mums ir piedots un tiekam sūtīti.

No Svētā tēva uzrunas ekumeniskajā dievkalpojumā Rīgas Domā, 2018. gada 24. septembrī

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai mēģinu slēpt to, ka ticu Dievam, ka esmu kristietis?
Vai runāju ar cilvēkiem par ticību?
Vai katru svētdienu apmeklēju baznīcu un piedalos Svētajā Misē, regulāri eju pie Grēksūdzes sakramenta? 
Pamudinājums labākai ikdienai
Lūgšu Jēzum, lai Viņš dod drosmi un iespēju liecināt.
Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Vitālijs Filipenoks. To vari noklausīties ŠEIT

Pārdomām

Jūs, kas esat veltījuši dvēseli un miesu, kas esat veltījuši dzīvi, lai atgūtu jūsu tēvzemes brīvību, bieži vien jūtaties aizmirsti. Lai arī tas skan paradoksāli, šodien — brīvības vārdā — brīvie cilvēki gados vecos nolemj vientulībai, izraidīšanai, līdzekļu trūkumam, izstumšanai un pat postam. Ja tas tā ir, tad tie, kas ir cīnījušies par tiesību iegūšanu, ir kļuvuši par tā saucamā brīvības un progresa vilciena pēdējā vagona pasažieriem, kas noraugās uz svešām svinībām, lai gan godināti un cildināti, tomēr aizmirsti ikdienas dzīvē

No Svētā tēva uzrunas Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē vecākās paaudzes cilvēkiem, 2018. gada 24. septembrī

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Kas es esmu?
Ko citi cilvēki saka par mani?
Ko pats domāju par sevi?
Kāda ir patiesība? 
Pamudinājums labākai ikdienai
Ja savas attieksmes, vārdu vai uzvedības dēļ esmu licis kādam justies atstumtam vai vientuļam, atzīšu savu kļūdu un vērsīšu to par labu.
Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Edgars Cakuls. To vari noklausīties ŠEIT

Pārdomām

Var būt blakus daudziem cilvēkiem, dzīvot tai pašā mājoklī, tai pašā kvartālā vai strādāt tai pašā darbavietā, dalīties tai pašā ticībā, kontemplēt un gūt prieku tajos pašos dievišķajos noslēpumos, taču nepieņemt otru, nepūlēties pieņemt viņu ar mīlestību.(…) Ir taisnība, ka reizēm, kad esam atvērušies citiem, tas mums ir bijis ļoti sāpīgi. (…) Un te Marija mums atklājas kā sieviete, kas ir atvērta piedošanai, viņa rāda gatavību nolikt malā ieļaunojumus un neuzticēšanos; viņa atsakās no apsūdzībām par to, kā “būtu varējis būt”, ja viņas Dēla draugi, ja viņas tautas priesteri vai arī, ja pie varas esošie būtu izturējušies citādi. Viņa neļauj sevi uzvarēt frustrācijai vai bezspēcībai. Marija tic Jēzum un pieņem mācekli, jo attiecības, kas mūs dziedina un atbrīvo, ir tās, kas mūs arī atver uz satikšanos un brālību, jo ļauj mums otrā atklāt paša Dieva klātbūtni.

No Svētā tēva homīlijas Svētajā Misē Aglonā, 2018. gada 24. septembrī

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Kā veidoju attiecības ikdienā?
Kur pavadu vairāk laika – reālajā pasaulē ar reāliem, klātesošiem cilvēkiem, vai virtuālā pasaulē? 
Pamudinājums labākai ikdienai
Līdz Lieldienām apņemšos mazāk laika veltīt sociālajiem tīkliem, vairāk laika pavadīšu ar ģimeni un cilvēkiem, kas man dārgi. Uzdrīkstēšos veidot vai atjaunot attiecības.
Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Juris Zarāns. To vari noklausīties ŠEIT

Pārdomām

Tas vienmēr traucē harmonijai, kad esam atšķirīgi, kad gadi, dzīvesstāsti un apstākļi liek mums just, domāt un rīkoties pirmajā acu uzmetienā šķietami pretēji. Bet, kad ar ticību ieklausāmies rīkojumā pieņemt citus un tikt pieņemtiem, kļūst iespējams veidot vienību dažādībā, jo tad atšķirības mūs nekavē un nešķeļ, tad kļūstam spējīgi skatīties tālāk par tām, redzēt citus viņu dziļākajā cieņā – kā tā paša Tēva bērnus.

No Svētā tēva homīlijas Svētajā Misē Aglonā, 2018. gada 24. septembrī

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Kad lūdzu padomu vecākiem, vecvecākiem, garīgajam tēvam, biktstēvam – vai rīkojos saskaņā ar to, vai tomēr palieku pie sava?
Kādi ir bijuši augļi, ja padomam paklausīju/nepaklausīju?


Pamudinājums labākai ikdienai
Šodien visā lūgšu padomu Svētajam Garam un Mātei Marijai – laba padoma Mātei.
Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Andris Kravalis. To vari noklausīties ŠEIT

Pārdomām

Krusta pakājē Marija mums atgādina prieku, jo esam atzīti kā viņas bērni, un viņas Dēls Jēzus aicina mūs ņemt Mariju pie sevis un dot viņai cienīgu vietu mūsu dzīvē. Viņa vēlas dot mums savu drosmi, lai mēs stāvētu stingri un noturīgi (…).

No Svētā tēva homīlijas Svētajā Misē Aglonā, 2018. gada 24. septembrī

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Kas man ir Vissvētākā Jaunava Marija?
Kas man ir Jēzus Kristus? 
Pamudinājums labākai ikdienai
Padomāšu par patiesību, ka katrs cilvēks ir tikai tas, kas viņš ir Dieva acīs, un nekas vairāk.
Jau septīto gadu Radio Marija pasaules ģimene rīko labdarības akciju – Mariatonu, ar mērķi atbalstīt jaunu raidstaciju izveidi citās pasaules valstīs. Šogad Tev ar ziedojumu ir iespēja atbalstīt raidstaciju Armēnijā:
1) zvanot pa tālruni 90006769, Tu ziedosi €4.27;
2) pārskaitot jebkādu naudas summu uz biedrības bankas kontu (Biedrība “Radio Marija Latvija”, Ojāra Vācieša iela 6, Rīga, LV-1004, reģ. nr: 40008212777, konta numurs: LV41HABA0551037409657);
3) ziedot, izmantojot bankas norēķinu kartes datus vai “PayPal”;
4) ziedot, izmantojot “Radio Marija” ziedojumu kastes Latvijas baznīcās.
Plašāka informācija un rekvizīti atrodami šeit: http://www.rml.lv/ziedo.
Dienas Evaņģēlija komentārs

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Ilmārs Tolstovs. To vari noklausīties ŠEIT

Pārdomām

Visi sabiedrības atraidītie var pieredzēt šīs mūsu Mātes maigo tuvumu, jo ikvienā, kas cieš, joprojām ir klātesošas viņas Dēla Jēzus atvērtās brūces. Viņa to iemācījās, stāvot pie krusta. Arī mēs esam aicināti “pieskarties” citu ciešanām. Iesim pretī cilvēkiem, lai mierinātu un būtu viņiem līdzās! Nebaidīsimies pieredzēt maiguma spēku un būt iesaistītiem, nebaidīsimies, palīdzot citiem, sarežģīt savu dzīvi! (sal. Evangelii gaudium, 270) Un tāpat kā Marija, būsim noturīgi un paliksim stāvus: proti, drosmīgi un ar sirdi pievērstu Dievam; pieceļot tos, kas pakrituši, paaugstinot pazemīgo, palīdzot izbeigt jebkādas apspiešanas situācijas, kuras liek dzīvot kā piesistiem krustā. 

No Svētā tēva homīlijas Svētajā Misē Aglonā, 2018. gada 24. septembrī

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai esmu piedzīvojis palīdzību vai mierinājumu grūtā dzīves brīdi?
Kā toreiz jutos?
Vai kādreiz esmu palīdzējis kādam, kurš nonācis grūtībās? 
Pamudinājums labākai ikdienai

Iespēja atbalstīt “Caritas Latvija” darbību. 2018. gada laikā visā Latvijā caur “Caritas Latvija” kalpotājiem (ap 160 brīvprātīgo), kā arī biroju tiek palīdzēts aptuveni 2500 cilvēkiem – sniedzot atbalstu krīzes situācijās, apmeklējot cilvēkus mājās, pansionātos, izsniedzot pārtiku un apģērbu, organizējot sadraudzības pasākumus draudzē, organizējot profesionāļu konsultācijas un pakalpojumus. “Caritas Latvija” organizē pasākumus ģimenēm ar bērniem ar īpašām vajadzībām, seminārus brīvprātīgajiem. Lai nodrošinātu šo aktivitāšu turpināšanos, lūdzam Jūs atbalstīt “Caritas Latvija” darbību finansiāli, ieskaitot savu ziedojuma summu ar norādi: “ziedojums”. Nodibinājums “CARITAS LATVIJA”, Reģ. nr. 40008086191, Konts: LV46HABA0551008657797

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Vjačeslavs Bogdanovs. To vari noklausīties ŠEIT


Pārdomām

Lai uztvertu un pieņemtu visu pasauli kā Tēva dāvanu un mūsu kopējās mājas, vispirms jāatzīst, ka arī mūsu ķermenis ir Dieva dāvana. Turpretim doma, ka mums ir absolūta vara pār savu ķermeni, noved pie domas – tas reizēm notiek pavisam nemanāmi – pār valdīšanu pār visu radīto. Mācīties pieņemt savu ķermeni, rūpēties par to un respektēt tā nozīmību – tās ir patiesas cilvēka ekoloģijas būtisks elements.

Laudato Si,155

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai ieklausos savas miesas vajadzībās?
Vai pietiekami daudz laika veltu atpūtai, miegam, fiziskām aktivitātēm svaigā gaisā?
Vai māku pateikt “nē” neveselīgām tieksmēm un iekārēm?
Pamudinājums labākai ikdienai

Izdarīšu apņemšanos kādu neveselīgu ieradumu aizstāt ar veselīgu, un pielikšu visas pūles, lai to sasniegtu.

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Mihails Volohovs. To vari noklausīties ŠEIT


Pārdomām

“Mazāk ir vairāk”. Pastāvīgs patēriņa iespēju pieaugums apmulsina sirdi un traucē novērtēt katru lietu un katru brīdi. Turpretim, dvēseles mierā uztverot visu esošo, lai cik mazs tas būtu, mums paveras lielākas iespējas sapratnei un personiskam piepildījumam. (..) Tā ir atgriešanās pie vienkāršības, kas ļauj apstāties un novērtēt necilo, būt pateicīgiem par iespējām, ko sniedz dzīve, nepieķeroties tam, kas mums ir, un neskumstot par to, kā mums nav. 

Laudato Si,222

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai kādreiz esmu atteicies no kaut kā, lai ietaupīto naudu, produktus, lietas iedotu kādam, kuram trūkst?


Pamudinājums labākai ikdienai

Pirms paņemšu kādu lietu veikalā, padomāšu, vai man tā tiešām nepieciešama.

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Arnis Maziļevskis. To vari noklausīties ŠEIT


Pārdomām

Vienmēr var sevī no jauna attīstīt spēju iziet ārpus sevis, lai dotos pretī citiem. Ja tās nav, mēs neatzīstam citām radībām piemītošo vērtību, mums nerūp kaut ko aizsargāt citu dēļ, mēs nevēlamies sevi ierobežot, lai novērstu citu ciešanas vai apkārtnes degradāciju. Šī sevis pārvarēšana, salaužot norobežošanos savā apziņā un koncentrēšanos uz sevi, ir būtiska, lai rūpētos par citiem cilvēkiem un vidi; tā mūsos raisa morālu reakciju izvērtēt katras savas rīcības un katra lēmuma ietekmi uz ārpasauli. Tikai tad, ja spējam pārvarēt individuālismu, var rasties alternatīvs dzīvesveids un sabiedrībā kļūst iespējamas nopietnas pārmaiņas.

Laudato Si,208

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Kā izpaužas manas rūpes par apkārtējo vidi?
Pamudinājums labākai ikdienai

Izvērtēšu, ko varu darīt, lai dzīvotu dabai draudzīgāku dzīvesveidu. Piemēram, uz darbu došos ar velosipēdu vai kājām, sākšu šķirot atkritumus, uz veikalu došos ar vairākkārt lietojamu iepirkumu maisiņu.

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Andrejs Kazakevičs. To vari noklausīties ŠEIT


Pārdomām

Cilvēce ir dziļi mainījusies, un nemitīgo jaunumu pārbagātība ceļ godā paviršību, kas mūs virza vienā vienīgā virzienā. Kļūst grūti apstāties un atgūt dzīves dziļumu. (..) Nesamierināsimies ar to un nepārstāsim sev jautāt, kāda ir visu lietu jēga un mērķis! Pretējā gadījumā mēs atzītu par likumīgu pašreizējo situāciju un tukšuma aizpildīšanai mums būtu nepieciešami arvien jauni aizstājēji. 

Laudato Si,113

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai esmu ļāvis sevī iemājot noguruma garam, kas ved pie neapmierinātības, cerības un dzīves jēgas zuduma?
Ar ko mēģinu aizpildīt savu iekšējo tukšumu un vientulību? 
Pamudinājums labākai ikdienai

Ja jūtos, ka esmu zaudējis dzīves, attiecību dziļumu, tad izdarīšu apņemšanos pēc iespējas apzinātāk un dziļāk izdzīvot „Triduum Paschalis” jeb Trīs svēto dienu liturģiju.

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Jānis Meļņikovs. To vari noklausīties ŠEIT


Pārdomām

Stāstā par Kainu un Ābelu (Rad 4, 9 – 11) redzam, kā greizsirdība Kainu noved līdz vislielākās netaisnības izdarīšanai pret savu brāli. Tas savukārt izraisa to, ka tiek sarautas attiecības starp Kainu un Dievu, kā arī starp Kainu un zemi, no kuras viņš tika padzīts. (..) Nolaidība pienākumos kopt un uzturēt pareizas attiecības ar tuvāko, par kuru man jārūpējas un kurš man jāsargā, izposta manas attiecības pašam ar sevi, ar citiem, ar Dievu un zemi. 

Laudato Si, 70

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai ļauju greizsirdībai un skaudībai ietekmēt attiecības?
Vai vainoju otru cilvēku savās neveiksmēs?
Kas ir pats labākais, ko no sevis varu dot otram cilvēkam?
Pamudinājums labākai ikdienai
Šodien padomāšu par to, kā veidoju savas attiecības ar līdzcilvēkiem.

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Vitālijs Filipenoks. To vari noklausīties ŠEIT


Pārdomām

Šī atgriešanās ietver vairākas nostājas, kas visas kopā sekmē nesavtīgu, maiguma pilnu gādību. Vispirms tā ir pateicības izjūta un apziņa, ka viss saņemts nepelnīti, proti, ka pasaule ir Tēva mīlestības dāvana. Šādas nostājas sekas ir gatavība uz pašaizliedzīgu atteikšanos un augstsirdīgu rīcību, pat ja neviens to neredz un neatzīst. (..) Savu izredzētību mēs neuztveram kā iemeslu tam, lai lepotos ar sevi vai bezatbildīgi uzkundzētos citiem, bet gan kā vēl vienu iespēju, kas mums uzliek lielu atbildību, kuras pamatā ir ticība.

Laudato Si, 220

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Kurā dzīves jomā man nepieciešama atgriešanās?
Vai ir kādi šķēršļi, kas to kavē?
Ko varu darīt, lai tos novērstu? 
Pamudinājums labākai ikdienai

Iespēja atbalstīt dienas centru bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm, kurš šovasar tiks atvērts Rīgā, O.Vācieša ielā 6, lai vajadzīgo speciālistu palīdzību varētu saņemt ilgtermiņā, bez maksas un vienuviet. Centrā darbosies arī mūzikas terapeits. Ar savu atbalstu vari palīdzēt, lai bērni ar īpašām vajadzībām varētu piedalīties mūzikas terapijas nodarbībās. Kabineta iekārtošanai ir nepieciešami dažādi mūzikas instrumenti kā, piemēram, bungas, tamburīns, ksilofons, šķīvji, lietuskoks, metalofons, zvaniņu komplekti, blokflauta, džamba, oekāna skaņas, lietuskoks, u.c., kā arī sintezators, mūzikas centrs, mēbeles un paklājs. Šim nolūkam ir nepieciešami: 1953 EUR. Atbalstiet mūzikas terapijas kabineta izveidi praktiski, ziedojot uz “CARITAS LATVIJA” kontu: LV46HABA0551008657797, ar norādi: ziedojums mūzikas terapijai dienas centrā. “Caritas Latvija” Reģ. nr. 40008086191

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Modris Lācis. To vari noklausīties ŠEIT


Pārdomām

Kad nedzīvojam kā Dieva bērni, bieži vien izturamies iznīcinoši attiecībā pret tuvāko un citām radībām, kā arī paši pret sevi, vairāk vai mazāk apzināti uzskatot, ka varam visu izmantot, kā vien mums tīk. Un virsroku ņem negausība, novedot mūs pie dzīvesveida, kas pārkāpj visas robežas, kuras ievērot pieprasa mūsu cilvēciskā daba un stāvoklis. Tad sekojam nekontrolētām iegribām, kuras Gudrības grāmatā tiek piedēvētas neticīgajiem jeb tiem, kuru darbības atskaites punkts nav Dievs un kuri netic nākotnei (sal. 2, 1-11). Ja nemitīgi netiecamies pretī Lieldienām, pretī Augšāmcelšanās horizontiem, tad kļūst skaidrs, ka ir uzvarējusi “visu un nekavējoties” un “vienmēr iegūt vairāk” loģika.

No pāvesta vēstījuma Lielajam gavēnim 2019

Jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai

Vai protu pacietīgi gaidīt – attiecībās, lūgšanā, dzīves notikumos?
Vai vēlos, lai manas ieceres un vēlmes tiktu apmierinātas pēc iespējas ātrāk, lai lūgšana tiktu uzklausīta nekavējoties?
Pamudinājums labākai ikdienai

 Šodien visu savu dzīvi, attiecības, ieceres un plānus, veiksmes un neveiksmes uzticēšu Marijai, Jēzus un mūsu Mātei. Kopā ar viņu pacietīgi gaidīšu, kad atspīdēs augšāmcelšanās gaisma.

Radio Marija Latvija dienas Evaņģēlija komentāru šodien sagatavojis priesteris Pēteris Skudra. To vari noklausīties ŠEIT


Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti

Gavēņa kalendārs

“Gavēņa kalendārs” palīdz soli pa solim ik dienu sagatavot savu sirdi Kristus augšāmcelšanās svētkiem. Pēc iepriekšējā gada akcijas Radio Marija

Lasīt vairāk »