Pašreizējam laulību rituālam – 50

Ar 1969. gada 19. marta Ritu kongregācijas dekrētu tika izdots pašreiz lietotais laulību rits, kas latviski apstiprināts 1974. gadā un izdots 1975. gadā.
Laulība kā derība ir dziļš noslēpums attiecībā uz Kristu un Baznīcu (sal. Ef 5: 32). Laulības derība vieno vīrieti un sievieti nesaraujamā dzīvības un mīlestības saiknē. Laulības derība atveido Dieva jauno un mūžīgo derību ar savu tautu, derību „Jēzū Kristū, mīlošajā Līgavainī, kas sevi ziedo kā cilvēces Pestītājs, vienodams to ar Sevi kā savu miesu” (Familiaris Consortio, n. 13). Laulība šādi ir „sakraments” Kristus nemainīgajai mīlestībai uz savu Baznīcu. Laulātie un ģimenes ņem dalību Kristus mīlestībā, kad dzīvē un attiecībās balstās uz Laulības sakramenta žēlastību.
Laulības sakramenta sagatavošanās laikā saderinātiem noder iepazīties ar laulības ritu. Veicinot padziļinātas zināšanas par kristīgās doktrīnas mācību laulības un ģimenes jomā, īpašu uzmanību jāpievēršot morālajiem pienākumiem, sagatavošanās laikā saderinātie jāvada, lai tie varētu aktīvi piedalīties laulību svinēšanā, kā arī saprastu liturģisko darbību un tekstu nozīmi.
Plašāk ar rakstu var iepazīties ŠEIT.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti