Bīskaps Pavlovskis: Esam atpirkti ne tikai ar Kristus ciešanām, bet ar mīlestību

Lielajā piektdienā katoļu dievnamos parasti pl. 15, kas tiek uzskatīta par Jēzus Kristus nāves stundu, notiek dievkalpojums. Tā ir vienīgā diena gadā, kad netiek svinēta Svētā Mise. Turpinājumā ir Jelgavas diecēzes bīskapa Edvarda Pavlovska uzruna šīs dienas dievkalpojumā Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrālē.

“Dārgie draudzes locekļi, Radio Marija klausītāji, visi, kas pārdzīvojat šo Lielās piektdienas noslēpumu, esat ar to pārņemti. Skaidrs, pārdzīvojat, bet arī savā veidā priecājaties par to.

Baznīcas liturģijā šī diena ir sevišķi izcelta. Baznīca atturas no Euharistijas svinēšanas, lai izceltu šīs dienas neparasto nozīmi. Svinot Kristus nāves atceres dienu, mēs pārdomājam mūsu pestīšanas lielo samaksu. Lai atpestītu grēcinieku, Kristus cieš un nomirst pie krusta mokpilnā nāvē. Tāda ir mūsu dvēseles vērtība. Bet šī dievkalpojuma mērķis nav vienīgi parādīt Kristus ciešanas, varbūt pamudināt mūs uz līdzjūtības jūtām, pat pārdzīvojumu un asarām. Kristus ciešanas parāda Dieva lielo mīlestību uz cilvēku – uz katru no mums. 

Kristus nav tāds nabadziņš, kuram nepaveicās. Viņu nodeva tas, kuram viņš uzticējās. Pēc tam kareivji saķēra, Pilāts netaisnīgi notiesāja un piesita krustā. Mēs esam atpirkti ne tikai ar Kristus ciešanām, bet ar viņa mīlestību. Kristus saka pirms Pēdējām vakariņām: “Es ilgodamies ilgojos šo Pashu ēst kopā ar jums.” Viņa sirds ilgas ir pestīt cilvēku, paveikt upuri līdz galam.

Baznīca ar šodienas dievkalpojumu grib mums atgādināt grēka nopietnību un arī lielo ļaunumu. Grib mūs uzrunāt ar atšķirībām dievkalpojumā un arī ar dekorācijām baznīcā, lai cilvēks atstāj grēku, lai maina savā dzīvē to, kas traucē viņa draudzībai un kontaktam ar Dievu. Ja šis dievkalpojums un tik dziļi uzrunājošajie lasījumi, sevišķi Kristus ciešanu apraksts, pamudina mūsu sirdi kaut ko mūsu dzīvē labot, atstāt kādu sliktu ieradumu un apņemties darīt labu, tad šī gada Lielā piektdiena ir izdevusies. Tā būs auglīga.

Esam nobažījušies par Eiropas nākotni, par visas Baznīcas svētumu un nākotni. Bet atcerēsimies, ka mēs paši esam daļiņa no Eiropas. Mēs esam daļiņa no Baznīcas. Ja mēs gribam mainīt Eiropu un Baznīcu, ieviest tanī kādas korekcijas un mainīt uz labu, tad atcerēsimies, ka mūsu spēkos noteikti ir izdarīt kaut ko būtisku. Vienu mazu daļiņu no Eiropas un Baznīcas varam labot. Tie esam mēs paši. Šodien mēs sevišķi lūdzam par visām Baznīcas un pasaules vajadzībām. Ar uzmanību ieklausīsimies šo lūgšanu saturā un arī paši ar visu sirdi un dvēseli pievienosimies šiem lūgumiem.

LRKB IC; Foto: Flickr.com

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti