Aivona Rodrigesa uzruna 2019. gada Vasarsvētkos

Vasarsvētku vigīlijā, šī gada 8. jūnijā, misionārs no Indijas, kurš šobrīd dzīvo Londonā, Aivons Rodrigezs uzrunāja klātesošos, īpaši pievēršoties diviem konkrētiem Svētā Gara aspektiem – Svētais Gars kā Patiesības un Spēka Gars. Turpinājumā iespējams lasīt fragmentus no viņa uzrunas.
Patiesības Gars
Ja mums ir kādas situācijas, piemēram, slimība, kāda neveiksme, jebkādi nepatīkami starpgadījumi, mēs sākam uztraukties. Mēs bieži šīs situācijas uztveram un vērtējam pasaulīgā izpratnē, un tā mums šķiet patiesība. Liela daļa no mums realitāti redz ar pasaulīgu skatījumu, neatkarīgi no tā, vai esam kristieši vai citu atzaru pārstāvji, vai esam laji vai garīdznieki. Tas notiek tik ilgi, kamēr savu redzējumu neuzlabojam caur Svēto Garu. Ja to, kas notiek, neredzam Svētā Gara gaismā, tas nozīmē, ka mūsu interpretācija nav patiesa vai arī tā ir tikai daļēji patiesa. Taču daļēja patiesība ir meli.
Ļoti daudzi domā – mums ir tik daudz rūpju, šķiet, ka nav iespējams tās atrisināt. Tomēr ir lietas, kas stāv pāri mūsu iztēlei. Kad gaidām, lūdzam un piesaucam Patiesības Garu – tieši tad Viņš nāk un atklāj visu patiesību. Piemēram, ārsts saka, ka slimība nav ārstējama, bet, kad lūdzamies un gaidām, Viņš atklāj Savu plānu, kas ir aiz tā visa, kas notiek mūsu dzīvēs. Mūsu dzīvē pilnīgi nekas nenotiek nejauši. It visā ir Dieva plāns.
Lai arī kas notiktu, mums nav jābūt satrauktiem. Pat ja visa pasaule nostātos pret mums, nesatraucieties – lūdziet un gaidiet uz Kungu, un piesauciet Patiesības Garu, lai Viņš atklāj visu patiesību. Svētais Gars atklās īsto patiesību, kāds patiesībā ir Dieva plāns mūsu dzīvei.
Kad kaut kas atgadās, mēs bieži vien slikti reaģējam, jo šķiet, ka viss sabrūk. Bet kad gaidām un lūdzam patiesības garu, tad visa patiesība top atklāta un Dieva plāns ienāk mūsu dzīvē. Mēs sākam redzēt notikumus ar Gara acīm. Svētajam Garam ir Vārds – Patiesības Gars.
Visas mūsu dzīves jomas, satraukumu, slimības, mūsu prātam neiespējamas lietas atdosim Kungam. Aicināsim Svēto Garu. Svētais Gars, es atdodu visas savas dzīves jomas! Nosauksim visas lietas, caur kurām melu gars ved mūs depresijā, nospiestībā, neticībā.
Dievam ir pārpilnības plāns mums katram. Pats Dievs dāvā spēku. Tā ir Dieva mīlestība, kas dod spēku tam ticēt un to saņemt. Mūsu dzīvē ir Patiesības Gars. Piesauksim to vienmēr, lai nepakļautos sātana meliem.
Spēka Gars
Dievs mums ir devis spēku. Ir divi Svētā Gara spēka avoti. Mums ir Svētā Gara dāvanas un ir Svētā Gara augļi. Tas ir spēks, kas mums ir dots no Svētā Gara. Vai esam spēcīgi, piepildīti ar mīlestību, mieru, prieku, paškontroli, pacietību, maigumu? Vai mums ir šīs īpašības? Vai varbūt kaut kas notiek mūsu dzīvēs un mēs reaģējam negatīvi. Kad kļūstam dusmīgi, kāds gars mūs kontrolē? Ja uzsprāgstam dusmās, tas nav Svētais Gars, tas ir dusmu gars. Kad cilvēks dusmīgs, viņam izmainās sejas izteiksme, viņš var nodarīt pāri, sāpināt, tā ir ļaunā gara manifestācija.
Ja būsim Svētajā Garā, tā nereaģēsim. Viņš mūsos gaidīs un lūgsies. Kad gaidām un lūdzamies, Dievs dod spēku. Kad pārņem dusmas, Svētais Gars dod paškontroli. Kad esam steigā vai aizkaitināti, darām un izsakām impulsīvas, neadekvātas lietas, tajā brīdī Svētā Gara auglis būs pacietība. Ja mūsos ir naids, tad mūsu sirdīs iztrūkst mīlestība; kad esam noskumuši – nāk prieka auglis; kad satraukums, nāk miera auglis.
Dieva Vārds saka, ka tas viss kopā ir Spēka Gars. Tas nav burvju mākslinieka spēks. Svētā Gara spēks – augļi – ir miers, prieks, paškontrole, pacietība, maigums utt.
Kad atrodamies jebkādā situācijā, mums nav uzreiz jāreaģē. Mums jāgaida uz Kungu un jālūdzas. Nemēģināsim rīkoties vai pieņemt kādu lēmumu satrauktā brīdī. Grūtību, pārbaudījumu, satraukuma laikā ir jālūdzas un jāgaida.
Piemēram, uzsākot biznesu, sākumā lūdzamies. Tādējādi mēs atveram iespējas saņemt Svētā Gara dāvanas. Tās būs gudrība, sapratne, zināšanas, spēks. Kad gaidām un lūdzamies, viss notiek. Dievs dod gudrību negaidīt par ilgu vai nesteigties.
Parasti, kad lietojam cilvēcisko prātu, izvērtējam visu tikai racionāli, tāpēc bieži kļūdāmies. Kad gaidām un lūdzamies, Dievs dod mieru, gudrību, sapratni. Dievs atklāj savu gribu caur apstākļiem, situācijām, atgādinājumiem, neparastu iejaukšanos un mieru sirdī. Dievs dod gudrību saprast. Kad lūdzamies, Dieva gudrība caur Svētā Gara dāvanām tiek dāvāta mums.
Ja kristietim nav šo dāvanu un augļu, tad nevaram Viņu saukt par kristieti. Tikai caur šīm dāvanām varam pieņemt, ka cilvēks ir kristietis, un šīs dāvanas var atnākt tikai caur Svēto Garu.
Pat ja cilvēks iet uz baznīcu, kalpo baznīcā, lai cik paaudzēs būtu apmeklēta baznīca, ja viņa dzīvē nav Svētā Gara augļu, tad tāpat vien nevar teikt, ka viņš kristietis. Arī tad, ja mums ir daudz Svētā Gara dāvanu, bet nav Svētā Gara augļu, mēs nevaram saukt sevi par kristiešiem. Svētajos Rakstos mēs lasām, ka arī Dievs var teikt: “Es Tevi nepazīstu.” Tu varēsi teikt: “Es Tavā vārdā sludināju un sprediķoju, Tavā vārdā dziedināju.” Vai tu apmeklēji cietumniekus? Izsalkušo pabaroji?
Svētais Gars nav tikai prieka sajūta, mēs saņemam spēku, saņemam Svētā Gara klātbūtni. Ar šo spēku mums katru dienu jāsniedz atbilde. Kā varam atbildēt? Tikai caur lūgšanu. Un caur gaidīšanu, kad sagaidām, ka Dievs mums dāvā savu mīlestību.
Piemēram, kāds mūs ir ievainojis. Iespējams, daudz ievainojis. Tādā brīdī lūgsimies par vienotību! Mūsos ir vienotības trūkums daudzās dzīves jomās. Vienotības trūkums ir ļaunā gara darbs, jo tieši tas mūs sašķeļ.
Nedomājiet, ka varat caur zināšanām, intelektu, prātu sakaut ļaunā gara spēku. Mēs to nevaram. Mums vajag Svēto Garu.
Kad sastopamies ar vienotības trūkumu, tad pirmā lieta – jānāk kopā, jāatdod Kungam problēma, jālūdz Svētais Gars, un Viņš dāvās mīlestību. Viņa mīlestība ir piedodoša. Pat pašam neiesaistoties, tā būs mīlestība, kas dos spēju piedot. Mums jāsauc uz Dieva spēku. Ļaunais ir ļoti klātesošs, un mums ir nepieciešams Dieva spēks. Tās visas ir dāvanas un augļi no Svētā Gara, ko varam lūgt.
LŪGŠANA
Kungs, es vēlos būt priecīgs, pacietīgs, mīlestības pilns kristietis. Es nezināju par Tavu spēku, Kungs. Šodien gribu iepazīt Tavu spēku, lai iemācītos piedot, mīlēt. Kad visa pasaule nostājas pret mani, es neapjukšu, jo es gaidīšu uz Tevi. Kungs, piepildi mani ar Svēto Garu, ar Spēku! Ar mīlestības spēku, miera spēku. Prieka spēku, paškontroles spēku. Kad sadusmojos, es nezinu, kā reaģēt. Piepildi mani ar pacietību! Lūdzu, dāvā man maiguma garu, paļāvības garu! Dāvā sava gara pilnību! Es jūtos nespēcīgs. Piepildi mani ar sava Gara dāvanām – gudrības, dziedināšanas dāvanu, ar spēka garu! Esmu apjucis, skrienu no vienas vietas uz citu – Kungs, dod gudrības dāvanu! Kungs, nesaprotu, kas notiek – dod man atpazīšanas, izpratnes dāvanu! Lai varu redzēt lietas, kā Tu redzi – dāvā man ticības dāvanu, lai varu Tev atbildēt! Kungs, dāvā man mēļu dāvanu, lai varu lūgties un lūgt par citiem! Piepildi mani, Kungs, ar visām savām dāvanām!
Foto: Ainārs Vanags

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti