3. novembrī Latvijas draudzes atkal aicina vienoties lūgšanā par bāreņiem

Tuvojas novembris. 1. novembrī Baznīcā tiek atzīmēta Visu svēto dienas, bet jau sesto gadu Latvija ir pievienojusies starptautiskai iniciatīvai, kuras mērķis ir lūgties un atbalstīt bāreņus. Un tā 3. novembrī Latvijas kristīgās draudzes tiek aicinātas atzīmēt Bāreņu svētdienu, lūdzoties gan par bērniem, kas dzīvo bērnunamos, gan arī par cilvēkiem, kas viņus adoptē, kļūst par audžuģimenēm vai mentoriem šiem bērniem.

Pēdējos gados bērnunamos bērnu skaits sarūk. Oficiālā statistika liecina, ka aizvadītā gada sākumā tajos dzīvoja ap 1200 bērnu, tagad – ap 800. Tomēr joprojām arī šiem bērniem ir nepieciešami gadīgi pieaugušie, kas varētu palīdzēt bērnam izaugt.

Aizvadītajos gados dažādas organizācijas ir ieguldījušas pūles, lai veicinātu izpratni par iespējām, kā palīdzēt un atbalstīt bērnus bērnunamos. Tā Svētās Ģimenes mājā Rīgā regulāri notiek gan apmācības bērnunamu bērnu mentoriem, gan arī potenciālajiem audžuvecākiem. Tāpat notiek arī izglītojošas sarunas un diskusijas. Vairākas kristīgās draudzes ir kļuvušas par bērnunama “draugiem”, tas ir, regulāri bērnus apmeklē, piedāvā aktivitātes, piedalās kopīgos pasākumos.

Tomēr joprojām visas iespējas nav izsmeltas. Tāpēc Bāreņu svētdienā ikviena draudze tiek aicināta ne tikai lūgties šo bērnu, viņu īsto vecāku un audžuvecāku, kā arī atbalstītāju nodomā, bet arī jautāt sev, ko mēs kā draudze un indivīdi vēl varētu darīt, lai situāciju uzlabotu. Bāreņu svētdienu var atzīmēt, aicinot šajā dienā uz dievkalpojumiem bāreņus, bāreņu namu darbiniekus, audžuģimenes, aizbildņus, adoptētājus, viesģimenes, mentorus, brīvprātīgos,  apmeklējot bāreņu namus, organizējot sadraudzības pasākumus, aizlūdzot par šiem cilvēkiem vai kā citādi pieminot un atbalstot.

Papildu informācija par Bāreņu svētdienu, kā arī dažādām iniciatīvām, apmācībām un kursiem, kas saistīti ar atbalstu bērnunamu bērniem, ir pieejama Facebook lapā Bāreņu svētdiena.

„Bāreņu svētdiena“ ir starptautiska ekumeniska iniciatīva, kurā iesaistās kristīgās draudzes visā pasaulē. Visu Latvijas lielāko kristīgo konfesiju vadītāji ir parakstījuši aicinājumu arī Latvijas draudzēm tai pievienoties, lai tās lūgšanās, svētrunās un īpašos tematiskos pasākumos aktualizētu nepieciešamību iestāties par bāreņu vajadzībām.

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti