Dāvanas Fatimas Dievmātes patvērumā

Svētdien, 8. decembrī, plkst. 11 notika svinīgs Rīgas arhibīskapa metropolīta dievkalpojums, lai pateiktos Dievam par četru gadu Radio Marija darbību un izlūgtos aizbildniecību no Fatimas Dievmātes, kuras figūra tika svinīgi ienesta Svētās Mises sākumā, kad notika šī atveida pagodināšana – Jaunavas Marijas kronēšana un arhidiecēzes veltīšana viņas gādībai. Pāvests Francisks šo statuju bija pasvētījis pirms diviem gadiem un tā tagad apceļo Eiropu.

Skaidrojot otrās adventes Svēto Rakstu lasījumus, arhibīskaps uzsvēra iekšējo cilvēka pārveidošanās un ārējās darbības nepieciešamību. Ja Jēzus Kristus ir atvase no Jeses celma (sal. Is 11:1), tad mēs esam Jēzus klātbūtne pasaulē. Pār mums nāk Svētais Gars, lai mēs atmaskotu grēku ar mīlestības un patiesības ieročiem, pieņemtu un mīlētu viens otru, arī grēciniekus un tos, kuri sevi uzskata par neticīgiem. Mūsu misija ir sludināt Evaņģēliju un aicināt visus uz atgriešanos. Jēzus reiz mums jautās: ko esi darījis, lai izplatītu manu valstību pasaulē ar visiem tavā rīcībā dotajiem līdzekļiem?

Pēc Svētās Mises uzstājās Svētās Ģimenes starptautiskās alianses brālis Gabriels Sgro, kurš liecināja par to, kā Fatimas vēsts izmainīja viņa personīgo un ģimenes dzīvi. Tas notiek tad, kad cilvēki katru dienu piedalās Svētajā Misē, lūdzas rožukroni, pielūdz Jēzu vienu stundu Vissvētākajā Altāra Sakramentā, cenšas dzīvot šķīstu dzīvi. Bezgrēcīgu un žēlastības pildītu dzīves veidu veicina uzupurēšanās Jēzus Sirdij un Marijas Bezvainīgajai Sirdij. To bija iespējams kopīgi izdarīt pēc šī brāļa uzrunas. Tāpat arī varēja saņemt Dievmātes brūno skapulāru, kas palīdz iegūt mieru ģimenēs un pasaulē.

Dievkalpojums Fatimas Dievmātes godam pulcināja daudzus ticīgos, kurus priekštelpā satika Radio Marija brīvprātīgie pārstāvji Inga un Aldis Pauliņi, atgādinot katram, ka radio jubileja ir kārtējā reize pateikties Dievam par iespēju uzrunāt un saklausīt vienam otru, kļūt par aizvien uzticīgāku Jaunavas Marijas bērnu.

Priesteris Pauls Kļaviņš

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti