Latvijā dejas meditācijas pamatkursu beiguši pirmie dalībnieki

Svētdien, 2. februārī, Sveču dienā, pamatizglītības posmu pabeidza Latvijā pirmā dejas meditācijas apmācība. Apmācību pabeidza un diplomus saņēma 18 dalībnieki, kas iegūtās zināšanas varēs pielietot gan darba vietās, gan kalpošanas vietās – draudzēs, kopienās, brīvprātīgo darbā.

Kā skaidroja kursa vadītāja māsa Diāna Cērmane OP, apmācība notika piecu semināru ietvaros, kas norisinājās no aizvadītā gada septembra līdz šī gada februārim. Semināru laikā dalībnieki apguva dejas meditācijas pamatus, tai skaitā, iemaņas kontemplācijā un Svēto Rakstu studijās, noteiktu deju skaitu un muzikālā materiāla avotus.

Māsa Diāna informē, ka dejas meditācijas prakse attīsta vērīgumu, cieņpilnu attieksmi un pilnveido kustības garīgo dimensiju. Skolotāji, sociālie darbinieki, psihologi, kustību un mūzikas terapeiti, draudžu darbinieki var lietot dejas meditāciju un tās elementus savās darba, kalpošanas vietās un brīvprātīgo darbā. Dejas meditācija, sekojot svētā Dominika 9 lūgšanu pozīcijām, paver jaunas iespējas evanģelizācijas darbā.

Viņa arī norāda, ka visi tie, kas beiguši pamatkursu, varēs piedalīties trīs gadu izglītības programmā dejas meditācijā, kas Latvijā sāksies 2021. gadā. Turklāt šī gada septembrī sāksies nākamā dejas meditācijas pamatizglītība, kurai vēl var pieteikties un kas noslēgsies 2021. gada janvārī.

Māsa Diāna OP ir dejas meditācijas docente(www.sacreddance.de), dejas un kustību terapijas vadītāja(www.dgt-tanztherapie.de), pedagoģe, šobrīd vienīgā dejas meditācijas speciāliste Baltijas valstīs ar apmācības tiesībām. No 2006. gada viņa praktizē dejas meditāciju kā lūgšanas, klusuma, vērīguma un kontemplācijas ceļu.

Māsa skaidro, ka dejas meditācija ir meditācijas forma, kura, baletmeistara Bernarda Vosjena ierosināta, attīstījusies 20. gs. 60. gados. Tā ieguvusi dažādas interpretācijas un pielietojuma formas. B. Vosjena skolniece Frīdela Eibla – Kloke (Friedel Eibl – Kloke) izveidoja sakrālās dejas institūtu (www.sacreddance.de), īstenojot dejas meditācijas izglītību, kura tagad pieejama arī Latvijā.

Dejas meditācija ir vērīguma un apzinātības veicināšanas metode, kura pielietojuma garīgajā dzīvē, pedagoģijā, psiholoģijā, sociālājā darbā, kopienu un sabiedrības grupu darbā un kalpošanā. Tā ietver garīgās, psihiskās un ķermeniskās dzīves aspektus indivīda attiecībās ar Dievu, sevi un pasauli.

“Dejas meditācija palīdz aptvert garīgo jautājumu fiziskās realitātes un ķermeniskās eksistences sakrālo aicinājumu. Šajās kopsakarībās skatīti eksistenciālie jautājumi iegūst jaunus risinājumus, cilvēks aptver savas robežas, spēku un vājumu, brīvības dotās izvēles,  kopienas nozīmi un iegūst radošumam nepieciešamo vieglumu,” par dejas meditāciju stāsta D. Cērmane.

Latvijā dejas meditācijas prakse tiek īstenota Betānijas dominikāņu māsu kongregācijas Svētā Jāzepa klosterī, dejas meditācijas nodarbības regulāri notiek arī Rīgā Svētās Ģimenes mājā un Lutera draudzē. 14 gadus māsa ar dejas meditāciju strādā arī Iļģuciema sieviešu cietumā. Tāpat notiek klusuma retrīti ar dejas meditāciju, kas ir izveidojušies par noteiktu rekolekciju formu, kura ietver garīgo pavadību, Svēto Rakstu kontemplāciju un klusuma praksi.

Dejas meditāciju iespējams praktizēt jebkurā vecumā, neatkarīgi no iemaņām dejā, kustībā un reliģiskajā dzīvē.

Papildu informāciju par izglītības iespējām var iegūt Facebook kontā Sacreddancelatvia, kā arī vietnē www.betanija-op.lv. Pateicoties ārvalstu kolēģu atbalstam, pagaidām izglītība tiek sniegta par ziedojumiem.

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti