“Dzīvības Straumes” piedāvā jaunu grāmatu – “Pravieši”

Izdevniecība “Dzīvības Straumes” lasītājiem piedāvā slovāku teologa Antona Tirola grāmata “Pravieši”. Grāmatas ievaddaļā ir skaidroti katoliskie principi, kas attiecas uz Dieva atklāsmi praviešiem un praviešu teoloģisko identitāti. Pēc tam tiek secīgi aplūkotas visas Vecās Derības praviešu grāmatas.

Grāmatas izdevēji skaidro, ka tās galvenā auditorija ir teologi, bet izdevumu var izmantot ikviens lasītājs, kas vēlas labāk iepazīties ar praviešu grāmatu tekstiem un rast vispārīgu priekšstatu par Vecās Derības pravietiskajām grāmatām.

Grāmatu latviešu valodā tulkoja priesteris Pēteris Alusiks.

Grāmatas autors monsiņjors Antons Tirols (Anton Tyrol) ir Spišskas diecēzes ģenerālvikārs, kā arī Vecās Derības un Bībeles ebreju valodas pasniedzējs Spišske Prodhradie Katoļu universitātes Teoloģijas institūtā. Viņš ir bijis Ružomberkas katoļu iniversitātes prorektors un Svitas katoļu Bibeles centra direktors. Sarakstījis vairākus darbus un grāmatas par Svētajiem Rakstiem, piemēram, komentārus svētdienu lasījumiem. Tāpat viņa slavenāko darbu sarakstā ir grāmata “Pravietis Jonass”, “Vispārīgs ievads Bībeles studijās”, “Piezīmes studijām par Bībeles ekseģēzi” un citi darbi.

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti