Romā šodien lūdzas un gavē saistībā ar COVID-19 izplatību

Ņemot vērā to, ka Itālijā un arī Romā pieaug vīrusa COVID-19 izpaltība, Romas vikārs kardināls Andželo de Donatis ir uzrakstījis vēstuli Romas ticīgajiem, aicinot šo dienu, 11. martu, veltīt gavēnim un lūgšanai par Romas pilsētu, visu Itāliju un pasauli, īpaši pieminot visus saslimušos un viņu aprūpētājus, un lūdzot Dieva palīdzību.

Tāpat A. de Donatis aicinājis ziedot līdekļus medicīniskā personāla atbalstam, kas godprātīgi un ar mīlestību velta sevi slimniekiem. „Gavēņa laiks palīdz mums dzīvot šo lielo pārbaudījumu evaņģēliski. Es jūs svētīju, uzticot jūs visus Dievišķās mīlestības Dievmātei,” komentējot pašreizējo situāciju Romā un visā Itālijā, sacīja vikārs.

Visā Itālijā tiek īstenoti dažādi drošības pasākumi, atsevišķās vietās ir ieviesta stingra karantīna, lai ierobežotu vīrusa izplatību un nepakļautu tam arvien vairāk cilvēku. Tā līdz 3. aprīlim Romā tūristiem ir slēgta Svētā Pētera bazilika un laukums, tāpat Itālijas Bīskapu konference, sekojot valdības pieņemtajiem drošības pasākumiem, ir aicinājusi priesterus atturēties no reliģisko ceremoniju svinēšanas. Bīskapi atzīst, ka “piedzīvo ciešanas”, bet piekrīt valdības noteiktajam aizliegumam nesvinēt reliģiskas ceremonijas, lai tādā veidā rūpētos par sabiedrības veselību.

Neskatoties uz aizliegumu pulcēties reliģiskās ceremonijās, pāvests ir aicinājis priesterus apmeklēt slimos. Atsevišķi priesteri aicina šo laiku izmantot žēlsirdības darbiem, piemēram, sagādājot pārtiku tiem, kas atrodas karantīnā, palīdzēt aprūpēt bērnus utml.

Turklāt dievnami Itālijā nav slēgti. Tajos var lūgt iespēju saņemt Grēksūdzes sakramentu, kā arī arī pavadīt laiku lūgšanā. Piemēram, Romas diecēzes paziņojumā teikts, ka diecēzes draudzes būs atvērtas privātai adorācijai tabernākula priekšā. 

Šai laikā pāvesta Franciska privātā ikdienas Svētā Mise, ko viņš svin Vatikāna rezidencē Svētās Martas mājā, tiek straumēta tiešraidē „YouTube“ Vatikāna ziņu kanālā.

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti