Katoļu Baznīca izveidojusi ziedošanas platformu garīgās izaugsmes sekmēšanai Latvijā

No šodienas plašākai sabiedrībai pieejama interneta vietne ziedot.katolis.lv, kurā prezentēti Latvijas Romas katoļu Baznīcas organizēti projekti un sabiedriskās iniciatīvas, kuru īstenošanai nepieciešams finansējums. Nākotnē platformu plānots veidot kā vietni, kas uzskatāmā un caurredzamā veidā informē sabiedrību par katoļu Baznīcas bijušajiem, esošajiem un plānotajiem projektiem.

Jaunā ziedošanas platforma ziedot.katolis.lv ir integrēta jau pazīstamajā katoļu informācijas vietnē www.katolis.lv. Par dažiem projektiem informācija jau ir pieejama, un nākotnē platformā plānots regulāri izvietot un atjaunot informāciju par dažāda veida sabiedriskajām iniciatīvām, kas tiek īstenotas Latvijas Romas katoļu Baznīcas paspārnē. Būs pieejama informācija gan par jau realizētiem, gan par patlaban aktuāliem projektiem, gan par tādiem, kuru īstenošanai nepieciešams finansējums.

Vietnes apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar sev interesējošām aktivitātēm, kā arī ziedot naudu to projektu īstenošanai, kas šķiet saistoši un vērtīgi. Tāpat tiks nodrošināta iespēja pieteikt finansējuma vākšanai savus projektus, kuru mērķis ir saistīts ar kristīgo vērtību veicināšanu un garīgās jomas attīstību Latvijā. Tā kā platformas izveidi un pārraudzību veic Katoļu baznīcas Informācijas aģentūra (KABIA), kas darbojas Latvijas Romas katoļu Baznīcas Rīgas arhidiecēces paspārnē, sākotnēji vietnē plānots izvietot informāciju par Rīgas arhidiecēzes pārvaldībā esošām aktivitātēm. Savukārt nākotnē darbību plānots paplašināt, aptverot arī citus Latvijas reģionus.

“Līdz ar līdzšinējās struktūras reorganizāciju un tās vadības maiņu Katoļu baznīcas informācijas aģentūrā (KABIA, iepriekš Latvijas Romas katoļu Baznīcas informācijas centrs) esam pilnveidojuši Rīgas arhidiecēces stratēģiskās komunikācijas pieeju, atbilstoši ārvalstu ekspertu sniegtajām vadlīnijām,” komentāru sniedz Zbigņevs Stankevičs, Rīgas arhibīskaps metropolīts. “Viena no mūsu prioritātēm ir atvieglot un strukturizēt komunikācijas apriti starp Baznīcu un sabiedrību, kā arī veicināt informācijas apmaiņu Baznīcas iekšienē. Tāpat starp prioritātēm ir soļu speršana pretī tam, lai katoļu Baznīca funkcionētu kā viens vesels organisms. Patlaban kristīgajā sabiedrībā ir daudz uzņēmīgu un talantīgu cilvēku, kuri līdz šim darbojušies un projektus īstenojuši katrs atsevišķi, un tas ir apsveicami. Jaunās platformas izveide radīs labvēlīgu vidi šādu atsevišķu iniciatīvu atbalstam. Būtībā, izveidojot šo platformu, Baznīca nāk pretī katram labas gribas cilvēkam, kurš ir ieinteresēts un vēlas darboties garīgo vērtību celšanas vārdā.”

“Katoļu Baznīca vienmēr ir veikusi un joprojām veic daudzus sabiedriski nozīmīgus projektus. To starpā ir gan būvniecības darbu organizēšana, gan ēku rekonstrukcija, gan mākslas darbu un citu kultūrvēsturisku vērtību restaurēšanas darbi, nemaz nerunājot par atbalstu trūcīgajiem un grūtībās nonākušajiem, un par daudzām citām, mazākām un lielākām un vienmēr būtiskām iniciatīvām, kurās iesaistīta liela daļa kristīgās sabiedrības,” stāsta Jekaterina Belokoņa, Katoļu baznīcas informācijas aģentūras vadītāja. “Gan katoļu Baznīca kopumā, gan katra atsevišķa tās institūcija pamatā darbojas uz ziedojumu pamata, un līdz šim katra projekta iniciators ziedojumu vākšanu ir organizējis atsevišķi. Tomēr mūsdienu informācijas laikmets sniedz bagātīgas iespējas attīstībai un procesu pilnveidei šajā jomā, līdz ar to ziedošanas platformas izveide ir tikai loģisks solis. Mūsu iecere ir izmantot šīs iespējas un laika gaitā izveidot vienotu, caurredzamu sistēmu, kurā vienkopus būtu apkopota informācija par Baznīcas, tās kopienu un draudžu īstenotajiem projektiem. Šādas platformas esamība ne vien veicinātu finansējuma iegūšanu un apriti, bet arī radītu pilnīgāku priekšstatu par Baznīcas ieguldījumu dažādos sabiedriskajos procesos.”

Laipni lūdzam, Jūsu rīcībā vietne: https://ziedot.katolis.lv

KABIA

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti