Nuncijs aicina nezaudēt ticību un cerību, uzticēties Dievam un būt žēlsirdīgiem

Pirmdien, 16. novembrī, Radio Marija Latvija raidījumā “Saruna ar bīskapu” piedalījās apustuliskais nuncijs Baltijas valstī Petars Antuns Rajičs. Raidījuma vadītāji bija sagatavojuši vairākus jautājumus, kas bija saistīti ar aktualitātēm pasaules Baznīcā, bet klausītāji varēja tiešraidē izteikt vai nosūtīt arī savus jautājumus.

Raidījumā lielākoties tika iztirzāts jautājums par homoseksuāliem cilvēkiem, vispirms pārrunājot dokumentālajā filmā “Francesco” izskanējušos pāvesta Franciska izteicienus par homoseksuāliem cilvēkiem, kurus ļoti dažādi interpretēja mediji. Nuncijs uzsvēra, ka, lai arī mediji ir svarīgs ziņu un jaunumu saņemšanas veids, mēs nedrīkstam aizmirst par to, kādā kontekstā konkrētais izteikums ir izskanējis. Pēc P. A. Rajiča sacītā, pāvesta sacītais ir izskanējis dažādās intervijās, bet dažādas interpretācijas radušās, jo mediji ir vēlējušies radīt savu stāstu, neatklājot visu kontekstu. Lai vairotu skaidrību, Vatikāns vietējām bīskapu konferencēm izsūtīja oficiālo skaidrojumu, kas tika publicēts arī vietnē Katolis.lv. Kā ziņots, pāvests vispirms sacīja, ka katram homoseksuālam cilvēkam ir tiesības uz ģimeni, kas nozīmē, ka nevienu bērnu vecāki nedrīkst diskriminēt vai izslēgt no ģimenes viņa seksuālās orientācijas dēļ. Otrkārt, pāvests norādīja, ka Baznīca neatbalsta homoseksuālu personu laulību, bet atbalsta viņu civilo aizsardzību. Tas nekādā gadījumā nebija pāvesta oficiāls paziņojums vai atļauja homoseksuālām laulībām, skaidroja nuncijs.

Turklāt viņš arī uzsvēra, ka pāvests var paust gan oficiālu Baznīcas viedokli, kas ir saistošs visiem ticīgajiem, gan arī paust savu viedokli intervijās kā vienkāršs ticīgais nevis Pētera pēctecis. Komentējot gadījumus, kad ticīgie un arī garīdznieki pāvestu kritizē, nuncijs aicināja labāk sekot pāvesta aicinājumam lūgties par viņu katru dienu, lai Francisku garīgi atbalstītu viņa kalpošanā.

Turpinājuma P. A. Rajičs arī uzsvēra, ka Baznīcas viedoklis nav mainījies. Tā neuzskata par laulību savienību starp viena dzimuma pārstāvjiem, bet tas nenozīmē, ka homoseksuāliem cilvēkiem nav vietas Baznīcā. Saskaņā ar Katehismu homoseksualitāte ir pretdabiska, homoseksuālas darbības ir grēks, tomēr pret šiem cilvēkiem jāizturas ar cieņu, jāizvairās no diskriminācijas. Lielai daļai cilvēku homoseksuālas tieksmes esot pārbaudījums, tāpēc arī jāizvairās no tiesāšanas, sacīja nuncijs, atgādinot svētā Augustīna vārdus – mēs nosodām grēku, bet ne grēcinieku.

Pēc tam nuncijs tika lūgts komentēt arī patreizējo situāciju, kad vīrusa Covid-19 izplatības dēļ ierobežojumus piedzīvo arī Baznīca. P. A. Rajičš uzsvēra, ka valstīm ir morāls pienākums informēt un sargāt savus cilvēkus no inficēšanās, kā arī nodrošināt aprūpi slimības gadījumā, tāpēc ierobežojumi jāuztver saprotošo. Viņš saprot, ka daudziem tas ir liels upuris piedalīties dievkalpojumos attālināti, bet tāpēc jo liela tagad ir priesteru atbildība. Viņiem ir pienākums darīt visu, lai tiem, kas dievkalpojumus apmeklēt nevar, piedāvātu iespēju lūgties ar sociālo mediju starpniecību, aktīvi rūpēties par savu draudžu locekļiem. Nuncijs atgādināja, ka Svētais tēvs sacīja piedāvā šo laiku izmantot savā labā, lai atgrieztos pie Dieva, veltīt upurus par savām un visas cilvēces vajadzībām. Katrai lokālajai Baznīcai ir jāseko līdzi situācijai savā reģionā un atbilstoši jārīkojas, jāatbalsta ticīgie šajā apjukuma laikā, atgādināja nuncijs.

Noslēgumā P. A. Rajičs atgādināja pāvesta Franciska homīliju pandēmijas sākumā, kad 27. martā viņš aicināja cilvēkus saglabāt ticību, uzticēties Dieva providencei, saglabāt cerību un būt žēlsirdīgiem. Viņš aicināja nebaidīties. “Ar šiem vārdiem es gribu aicināt lūgties par Baznīcu, Svēto tēvu un pandēmijas drīzu izbeigšanos, kā arī savos nodomos,” sacīja nuncijs. Viņš atgādināja, ka šo svētdien, svinot Kristus Karaļa svētkus beigsim Baznīcas liturģisko gadu. Pēc nedēļas sāksies Adventa laiks. “Lai tas ir īpašs lūgšanu laiks visiem no mums!” novēlēja nuncijs.

KABIA

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti