Rīgas Domā kristīgo konfesiju vadītāji vienojas lūgšanā par Latviju un tās iedzīvotājiem

Svinot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, šodien Rīgas Domā norisinājās tradicionālais ekumeniskais dievkalpojums. Šoreiz, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, dievkalpojumā piedalījās Latvijas tradicionālo kristīgo konfesiju vadītāji, bet pārējie interesenti lūgšanā varēja piedalīties ar mediju starpniecību.

Galveno uzrunu dievkalpojumā sacīja Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags. Viņš norādīja, ka šai laikā, kad “grūtākā ir urdošā neziņa par nākotni”, kad daudziem ir bail zaudēt darbu, kad nezinām, cik ilgi ārkārtas situācija un vīrusa izplatība turpināsies, ir labi svinēt 18. novembri, “darīt to, ko esam darījuši”. Viņš sacīja, ka tas ir skaists stabilitātes brīdis, kuru aicināja svinēt ar lepnumu par savu valsti.

Savā uzrunā J. Vanags īpašu uzmanību pievērsa uzticēšanās jautājumam. Viņš sacīja, ka šajā laikā esam sapratuši – varam uzticēties mediķiem, farmaceitiem, transporta pārvadātājiem. Cilvēkus nomierina tas, ka arī sarežģītos apstākļos ir iespējams uzticēties. Un tāpat būtu jābūt arī ar valsts vadītājiem, jo “nenovērtējami dārga ir spēja uzticēties viņiem šajā situācijā”. Bet vai mēs to spējam?

Patreizējā situācija tomēr liecina par pretējo, jo daudzviet izvēršas protesti pret noteiktajiem ierobežojumiem. Vadītājiem esot atbildīga loma, jo pārāk vāji ierobežojumi var apdraudēt vecus un jau slimus cilvēkus, pārāk stingri ierobežojumi nopietni kaitē uzņēmumiem, var novest depresijā. Jāprot atrast pareizie risinājumi, un atkal svarīgi, lai pārējie iedzīvotāji šiem risinājumiem uzticas. No tā atkarīgs viss pārējais – vai cilvēki valkās maskas, ievēros ierobežojumus, piekritīs uz laiku ierobežot savu brīvību.

Luterāņu arhibīskaps atzina, ka 2020. gads ir atnesis satricinājumus, kurus neviens negaidīja. “Mums ir nepieciešama viena vienojoša ideja, kas mūs mobilizē kopīgai un ētiskai darbībai. Krīze var biedēt, bet ir svarīgi atcerēties, ka esam piemēroti izdzīvot un uzvarēt. Dievs mūs ir radījis ar apziņu, divām smadzeņu puslodēm,” sacīja J. Vanags, skaidrojot, ka daudzas lietas darām automātiski, ko nosaka kreisā smadzeņu puslode, bet mums ir dota arī apziņa, lai satikos ar nezināmo, jauno, kad nogrūst pāri negaidītais. “Mums ir resurss, ar ko stāties pretī. Dievs mūs ir radījis tādus, lai mēs spētu pastāvēt un uzvarēt,” iedrošināja J. Vanags.

Savas uzrunas noslēgumā viņš pastāstīja, ka Latvijas kristīgo konfesiju vadītāji pirmo Adventa svētdienu aicina veltīt pastiprinātam gavēnim un lūgšanai nodomā par Latvijas pasargāšanu no plašas vīrusa Covid-19 izplatīšanās un tā negatīvajām sekām. Tuvākajās dienās interneta vidē būšot pieejami lūgšanu materiāli. Otrajā Adventa svētdienā norisināsies kopīgs aizlūgums, kurā plānots piedāvāt iespēju piedalīties attālināti.  

Pēc uzrunas uz kopīgu lūgšanu aicināja Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns un Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Turpinājumā piedāvājam arhībīskapa lūgšanas pilno tekstu:

“Debesu Tēvs mēs Tevi slavējam un pielūdzam. Mēs pateicamies, ka Tu sūtīji mums savu Dēlu Jēzu Kristu kā Pestītāju.

Mēs pateicamies Tev Kungs Jēzu, ka Tu biji paklausīgs Tēvam līdz galam, līdz pat krusta nāvei.

Kungs Dievs, ceturtajā bauslī Tu esi pavēlējis arī mums būt paklausīgiem un ne tikai godāt savu tēvu un savu māti, bet arī mīlēt un kalpot tēvzemei, pakļauties likumīgai varai un sekmēt kopējo labumu.

Šodien īpaši vēlamies Tev pateikties, ka mums ir zeme, kuru varam saukt par Tēvzemi, ka mums ir sava neatkarīga valsts. Mēs pateicamies par cilvēkiem, kuri ir veltījuši savu dzīvi un savu dzīvību, lai Latvija būtu neatkarīga.

Kungs palīdzi mums katram kalpot Tev, savai Dzimtenei, saviem līdzcilvēkiem.

Nāc, Kungs Svētais Gars, mūsu sirdīs it īpaši šobrīd, kad daudzi ir satraukti par pandēmiju, daudzi slimo ar COVID-19, daudzi cieš no pandēmijas sekām, lai mēs nestu pasaulē Tavu mierinājumu, iepriecinājumu, stiprinājumu un cerību!

Lūdzam par tiem, kuri šajā brīdī ir izmisuši, izolēti, vientuļi. Modini viņu sirdīs paļāvību uz Tevi un sniedz viņiem savu palīdzību caur mīlošu, gādīgu cilvēku rokām. Dziedini, Kungs, savu bērnu miesu un dvēseli!

Pandēmijas laikā, Kungs, mēs uzticam Tev īpaši Latvijas mediķus, daudzi no kuriem, pildot savus pienākumus, piedzīvo pārslodzi, sastopas ar baiļu un nedrošības sajūtu. Lai par stiprinājumu viņu sirdīs ir apziņa, ka Latvijas kristieši lūdzas par mediķiem, ka viņi, cīnoties ar vīrusu pirmajās rindās, nav atstāti vieni.

Kungs, mēs paļaujamies, ka Tu pieļauj pārbaudījumus savā apredzībā, gādājot par mūsu labumu mūžības perspektīvā – lai liktu mums apzināties, ka visi esam savstarpēji saistīti un viens no otra atkarīgi.

Pateicamies Kungs par visām dāvanām, iespējām, žēlastībām, ko arī šajā laikā tik bagātīgi saņemam katru dienu. Un lūdzam piedošanu par visu, kas mūsu rīcības rezultātā ir noticis pretēji Tavai svētajai gribai.

Lūdzam par Latvijas ģimenēm, lai tās kļūtu par Latvijas atdzimšanas šūpuli. Lai laulība un ģimene cilvēku acīs atgūst to vērtību, kāda tai ir Dieva plānā.

Lūdzam Tevi Kungs par Saeimas deputātiem, par valdību un prezidentu. Dāvā viņiem savu gudrību un jo īpaši – Dieva bijāšanu, lai katrs no viņiem apzinās savu atbildību gan sabiedrības, gan arī Tavā priekšā.

Lūdzam par Baznīcu vadītājiem, lai viņi ar gudrību un mīlestību, drosmi un pacietību vada Tavu ganāmpulku cauri šim sarežģītajam laikam.

Kungs, dari, lai mūsu zemē uzplaukst mīlestības civilizācija, kurā neviens netiek izstumts vai nepieņemts, kurā ikviens jūtas atbildīgs par savu tuvāko un par visu kopējo labumu un kurā cieņa pret cilvēku ir balstīta mīlestībā pret Tevi. Amen.”

KABIA

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti