Vatikāns skaidro filmā “Francisks” izskanējušos pāvesta izteikumus

Holivudā strādājošā Krievu režisora Jevgēnija Afinejevska dokumentālajā filmā “Francisks” iekļautie apgalvojumi ir raisījuši atšķirīgas reakcijas un interpretācijas. Ziņu aģentūra CNA, atsaucoties uz apustuliskā nuncija Meksikā arhibīskapa Franko Kopolas (Franco Coppola) teikto, informē, ka Vatikāna valsts sekretariāts ir lūdzis pāvesta pārstāvjus dažādās valstīs piedāvāt vietējiem bīskapiem skaidrojumus pāvesta komentāriem par partnerattiecībām, lai pāvesta Franciska vārdi tiktu pareizi saprasti.

Tiek uzsvērts, ka pāvesta izteicieni neattiecas uz Baznīcas mācību par laulību starp vīrieti un sievieti, bet gan uz civilattiecību regulējumu, ko nosaka laicīgā vara.

Kādā intervijā 2019. gadā pāvests Francisks sniedza atbildes uz diviem atšķirīgiem jautājumiem divos dažādos brīžos, kuri dokumentālajā filmā “Francisks” tika sagatavoti un publicēti kā viena atbilde, neņemot vērā kontekstu, kas radīja neskaidrības. Pirmajā atbildē pāvests bija sniedzis pastorālu atsauci saistībā ar nepieciešamību, lai ģimenē nekad netiktu diskriminēts dēls vai meita ar homoseksuālu ievirzi. Uz to attiecas vārdi: “Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso”. (Homoseksuālām personām ir tiesības atrasties ģimenē; viņi ir Dieva bērni; viņiem ir tiesības uz ģimeni. Nevienu tāpēc nevar izmest no ģimenes vai tādēļ padarīt viņa dzīvi neciešamu).

To apstiprina Pēcsinodālā apustuliskā pamudinājuma par mīlestību ģimenē Amoris Laetitia (2016) sekojošs punkts: “Kopā ar sinodes tēviem mēs izvērtējām to ģimeņu situāciju, kurās ir locekļi ar homoseksuālām nosliecēm. Šī pieredze nav viegla ne vecākiem, ne bērniem. Tāpēc pirmām kārtām vēlamies apstiprināt, ka neatkarīgi no personas seksuālās orientācijas, ir jārespektē tās cieņa un tā ir jāpieņem ar cieņu, izvairoties “no jelkādām netaisnīgas diskriminācijas izpausmēm” (Misericordiae vultus, 12) un, jo sevišķi, no visu veidu agresijas un vardarbības. Kas attiecas uz ģimenēm, tām ir jānodrošina cieņpilna garīgā pavadība, lai tie, kam piemīt homoseksuālas tieksmes, saņemtu visu nepieciešamo palīdzību Dieva gribas saprašanai un tās pilnīgai īstenošanai savā dzīvē.” (Nr. 250)

Turpretī nākamais intervijas jautājums bija saistīts ar Argentīnā pirms desmit gadiem pieņemtu lokālo likumu par “matrimonios igualitarios de parejas del mismo sexo” (vienādas laulības viendzimumu pāriem) un toreizējā Buenosairesas arhibīskapa Horhes Mario Bergoļjo (Jorge Mario Bergoglio) protestu pret to. Šajā sakarā pāvests Francisks apstiprināja, ka, “es una incongruencia hablar de matrimonio homosexual” (runāt par homoseksuālām laulībām ir neatbilstoši), piebilstot, ka šajā konkrētajā kontekstā viņš runāja par šo cilvēku tiesībām uz likumīgu aizsardzību: “lo que temenos que ancer es una ley de convivencia civil; tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendi eso” (tas, kas mums jārada, ir pilsoniskās līdzāspastāvēšanas likums; viņiem ir tiesības uz tiesisko aizsardzību. Es to aizstāvēju).

2014. gadā sniegtās intervijas laikā pāvests Francisks izteicās šādi: “Laulība ir starp vīrieti un sievieti. Laicīgās valdības vēlas tiesiski reglamentēt pilsoniskās savienības, lai regulētu dažādās līdzāspastāvēšanas situācijas, kas izriet no nepieciešamības sakārtot ekonomiskās saistības personu starpā, piemēram, veselības aprūpes nodrošināšanu. Runa ir par dažāda veida līdzāspastāvēšanas līgumiem, kuru dažādās formas es nevarēšu uzskaitīt. Mums ir jāredz katrs atsevišķais gadījums un tie jāvērtē to dažādībā.”

Tāpēc ir acīmredzams, ka pāvests Francisks ir atsaucies uz konkrētiem valsts noteikumiem, nevis uz Baznīcas doktrīnu, kas gadu gaitā ir daudzkārt apliecināta no jauna.

Ir vērts atgādināt, ka sākotnējais pāvesta izteikums, kas citēts filmā “Francisks”, oriģinālvalodā skanēja šādi: “Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente.” Frāze “convivencia civil”, kas izraisīja visvairāk emociju, latviešu valodā vistuvāk atbilst frāzei “civilā (pilsoniskā) līdzāspastāvēšana”. Tā neattiecas uz “civilām partnerattiecībām”, kuras spāņu valodā tiek sauktas “unión civil” vai “unión registrada”. Tāpēc visu pāvesta izteikumu var tulkot šādi: “Homoseksuālām personām ir tiesības atrasties ģimenē; viņi ir Dieva bērni; viņiem ir tiesības uz ģimeni. Nevienu tāpēc nevar izmest no ģimenes vai tādēļ padarīt viņa dzīvi neciešamu. Tas, kas mums ir jāizveido, ir šis likums par pilsonisko līdzāspastāvēšanu. Viņiem ir tiesības būt tiesiski aizsargātiem.”

KABIA

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti