“No mīnusa uz plusu”

Rīt, 17. februārī, sāksim šī gada Lielo gavēni. Kā to pavadīt, kā sagatavoties Kristus augšāmcelšanās svētkiem, no kā un vai atteikties laikā, kad atsacīšanās ir kļuvusi par par daudzu pasaules valstu, tostarp Latvijas, iedzīvotāju ikdienu. Savās pārdomās par to, kā gavēņa laiku pilnvērtīgi izdzīvot šogad, dalās Salaspils draudzes prāvests Ilmārs Tolstovs.

Pelnu trešdienā uzsāksim 40 dienu garīgo svētceļojumu pretī Lieldienu svinībām. Pāvests Francisks vēstījumā 2021. gada Lielajam gavēnim uzsver, ka “Pashas vigīlijā mēs atjaunosim kristību solījumus un piedzīvosim atdzimšanu caur Svētā Gara darbību. Šo Lielā gavēņa ceļojumu, tāpat kā visu kristīgās dzīves svētceļojumu arī tagad izgaismo augšāmcelšanās, kas iedvesmo Kristus sekotāju domas, attieksmi un lēmumus”. Tātad gavēņa kulminācija būs Lieldienu nakts, kurā mēs ikviens stāvēsim dievnamā vai pie mūsu televīzijas vai datoru ekrāniem ar aizdegtām kristību svecēm rokās un vēlreiz Jēzum pateiksim savu lielo “Jā!”

Gavēnis ir ceļš ar mērķi. Gavēnis pats nav pašmērķis. Bieži vien mēs, īpaši katoļi Latvijā, tik ļoti koncentrējamies uz šo “mīnus”, uz negatīvo, uz atteikšanos – piektdien ieēdu gaļu, gavēnī nedarīju to vai citu utt. Tomēr ir vērts palūkoties uz gavēni no citas puses. Visa šī ziema gan Latvijā, gan pasaulē ir bijusi viens vienīgs patiess gavēnis. Mums pat vairs nav, no kā īpaši atteikties, jo pandēmijas dēļ jau tā esam ierobežoti un apdalīti un nevaram baudīt dažādas aktivitātes, izklaides.

Tādēļ mans aicinājums šogad būtu – “no mīnusa uz plusu”. Aicinu gavēnī veikt, piemēram, dažādus žēlsirdības darbus – piezvanīt kādam, kam sen neesmu piezvanījis, apciemot slimos, trūkumcietējus, dalīties finanšu līdzekļos ar tiem, kuriem klājas grūtāk. Tāds šogad būtu mūsu īstais gavēnis! Pieaugt ticībā, lasot Dieva Vārdu, pieaugt cerībā, jo “piedzīvot cerības pilnu Lielo gavēni nozīmē apzināties, ka Jēzū Kristū mēs esam jauno laiku liecinieki, kuros Dievs “visu dara jaunu” (sal. Atkl. 21, 1-6). Tas nozīmē, ka mums ir līdzdalība Kristus cerībā, kurš atdeva savu dzīvību uz krusta un kuru Dievs augšāmcēla trešajā dienā; kā arī “gatavība atlīdzināt katram, kas prasa no jums norēķinu par to cerību, kas ir jūsos” (1 Pēt 3, 15)”. (Francisks, Vēstījums 2021. gada Lielajam gavēnim).

Un, visbeidzot, mudinu pieaugt mīlestībā. “Izdzīvot Lielo gavēni ar mīlestību nozīmē rūpēties par tiem, kas cieš, jūtas atstāti un baiļu pilni Covid -19 pandēmijas dēļ. Šajā neskaidrības pilnajā laikā par savu nākotni paturēsim prātā Kunga vārdus savam kalpam: “Nebīsties, jo es tevi atpestīšu.” (Jer 43, 1) Lai savā žēlsirdībā mēs iedrošinām un palīdzam citiem saprast, ka Dievs mīl viņus kā savus dēlus un meitas”. (Francisks, Vēstījums 2021. gada Lielajam gavēnim)

Novēlu ikvienam svētīgu uz Dieva vadītu šo Lielā gavēņa laiku!

Priesteris Ilmārs Tolstovs; Foto: Flickr.com

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti