Marts: Svētā Jāzepa mēnesis. Pārdomas 19.martā

Deviņpadsmitā diena: Gudrs audzinātājs

Apokrifu Evaņģēlijs, kas tiek piedēvēts pseido-Matejam, ieliek Jēzus lūpās sekojošus vārdus: “Neviens dēls nav gudrs, ja viņš netika sava tēva pamācīts.” Šis teikums liecina par Ebreju tradīcijas ietekmi šajā darbā izmantotajās atziņās, jo tajā attiecības starp tēvu un dēlu veidoja pamatus, pat klinti, uz kuras tolaik būvēja kopību un sabiedrības kārtību.

Apcerēs par Jāzepa personību netiek pienācīgi novērtēts viņa kā audzinātāja ieguldījums Jēzus-Ebreja cilvēciskajā, sabiedriskajā un reliģiskajā formācijā. Viņa pieaugšanai bija jāsaskan ar zināmu kārtību, tas savukārt pieprasīja labu sagatavošanos ģimenē, lai varētu iekļauties pieaugušo dzīvē. Pārliecinošs ir uzskats, ka gan laba, gan negatīva pieredze paliek cilvēka sirdī un vēlāk tā ietekmēs mūsdienu bērna tapšanu par rītdienas pieaugušo cilvēku. Vērojot audzināšanas rezultātus, var apgalvot, ka Jāzepa piepūle šajā jomā ir labvēlīgi ietekmējusi Jēzus cilvēcisko psihi.

Nav šaubu, ka Jāzeps ir uzlūkojis Jēzu ar maigumu un nodrošinājis mīlētā bērna sajūtu. Būtiski vecāku un bērnu attiecībās ir uzlūkot tos ar mīlestību. Nav iespējams rast pamatus sevī pašā, tos cilvēks atklāj caur savstarpējām saitēm, atzīšanu un atzinību. Bērns mēdz sniegt tādu atbildes reakciju, ar kādu viņš tika uztverts no dzimšanas brīža. Sevi pašu un realitāti bērns mācās uztvert pēc ģimenes savstarpējo attiecību prizmas, skatieniem, žestiem un vārdiem. Tādēļ nākotnes saknes ir meklējamas tagadnē.

Piecu gadu vecumā tēvs nokļūst mazā zēna uzmanības centrā. Tēva misija bija pārvērst zēnu par vīrieti. Trīspadsmit gadu vecumā zēns tika uzskatīts par pilngadīgu.

Jāzeps mācīja Jēzum lūgšanu. Tēvs ar dēlu mēdza kopā lūgties rīta agrumā, ar skatu vērstu pret Jeruzālemi, kur atradās svētnīca, “Dieva mājvieta” savas tautas vidū.

Bez šaubām, Jāzeps veidoja savas attiecības ar Jēzu prieka, iedvesmas un cerības garā, nākotnes perspektīvā. Dēla dzīves mērķi Jāzeps iezīmē tā, lai tas būtu sasniedzams. Tas ļāva Jēzum pierast pie sasniedzamas nākotnes perspektīvas.

Jēzus piedzīvotā pilnīgā uzticēšanās Marijai, pārveidojās par cerību attiecībās ar Jāzepu. Katram tēvam vajadzētu atkārtot savam dēlam: “Tu esi mans iemīļotais dēls. Tu man labpatīc. Tu esi mans nevis īpašuma, bet gan piederības izpratnē, esmu tev līdzās, lai tu sasniegtu skaistu, cēlu un priecīgu dzīvi!”

Cerība ir ticība tēvam pāri visam, arī nākotnē tā nebeigsies. Šī sajūta, pārliecība sargā mūs no izmisuma briesmām. Ir iespējams saglabāt cerību pilnīgā bezcerībā (sal. Rom 4, 18), jo mūsu cerība ir salikta apsolījumā, kas piepildās. Ja tēvs nav bijis par dēla vilšanās iemeslu, ja ir vadījis viņu aiz rokas un sekmējis viņa izaugsmi, tad neviena vilšanās nākotnē nevarēs viņu iedzīt bezcerībā.      

Fragmenti no O. Crespi un F. Negri grāmatas “Józef, człowiek, który prowadzi do Boga” (no poļu valodas tulkoja pr.Sergejs Ivanovs OP)

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti