Romā atvērts rakstu krājums par Latvijas un Svētā Krēsla attiecībām

10. maijā Romā LUMSA universitātē (Libera Universitá Maria Santissima Assunta) svinīgi tika atvērts rakstu un dokumentu krājums “100 gadi patiesuma un uzticēšanās garā. Diplomātiskās attiecības starp Latvijas Republiku un Svēto Krēslu”, kas veltīts mūsu valsts starptautiskās atzīšanas simtgadei un Latvijas Republikas un Svētā Krēsla diplomātisko attiecību nodibināšanas 100. gadskārtai. Izdevuma pirmo eksemplāru vizītes laikā Vatikānā Valsts prezidents Egils Levits uzdāvināja pāvestam Franciskam.

Krājumā iekļauti priestera Mihaila Volohova un Dr. hist. Ineses Runces pētījumi par Latvijas un Svētā Krēsla attiecībām gadsimta garumā, kā arī līdz šim nepublicēti vēstures dokumenti. M. Volohovs piedāvā Valsts sekretariāta Sekcijas attiecībām ar valstīm vēsturiskajā arhīvā, jo īpaši Ārkārtējo Baznīcas lietu kongregācijas fondā, veikto pētījumu rezultātus, atklājot Latvijas un Svētā Krēsla diplomātisko attiecību sākumu, kā arī dažus notikums vietējās Baznīcas dzīvē starpkaru periodā, galvenokārt raugoties caur apustulisko nunciju ziņojumu prizmu. Tāpat tiek aplūkots laikposms pēc Rīgas nunciatūras slēgšanas 1940. gadā līdz Pija XII pontifikāta noslēgumam 1958. gada oktobrī.

I. Runce sniedz apskatu par Katoliskās Baznīcas klātbūtni reģionā, sākot ar pirmajām misijām 12. gs., un turpina ar sabiedriskās un reliģiskās situācijas analīzi starpkaru periodā pagājušajā gadsimtā, izgaismojot jaunās Latvijas valsts intereses veidot diplomātiskās attiecības ar Svēto Krēslu. Tāpat tiek aplūkota vietējās Baznīcas pieredze padomju okupācijas gados, kad diplomātiskās attiecības starp abām valstīm tika pārtrauktas, bet vietējā katoļu kopiena sastapās ar mērķtiecīgām vajāšanām un ierobežojumiem. Noslēgumā autore apkopo pamatinformāciju par divpusējām attiecībām pēc to atjaunošanas 1991. gada 1. oktobrī. Izdevums ir bagātināts ar vēsturiski nozīmīgu un līdz šim pārsvarā nepublicētu dokumentu izlasi no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva (Rīga) un Valsts sekretariāta Sekcijas attiecībām ar valstīm vēsturiskā arhīva (Vatikāns). 

Izdevuma atvēršanas pasākumā Svētā Krēsla sekretārs attiecībām ar valstīm arhibīskaps Pols Ričards Galagers pateicās autoriem un sadarbības partneriem par vēsturiskā izdevuma sagatavošanu. Viņš uzsvēra, ka gadu pēc Latvijas starptautiskās atzīšanas – 1922. gada 30. maijā – tika parakstīts Konkordāts starp Latvijas Republiku un Svēto Krēslu. Uzrunā P. R. Galagers norādīja uz brīvības, tajā skaitā, reliģijas brīvības, kopējā labuma un atbildības, solidaritātes, brālības, ģimenes, personas cieņas, ētisko vērtību un tiesiskuma nozīmi nācijas pastāvēšanā. Viņš īpaši uzsvēra ekumenisma tradīcijas Latvijā, novēlot Latvijai – Māras zemei – pozitīvas turpmākās attīstības gadus. Arhibīskaps izteica pateicību Latvijas valdībai par cieņpilnām valsts attiecībām ar baznīcu. Labo divpusējo attiecību apliecinājums ir arī divu pāvestu viesošanās Latvijā.

Valsts prezidenta E. Levita runā tika norādīts, ka Konkordāts ar Vatikānu bija viens no pirmajiem starptautiskajiem līgumiem, ko noslēdza neatkarīgā Latvija, un tas kļuva par vienu no Latvijas diplomātijas stūrakmeņiem. Pontifikālās vēstures zinātņu komitejas prezidents Bernards Ardura izdevuma atvēršanas pasākumā akcentēja, ka Vatikāns neatzina Latvijas inkorporāciju PSRS, uzturot sakarus ar okupēto Latviju. Jau 1948. gadā Romā uzsāka darbu Vatikāna Radio latviešu redakcija, savukārt 1964. gadā Romā par bīskapu Rīgas diacēzei un Liepājas diacēzei tika konsekrēts Julijans Vaivods, kurš 1983. gadā tika iecelts par kardinālu.

Krājuma atvēršanā piedalījās Eiropas Savienības vēstnieki pie Svētā Krēsla, Valsts sekretariāta amatpersonas, akadēmiķi un zinātnieki. Pasākumu vadīja Vatikāna Radio programmu galvenais redaktors Andrea Tornielli.

Rakstu krājums izdots ar Ārlietu ministrijas Latvijas valsts simtgades publiskās diplomātijas programmas finansiālu atbalstu sadarbībā ar Svētā Krēsla Valsts sekretariātu, Pontifikālo vēstures zinātņu komiteju un Latvijas Nacionālo arhīvu. Sākot no jūlija beigām vai augusta, tas būs pieejams Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālēs, Latvijas reģionu galvenajās bibliotēkās, reģionālajās augstskolās, kā arī augstskolās Rīgā. Rakstu krājums pārdošanā nebūs pieejams.

Atvēršanas pasākuma ieraksts apskatāms ŠEIT.

Ārlietu ministrija; foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti