Vidsmuižas draudze atjaunojusi baznīcas žogu

Galēnos garīgās dzīves centrs ir Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīca. Draudze kopš baznīcas pirmsākumiem (1743. gads) rūpējusies par dievnama uzturēšanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm un turpina to darīt arī šobrīd gan ar ziedojumiem, gan praktisku darbību. Baznīcas telpu, dārza un stāvlaukuma uzkopšanas darbus veic draudzes locekļi, katrs ciems rindas kārtībā vienu mēnesi gadā rūpējas, lai dievnams būtu sakopts, uz altāriem atrastos ziedu pušķi, dārzā izravētas puķu dobes, nopļauts zālājs, rudenī – sagrābtas lapas, ziemā – notīrīts sniegs.

Baznīca katru dienu ir atvērta apmeklētājiem, ikviens var netraucēti nodoties lūgšanām sev pieņemamā laikā vai klusībā izbaudīt Dieva klātbūtni. Katru dienu notiek Svētā Mise.

2020. gadā Vidsmuižas draudzes prāvesta Aivara Kursīša vadībā tika izstrādāti divi projekti, kuri radīja iespēju veikt baznīcas žoga pārbūves un atjaunošanas darbus. Žogs atradās tik nožēlojamā stāvoklī, ka, nevis vairoja apkārtējās vides pievilcību, bet drīzāk to bojāja. Īstenojot projektus, situācija krasi mainījās – tika pārbūvēts žoga dakstiņu jumts, salabotas bojātās, izdrupušās vietas, atjaunoti ieejas vārti. Pie tiem uzstādīts ziņojumu dēlis ar draudzei aktuālu informāciju. Žogs kļuvis aktīvs baznīcas dārza noformējuma elements, kas sniedz estētisku baudījumu, harmoniski iekļaujas ainavā, ir pievilcīgs ikvienam dievnama apmeklētājam un kopā ar ēkām veido vienotu baznīcas ansambli.

Projekta mērķis bija veikt Vidsmuižas baznīcas žoga pārbūvi, tādējādi saglabājot no sagrūšanas simtgadīgu kultūras pieminekli, veidojot pievilcīgu un drošu vidi dievnama apmeklētājiem, popularizējot baznīcu, Galēnus un visu Riebiņu novadu. Mērķis ir īstenots, žogs kļuvis aktīvs baznīcas dārza noformējuma elements, kas sniedz estētisku baudījumu, harmoniski iekļaujas ainavā, ir pievilcīgs ikvienam dievnama apmeklētājam un kopā ar ēkām veido vienotu baznīcas ansambli. Tas turpinās kalpot draudzei un būs kā apliecinājums Vidsmuižas draudzes locekļu dievbijībai un darba tikumam.

„LEADER” projekta Nr. 19-03-AL21-A019.2204-000010 “Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīcas žoga pārbūve” kopējās izmaksas ir 24827,66 eiro, no tām „ELFLA“ un Latvijas valsts finansējums ir 22344,89 eiro un Riebiņu novada domes līdzfinansējums – 2482,77 eiro. Žoga pārbūves darbus veica SIA “Rivi RV”.

Pērn draudzes aktīvistu grupa prāvesta vadībā īstenojusi mazo grantu projektu “ Informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīcas žoga nišās”. Projekta finansētājs bija Riebiņu novada pašvaldība, izmaksas – 408,25 eiro. Projekta mērķi un uzdevumi ir īstenoti, baznīcas žoga nišās uzstādīti mūsdienīgi, ērti lietojami, pievilcīgi, kvalitatīvi informācijas stendi, kuri iepazīstina ar dievnama vēsturi, aktualitātēm un citu noderīgu informāciju. Tie organiski iekļaujas žoga nišās. Stendi sniedz praktisku informāciju un reizē ir arī dekoratīvs elements. Informācija ir noderīga gan draudzei, gan tūristiem, gan svētceļniekiem, ciemiņiem un citiem baznīcas vai Galēnu ciemata apmeklētājiem. 

Tāpat 2020. gadā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu un Riebiņu novada domes līdzfinansējumu māksliniece – restaurētāja Inga Skrūzmane-Mičule restaurēja Jāņa Kristītāja svētbildi.

Ir vasara, bet A. Kursītis domā par siltuma nodrošināšanu baznīcā aukstajā laika periodā. Ir iegādāts sildītājs un šobrīd tiek siltināti baznīcas griesti. Draudze šīs prāvesta darbības atbalsta ar lūgšanām un ziedojumiem.

Paldies katram un ikvienam, kurš atbalstīja projektu, piešķīra finansējumu un veica žoga pārbūvi!

Teksts: Marta Binduka; Foto: Aivars Kursītis

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti