Latvijas Starpdiecēžu augstākajam garīgajam semināram izveidota mājaslapa

Jūnijā sāk darboties Latvijas Starpdiecēžu augstākā garīgā semināra mājaslapa garigais.lv  Jaunizveidotajā vietnē vienkopus ir pieejama Latvijas Starpdiecēžu augstākā garīgā semināra kontaktinformācija, īss vēsturisks izklāsts, informācija par iespējām pietiekties studijām, studiju priekšmetiem, docētājiem, kā arī notikumiem, kas norisinās šajā augstākās izglītības iestādē. Laika gaitā mājaslapa tiks papildināta ar jaunām sadaļām, piemēram, ar lūgšanu sadaļu, kā arī tiks izveidota atsevišķa sadaļa, kas būs veltīta Garīgā semināra simtgadei.

Līdz šim Garīgajam semināram nebija savas mājaslapas, par aktualitātēm šajā iestādē bija iespējams uzzināt vietnē katolis.lv, kā arī semināristu izveidotajā blogā.

Garīgā semināra rektors priesteris Marcins Vozņaks skaidro, ka mūsdienās internets ir viena no vidēm, kurā cilvēks pavada lielu savas dzīves daļu. “Garīgā semināra mājaslapa dāvā iespēju šo mācību iestādi padarīt tuvāku tiem, kas grib tajā iestāties, mācīties, kā arī visiem, kas mūs atbalsta ar lūgšanām, ziedojumiem, savu palīdzību un jebkurā citā veidā. Izveidojot mājaslapu, mūsu mērķis ir ne tikai informēt par Garīgā semināra dzīvi un gaitām, bet šādā veidā vēlamies arī būt atvērti kontaktam ar kandidātiem uz semināru, ar mūsu atbalstītājiem un visiem labas gribas cilvēkiem,” stāsta M. Vozņaks.

Garīgā semināra vicerektors priesteris Andžejs Lapinskis papildina: “Semināra mājaslapa ir mūsu mācību iestādes solis pretī Latvijas katoļu draudzēm un katram, kurš jūt sevī aicinājumu uz priesterību. Kandidāts varēs iepazīties ar semināra studiju un ikdienas specifiku, kas var palīdzēt pieņemt lēmumu par labu studijām Garīgajā seminārā.” 

Par mājaslapas garigais.lv izstrādi rūpējās Katoļu baznīcas informācijas aģentūra (KABIA). Aģentūras vadītāja Jekaterina Belokoņa norāda: “Atzīšos, ka veidot šo mājaslapu nebija viegls uzdevums. No vienas puses, bija jāatrod veids, lai saglabātu līdzšinējo konservatīvas mācību iestādes tēlu, bet, no otras puses, izveidot lapu maksimāli vieglu un atvērtu komunikācijai jebkuram interesentam. Prieks, ka Garīgais seminārs ir spēris soli digitālās klātbūtnes virzienā! Tas ir labs ieguldījums ar ilgstošu vērtību, kas turpinās darboties tā labā jebkurā vietā un laikā.”

Latvijas Starpdiecēžu augstākais garīgais seminārs ir augstākās izglītības iestāde ar nu jau vairāk nekā 100 gadu ilgu vēsturi. Tā ir vieta, kurā studē un priesterībai gatavojas tie jaunieši un vīrieši, kas savā sirdī ir sadzirdējuši Kristus aicinājumu atteikties no daudzām dzīves piedāvātajām iespējām un sekot Viņam. Studiju laikā kandidāti uz priesterību ne tikai apgūst dažādus studiju priekšmetus, garīgi pilnveidojas, bet arī izvērtē, vai tiešām ir gatavi izaicinošajam priesterības ceļam.

Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs par priesterības aicinājuma nozīmi saka: “Aicinājums uz priesterību – tā ir iespēja ar nedalītu sirdi veltīties Evaņģēlija sludināšanai, saņemot uz to īpašu Baznīcas pilnvarojumu mandātu, un nodrošinot cilvēkiem pieeju personīgai saskarsmei ar Dievu dievišķajai realitātei caur sakramentu svinēšanu. Sakraments ir neredzamās žēlastības realitātes redzama zīme, tajā apvienojas garīdznieka izteiktais vārds un žesti ar Dieva darbību. Šo aicinājumu var sevī atklāt, pateicoties ilgām, kas mostas sirdī, un pēc tā, ka autorizētās Baznīcas amatpersonas apstiprina šo ilgu patiesumu autentiskumu. Aicinājums uz garīgo kārtu ir ārkārtīgi svarīgs tāpēc, ka priestera personā viņa veikto svētdarbību laikā augšāmcēlušais Kristus turpina būt dzīvs, klātesošs un darbīgs cilvēku labā virs zemes. Baznīca lūdzas par jauniem aicinājumiem uz priesterību un ir gatava palīdzēt ieinteresētajiem izšķirt viņu aicinājuma patiesumu autentiskumu un to attīstīt. Tam kalpo arī seši Garīgā Semināra studiju un audzināšanas formācijas gadi.”

Īpašu paldies par sadarbību mājas lapas izveidē izsakām WIP.lv un personīgi Klāvam Vegneram – par atsaucību, profesionalitāti un ieguldīto laiku.

KABIA

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti