Līdz 15. novembrim baznīcas atvērtas tikai individuāliem apmeklējumiem

Šodien notika valdības ārkārtas sēde, kurā tika lemts par to, ka no ceturtdienas, 21. oktobra, Latvijā ieviesti stingri ierobežojumi attiecībā uz pulcēšanos, sabiedriskām aktivitātēm, tirdzniecību, pakalpojumiem, mācībām un citām klātienes norisēm, lai tādā veidā samazinātu Covid-19 straujo izplatību. Savukārt vakaros un naktīs noteikta mājsēde. Stingrie noteikumi būs jāievēro visiem Latvijas iedzīvotājiem līdz 15. novembrim.

Saskaņā ar valdības lemto šai laikā dievnami būs atvērti tikai individuāliem apmeklējumiem vienas mājsaimniecības ietvaros. Vienai personai jānodrošina ne mazāk kā 15 kvadrātmetru liela platība, un vienlaikus baznīcā drīkstēs atrasties ne vairāk kā 20% no kopējā iespējamā cilvēku skaita. Visiem dievnama apmeklētājiem no septiņu gadu vecuma jālieto pareizi sejas maska. Šai laikā būs ierobežots arī dievnamu darbības laiks. Tie būs atvērti no pl. 6 līdz 19. 

Kristību ceremonijas varēs organizēt neatliekamā gadījumā. Tajā var pulcēties līdz desmit cilvēkiem no ne vairāk kā divām mājsaimniecībām. Šo desmit cilvēku skaitā netiek ieskaitītas personas, kas saistītas ar kristību norises nodrošināšanu. Apmeklētājiem no septiņu gadu vecuma pareizi jālieto sejas maskas.

Bērēs varēs piedalīties ne vairāk kā 20 cilvēki. Minētajā cilvēku skaitā netiek ieskaitītas personas, kas tieši saistītas ar bēru norises nodrošināšanu. Bēres drīkst notikt tikai ārā un visiem to apmeklētājiem no septiņu gadu vecuma pareizi jālieto sejas maska.

Savukārt laulību reģistrācija ir atļauta, klātesot tikai personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Garīdzniekam, kas vada laulību ceremoniju ir jābūt Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam, bet klātesošajām personām pareizi jālieto sejas maskas, kā arī ir jāievēro visi drošības pasākumi.

Tiek saglabāti arī līdzšinējie drošības pasākumi, kas ir saistīti ar sejas aizsargmasku lietošanu, distances ievērošanu un roku dezinfekciju.

Šai laikā ticīgie lūgti apmeklēt dievnamus individuālai lūgšanai, bet dievkalpojumos piedalīties attālināti.

KABIA

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti