Novenna svētajam Jāzepam 2022

No 10. marta kustība “Pro Sanctitate” aicina kopā lūgties novennu svētā Jāzepa godam, tādā veidā gatavojoties šī svētā svētkiem, kurus svinēsim 19. martā. Ikdienas lūgšanām tiek piedāvāti teksti, kurus pāvests Francisks izmantoja vispārējo audienču laikā, katehēžu ciklā par svēto Jāzepu laikā (Izmantoti teksti no Vatikāna Radio latviešu redakcijas ziņu lentes). Katru lūgšanu lai pavada dažas minutes klusuma, kura laikā var kontemplēt svētā Jāzepa dzīvi. “Caur Svēta Jāzepa aizbildniecību lūgsimies par mieru Ukrainā un pasaulē, par aicinājumiem uz garīgo dzīvi un par ģimenēm,” raksta kustība “Pro Sanctitate”.

10. marts. Svētais Jāzeps – viņa paļāvība uz Dievu
“Svētais Jāzep, tu, kas vienmēr paļāvies uz Dievu un pieņēmi lēmumus, viņa gādības vadīts, māci mūs ne tik daudz rēķināties ar saviem plāniem, cik ar Viņa mīlestības nodomu. Tu, kas nāc no perifērajām, palīdzi mums pagriezt savu skatu un dot priekšroku tam, ko pasaule atmet un nostumj malā. Mierini tos, kuri jūtas vieni, un atbalsti tos, kuri klusi iesaistās dzīvības un cilvēka cieņas aizstāvēšanas labā. Āmen.” Vispārējā audience, 2021. gada 17. novembris

11. marts. Svētais Jāzeps – mūsu dzīves sargs
“Svētais Jāzep, tu, kas sargāji saikni ar Mariju un Jēzu”, “palīdzi mums savā dzīvē rūpēties par attiecībām. Lai neviens nepiedzīvo pamestības sajūtu, kas rodas no vientulības. Lai ikviens izlīgst ar savu pagātni, ar tiem, kuri dzīvoja pirms tam, un lai pat pieļautajās kļūdās saskata Providences darbību un to, ka ļaunumam nepieder pēdējais vārds. Esi draugs tiem, kuriem klājas visgrūtāk, un tāpat kā tu grūtību brīžos atbalstīji Mariju un Jēzu, tā atbalsti arī mūs mūsu ceļā. Āmen”. Vispārējā audience, 2021. gada 24. novembris

12. marts. Svētais Jāzeps – mīlestības paraugs
Svētais Jāzep, tu, kurš ar brīvu sirdi mīlēji Mariju un atteicies no savām iedomām, atvēlot vietu īstenībai, palīdzi katram no mums ļauties Dieva pārsteigumiem un pieņemt dzīvi nevis kā kaut ko neparedzētu, no kā būtu jāsargājas, bet kā noslēpumu, kurā apslēpts patiesais prieks. Sagādā visiem kristīgajiem saderinātajiem prieku un stingru noteiktību, taču palīdzi viņiem vienmēr saglabāt apziņu, ka mīlestība ir iespējama tikai pateicoties žēlsirdībai un piedošanai. Āmen. Vispārējā audience, 2021. gada 1. decembris

13. marts. Svētais Jāzeps – klusuma vīrs
Svētais Jāzep, klusuma vīrs, tu, kas Evaņģēlijā neizteici nevienu vārdu, māci mūs atturēties no tukšiem vārdiem, apzināties konstruktīvu vārdu vērtību, tādu vārdu, kas iedrošina, nomierina, atbalsta, vērtību. Stāvi klāt tiem, kuri cieš no vārdiem, kas ievaino, kā piemēram, apmelojumu un lāstu dēļ, un palīdzi mums, lai mūsu vārdi vienmēr saskanētu ar darbiem. Āmen. Vispārējā audience, 2021. gada 15.decembris

14. marts. Svētais Jāzeps – stiprs ciešanās
Svētais Jāzep, tu, kurš piedzīvoji tās ciešanas, kādas piedzīvo tas, kurš ir spiests bēgt, tu, kurš biji spiests bēgt, lai izglābtu savu visdārgāko cilvēku dzīvību, sargā visus, kuri bēg karu, naida, bada dēļ. Atbalsti viņus viņu grūtībās, stiprini viņus cerībā un dari, lai tie sastaptu viesmīlību un solidaritāti. Vadi viņu soļus un atver to sirdis, kuri var viņiem palīdzēt. Āmen. Vispārējā audience, 2021. gada 22.decembris

15. marts. Svētais Jāzeps – mīlošais Tēvs
Svētais Jāzep, tu, kurš mīlēji Jēzu ar tēva mīlestību, esi līdzās tiem daudzajiem bērniem, kuriem nav ģimenes un kuri grib, lai viņiem būtu tētis un mamma. Palīdzi laulātajiem, kuriem neizdodas ieņemt bērnus, palīdzi viņiem caur šīm ciešanām saskatīt kādu cēlāku plānu. Dari, lai nevienam netrūktu mājas, siltuma saišu, cilvēka, kurš parūpējas, un dziedini no egoisma tos, kuri noslēdzas dzīvībai, lai viņi plaši atvērtu savu sirdi mīlestībai. Vispārējā audience, 2021. gada 29.decembris

16. marts. Svētais Jāzeps – Baznīcas aizbildnis
Ak, svētais Jāzep, Baznīcas aizbildni, tu, kurš līdzās iemiesotajam Vārdam caurām dienām strādāji, lai nopelnītu maizi, smeļot no Viņa spēku dzīvot un tikt galā ar grūtībām; tu, kurš piedzīvoji bailes par rītdienu, nabadzības izraisīto rūgtumu, darba trūkumu: tu, kurš biji pazemīgs cilvēku, bet ļoti liels Dieva priekšā un šodien staro ar savu piemēru, aizstāvi strādniekus viņu smagajā ikdienā, sargā viņus no mazdūšības, no noliedzošās sacelšanās un no hedonisma kārdinājuma; un sargā pasaulē mieru – to mieru, ko var nodrošināt tikai tautu attīstība. Āmen. Vispārējā audience, 2022. gada 5. janvāris

17. marts Svētais Jāzeps – svētuma paraugs
Svētais Jāzep, maigais tēvs, māci mūs pieņemt to, ka esam mīlēti tieši savā vislielākajā vājumā. Dari, lai mēs neliekam nekādus šķēršļus starp savu nabadzību un Dieva mīlestības lielumu. Izraisi mūsos vēlēšanos steigties pēc Izlīgšanas, lai saņemtu piedošanu un paši būtu spējīgi maigi mīlēt savus brāļus un māsas ar visu viņu nabadzību. Esi tuvu tiem, kuri ir kļūdījušies, un tāpēc par to maksā; palīdzi viņiem līdz ar taisnīgumu atrast arī maigumu, lai varētu sākt no jauna. Un parādi viņiem, ka, lai sāktu no gala, vispirms ir vaļsirdīgi jālūdz piedošana, lai tādējādi sajustu tēva glāstu. Vispārējā audience, 2022. gada 12. janvāris

18. marts. Svētais Jāzeps – lūgšanas cilvēks
Svētais Jāzep, tu esi vīrs, kurš sapņo, māci mūs atgūt garīgo dzīvi kā iekšēju vietu, kur atklājas Dievs un mūs glābj. Neļauj mums domāt, ka lūgšanai nebūtu jēgas; palīdz katram no mums izpildīt to, ko mums norāda Kungs. Lai mūsu domas būtu Svētā Gara gaismas apgaismotas, lai mūsu sirdi iedrošina Viņa spēks un lai mūsu bailes uzveic Viņa žēlsirdība. Āmen. Vispārējā audience, 2022. gada 26. janvāris

Kustība Pro Sanctitate

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti