Katoļu Baznīcas Vēstnesī šoreiz vairāki raksti par romiem jeb čigāniem

Šonedēļ iznāk žurnāla „Katoļu Baznīcas Vēstnesis“ 2023. gada pirmais numurs. Šoreiz izdevuma redaktore Ingrīda Lisenkova kā numuru tēmu ir izvēlējusies pievēršanos romiem jeb čigāniem. Viņa norāda, ka vairs neatceroties, kāpēc reiz radās doma kādu no numiem veltīt šai kultūrai, taču kā vienu no iemesliem min daudzu cilvēku neapzinātās bailes un nedrošība, sastopoties ar čigāniem. Redaktora slejā I. Lisenkova raksta: „Šobrīd, kad visi numura tēmas raksti ir jau gatavi, es priecājos, ka numura tēma ir tieši par romiem. Bet man ar nožēlu jāatzīst, ka esam tikai pacēluši mazu tās maliņu. Mums neizdevās intervēt nevienu Latvijas romu, kurš stāstītu par savu dzīves, t.sk. ticības, pieredzi. Uzskatīsim, ka šī numura tēma nav noslēgta, jo, šķiet, pirmais tuvākmīlestības darbs, ko mūsu žurnāls var darīt, ir iepazīstināt ar viņu kultūru, paražām un dzīvi, tādējādi romus padarot mums tuvākus, saprotamākus.“

Numura tēmas ietvaros vispirms ir intervija ar Ventspilī dzīvojošo romu mediatori Maldu Avramenko. Viņa pati ir augusi romu ģimenē, izaudzinājusi trīs bērnus, kas ir gan gājuši skolā, gan ieguvuši augstāko izglītību. Tagad Malda rūpējas par to, lai citi romu bērni Ventspilī dotos uz skolu, lai viņu vecāki novērtētu izglītības nozīmi, jo, pēc viņas domām, daudzās problēmas, ar kurām saskaras un kuras arī sagādā daļa romu, sākas tāpēc, ka daudzi šīs kopienas pārstāvji ir analfabēti.

Lingita Lina Henritiusa ir Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes dokturantūras studente. Viņa pēta jautājumus, kas saistīti ar integrāciju un latvisko identitāti, ir piedalījusies projektos, kas saistīti ar izpratni par minoritātēm, tostarp līdzdarbojusies starptautiskā projektā Itālijā, kura mērķis ir veicināt izpratni starp dažādām kultūrām, tostarp romu, mūsdienu Eiropā. Viņa dalās savā pieredzē un zināšanās par romu kultūru, mūsu attieksmi pret to.

1997. gadā pirmo reizi par svētīgo tika izsludināts viens čiģanu tautības ticīgais, 2017. gadā par svētīgo tika pasludināta čigānu tautības sieviete, bet vēl vienam beatifikācijas process vēl turpinās. Visi viņi miruši Spānijas pilsoņu kara laikā, aizstāvot savu ticību. Žurnālā iespēja nedaudz ieskatīties viņu dzīvesstāstos. Aizvadītā gada decembrī mūžībā devās dziesminieks Haralds Sīmanis, kuram arī ir čigānu saknes. Daži vārdi arī par šo mūziķi un jumiķi ar neaizmirstamo un savdabīgo balsi.

Numura tēmu noslēdz Evijas Puķes-Jansones raksts par bailēm no citādā, kurā autore aicina uzdot sev jautājumus un meklēt dziļākus iemeslus, kāpēc mūsos šīs bailes ir.

Žurnālā ir vēl daudzi raksti citās rubrikās. Šajā numurā arī viena jauna rubrika „Daudzbērnu ģimene Baznīcā“. Tajā būs sarunas un intervijas ar ģimenēm, kurās aug daudzi bērni, par viņu ģimenes ceļu, attiecībām ar Dievu, dživi Baznīcā. Šajā reizē Santas Jaujenieces tikšanās ar Aigara un Renātes Vancānu ģimeni, kas dživo Rēzeknē.

Žurnālu „Katoļu Baznīcas Vēstnesis“ var iegādāties draudžu grāmatu galdos vai arī abonēt.

KABIA

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti