Viļānos sveic tēvu Antonu Škaparu MIC dzīves 50 gadu jubilejā

21. janvārī Viļānu sv. Ercenģeļa Miķeļa draudzē noritēja tēva Antona Škapara MIC 50 gadu jubileja. Svinīgo svēto Misi vadīja pats jubilārs, koncelebrējot Latvijas vikariāta mariāņu tēviem un Rēzeknes-Aglonas diecēzes priesteriem, starp kuriem bija arī pr. Andrejs Aglonietis, t. Antona dzimtās draudzes prāvests. Uz svinībām bija ieradušies arī jubilāra radinieki un draugi.

Dievkalpojuma laikā jubilārs uzrunājot klātesošus sprediķī uzsvēra, ka tā ir Dieva Providences zīme, ka viņš ir piedzimis sv. Agneses, jaunavas un mocekles, piemiņas dienā, tāpēc arī viņam ir jāņem piemērs no šīs svētās – izturēt ticībā un aicinājumā, nebaidoties no grūtībām. Viņš arī pamudināja visus sekot sv. Agneses piemēram. Savukārt sv. Mises noslēgumā t. Antons deva īpašu jubilāra svētību klātesošiem garīdzniekiem, ģimenei un visiem draudzes locekļiem.

Pēc dievkalpojuma priesteri, ģimene un visi klātesošie apsveica jubilāru, novēlot viņam vēl daudzus gadus Kunga druvā un pēc tam viesi devās uz svinīgām pusdienām, kur jau neformālā gaisotnē turpināja svinības.

Tēvs Antons Škapars ir dzimis 1973. gadā Daugavpilī, bet dzimtās mājas viņam ir Augškalnes draudzē. Pēc skolas beigšanas Aglonā, viņš iestājās Rīgas garīgajā seminārā un jau būdams seminārists – 1992. gadā iestājās arī Priesteru Mariāņu Kongregācijā, saliekot pirmos svētsolījumus 1993. gada 5. aprīlī. Mācījās Romā, Pontifikālā Univesitātē Gregorianum 1995-96. gadā, vēlāk, jau būdams diakons, iesāka savu pastorālo kalpojumu Viļānu draudzē un 1997. gada 27. jūlijā tika ordinēts par priesteri.

Savu priestera kalpošanu viņš iesāka kā Viļānu draudzes vikārs, no 2002. gada līdz 2008. gadam viņš kalpoja Rēzeknes Sāpju Dievmātes draudzē, kur arī no 2005. līdz 2008. gadam bija Rēzeknes sv. Andreja mariāņu klostera priekšnieks. 2008. gadā viņš atkal atgriezās uz Viļāniem, kur veica pastorālo darbu mariāņiem uzticētās draudzēs, bet no 2010. līdz 2015. gadam tēvs Antons bija Daugavpils sv. Staņislava Papčinska klostera kopienas loceklis, kalpojot Jēzus Sirds draudzē.

No 2016. gada līdz šim viņš ir Viļānu draudzes vikārs.

Teksts un foto: mariani.lv

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti