Vasarsvētku gaidās maija “Vēstnesis” aicina iepazīt Svēto Garu

Šonedēļ iznāk žurnāla „Katoļu Baznīcas Vēstnesis“ maija numurs. Maijā svinam Vasarsvētkus, tāpēc arī žurnāla numura tēma ir veltīta pārdomām par to, kas ir Svētais Gars un kā varam ar to veidot attiecības. Redaktora slejā žurnāla redaktore Ingrīda Lisenkova raksta: „Es ļoti mīlu Svēto Garu. Un man ir žēl, ka mūsu attiecības esmu nedaudz atstājusi novārtā. Pusaudžu gados, jaunībā, kad ticību nupat tikai biju atklājusi un aktīvi iesaistījos harizmātiskajā kopienā Effata, ļoti bieži vērsos pie Svētā Gara. Aicināju Viņu ienākt manī, lūdzu gudrības dāvanu, uzticēju savu dzīvi, ikdienas gaitas Viņa vadībai un pēc tam burtiski ar aizrautību vēroju, kā Svētais Gars darbojas, kā negaidīti saved ar īstajiem cilvēkiem, kā palīdz grūtus darba uzdevumus izpildīt īsā laikā, kā naktī dod saprašanu par maģistra darba noslēgumā iekļaujamajiem secinājumiem, kā aizlūgšanās pieskaras cilvēkiem un dziedina viņu ievainojumus, kā dod pārdabisku mieru un prieku, kā atrisina sarežģītas situācijas, kā palīdz lūgties.“

Numura tēmu ievada saruna ar mariāņu tēvu Andri Ševelu, kurā viņš runā par Svētā Gara augļiem. Viņš no poļu valodas ir iztulkojis un lasītājiem piedāvā 60 jautājumus sirdsapziņas izmeklēšanai. Žurnālā ir publicēta pāvesta Franciska katehēze par evaņģelizāciju un sludināšanu, kuras galvenais „protagonists“ ir Svētais Gars. Tāpat vairāki Latvijas katoļi dalās savā pieredzē par attiecību veidošanu ar Svēto Garu.

Tēmas turpinājumā ir materiāls par to, kā notiek gatavošanās Iestiprināšanas sakramentam Latvijā, ko papildina Rīgas Katoļu ģimnāzijas skolnieces veiktās aptaujas rezultāti. Aptaujā viņa mēģināja nosakidrot jauniešu izpratni par šo sakramentu. Numura tēmu noslēdz Evijas Puķes-Jansones pārdomas par ticības un garīguma vietu psihoterapijā.

Rubrikā „Stūrakments“ māsa Emanuēla Linda Ceple SJE raksta, ko par skaistumu un kailumu varam atrast Svētajos Rakstos. Savukārt rubrikā „Oremus“ Arnis Ludboržs piedāvā divas Svētā Gara novennas, ar kurām sagatavoties Vasarsvētkiem. Dace Stirāne šoreiz lasītājus aizved uz Valmieras draudzi un par tur redzēto raksta rubrikā „Mana draudze“. Slejā „Dieva brīnumdarbi“ Vineta Zeltkalne apraksta brīnumaino veidu, kā tapusi kapela Rankas muižā, kas ir kļuvusi par Rankas misiju punktu.

Žurnāla rubrikās arī šomenes var lasīt vēl vairākus rakstus. Žurnālu tā abonenti jau ir saņēmuši pastkastītēs, bet nedēļas nogalēs to būs iespējams iegādāties draudžu grāmatu galdos.

KABIA

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti