Jelgavas diecēzē jauns priesteris

Sestdien, 10. jūnijā, Jelgavas Vissvētākās Jaunavas Marijas katedrālē Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis par priesteri iesvētīja diakonu Heinrihu Cinkmani. Svinīgajā dievkalpojumā klātesoši bija Latvijas Starpdiecēžu augstākā garīgā semināra pārstāvji, vairāki garīdznieki, kā arī jaunā priestera tuvinieki un draugi.

Bīskaps sprediķa laikā atgādināja jaunajam priesterim priesteriskā kalpojuma pamatus, kā arī aicināja vienmēr pildīt šos pienākumus ar prieku un mīlestību, nemeklējot savu labumu, bet Viņa godu. Viņš aicināja paturēt prātā Labā Gana piemēru, kurš atnāca, nevis lai viņam kalpotu, bet gan pats kalpotu, un meklētu to, kas pazudis. „Esi labs priesteris, tad tev priesterībā būs viegli,” sacīja E. Pavlovskis. “Dievs tevi izvēlējis lielām lietām, esi viņam par to pateicīgs,” uzrunas noslēgumā novēlēja bīskaps.

Svētās Mises noslēgumā bīskaps aicināja H. cinkmaņa ģimenes locekļus un tuviniekus turpināt lūgties par jauniesvetīto priesteri, jo ļaunais gars neguļ un priesterim uzbrūk ar sevišķu prieku. Viņš uzdāvināja priesterim biķeri – “ieroci”, ar kuru viņam būs jācīnās un jāstrādā.

Atgādinām, ka H. Cinkmanis studijas Garīgajā seminārā sāka 2016. gadā un aizvadītā gada 4. jūnijā tika iesvētīts par diakonu. Viņš nāk no Jēkabpils draudzes. Pirms studijām seminārā viņš ieguva pirmā līmeņa augstāko izglītību kā ārsta palīgs. Viņa bērnības priesteris ir Jānis Bratuškins. Vēl viens viņa dzīvē nozīmīgs priesteris ir bijis Jānis Silevičs, viņa radinieks, kas jau bērnībā viņu mudinājis domāt par priesterības aicinājuma ceļu.

KABIA; Foto: Jelgavas katedrāle

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti