Pārdomas pēc Baldones nakts Krustaceļa; uz tikšanos Salaspilī!

Jau otro gadu, šoreiz Baldones apkārtnē, piektdienā pirms Pūpolu jeb Palmu svētdienas norisinājās nakts ekstremālais Krustaceļš, kurā piedalījās 30 komandas un vairāk nekā 110 dalībnieku no dažādām Latvijas pilsētām un dažādām konfesijām un draudzēm. Šī Krustaceļa ideja ir ņemta no Polijas, kur šādi ekstremālie krustaceļi (Ekstremalna Droga Krzyżowa) norit jau vairāk nekā 20 gadus un ir iemantojuši lielu popularitāti, īpaši jauniešu vidū. Pārņemot šo tradīciju no Polijas, Latvijā esam šo Krustaceļu padarījuši vieglāku, tomēr saglabājot nakts un ekstremālos elementus.

Šajos krustaceļos tiek apvienota orientēšanās apvidū ar karti, līdzīgi kā rogairingā, kur dalībnieku komandas noteiktā laika posmā mēģina iziet un izskriet 14 krustaceļa stacijas – kontrolpunktus. Jāsaka, ka šogad laikapstākļi mūs nelutināja un arī maršruts bija samērā garš – ap 28 km. Ne visām komandām tas bija pa spēkam, tomēr lielākā daļa finišēja un bija gandarīti par apcerēm, kuras Krustaceļa stacijās sagatavoja katoļu, luterāņu un baptistu draudžu pārstāvji. Pirmo vietu ieguva komanda no Salaspils, kas norāda, ka nākamā gada ekstremālais nakts Krustaceļš notiks 11.aprīlī Salaspils apkārtnē.

Jāpiemin, ka pat tās komandas, kas nespēja pieveikt visu ceļu, ļoti daudz ieguva tieši apcerēs un pārdomās tajos punktos, kurus apmeklēja. Īpaši vēlos teikt paldies Baldones ev. luteriskās draudzes mācītajam Jurim Moricam, draudzes priekšniekam Ivo Odītim, Baldones skautu komandai, Māsām kalponēm no Ķīpsalas, Rīgas svētā Jēkaba katedrāles prāvestam Renāram Brikovam, Ogres svētā Meinarda katoļu draudzes pārstāvjiem, Latvijas Kristīgās studentu brālības, Salaspils katoļu draudzes, Ķekavas ev. Luterāņu draudzes pārstāvjiem un mācītajam Arnim Eltermanim. Īpašs paldies arī jāsaka Rīgas Āgenskalna baptistu draudzes pārstāvjiem un Siguldas Romas katoļu draudzes prāvestam Rihardam Rasnacim. Tieši divpadsmitā un četrpadsmitā stacija daudziem dalībniekiem šķita ļoti iespaidīgi noformēta. Paldies arī Baldones Romas katoļu draudzei un tās locekļiem par izturību un viesmīlību. Paldies Ķekavas novada domei, priekšsēdētājam Jurim Žilko par piedalīšanos un finansiālu atbalstu.

Jā, šis Krustaceļš nav viegls un sagādā grūtības. Bet Jēzum arī nebija viegli. Ir svarīgi, lai šīs Baznīcas senās tradīcijas un tās formas tiktu izdzīvotas mūsdienu cilvēkam saprotamā un pieņemamā formā. Uz tikšanos nākamgad nakts ekstremālajā Krustaceļā Salaspilī!

Priesteris Ilmārs Tolstovs; Foto: Priesteris Rihards Rasnacis

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti