Bauskas Vissvētā Sakramenta draudze

Bauskas Vissvētā Sakramenta draudze
Adrese: Katoļu iela 2, Bauska, LV- 3901
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Zviedrāns Jānis (Prāvests; +371 29483231)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 11; darbd. pl. 8 (piektd. arī pl. 19, adorācija pl. 18, pēc Svētās Mises vesperes), sestd. pl. 10.
Draudzes svētku d.: Jaungads, Vissv. Sakramenta svētki, Sv. Asīzes Franciska d. (tuvākā svētd.).