Bērzgales Dieva Apredzības draudze

Bērzgales Dieva Apredzības draudze
Adrese: Bērzgale, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Abrickis Daumants Lic.theol. (Prāvests; +371 26310874)
Zarāns Juris, Dr. Iur. Can. (; +371 28616526)

Dievkalpojumu laiki:

Mēneša I un III svētd. pl.9
Draudzes svētku d.: Karmela Dievmātes atlaidas.