Dobeles Vissvētās Trīsvienības draudze

Dobeles Vissvētās Trīsvienības draudze
Adrese: Baznīcas iela 10a, Dobele, LV-3700
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Cēsnieks Uldis (Prāvests; +371 28885528)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 11; darbd. pl. 8; sestd. pl. 10
Draudzes svētku d.: Kunga žēlastības (Baltā) svētd., Vissv. Trīsvienības svētd. (40st.), Vissv. Jaunavas Marijas dzimšanas sv. (8.09.).