Izvaltas Svētās Annas draudze

Izvaltas Svētās Annas draudze
Adrese: Izvalta, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Laureckis Māris (Prāvests; +371 29214848)

Dievkalpojumu laiki:

Svētd./svētku d. pl. 11; darbd. pl. 8.