Janču Svētā Krusta draudze

Janču Svētā Krusta draudze
Adrese: Janči, Dāviņu pag., Bauskas nov., LV- 3929
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Baļčūns Romualds (Prāvests; +371 26109964)

Dievkalpojumu laiki:

Mēn. pēdējā svētd. pl. 14.
Draudzes svētku d.: sv. Krusta paaugstināšanas sv. (sept. III svētd.).