Kankaļu kapu kapela

Kankaļu kapu kapela
Adrese: "Kankaļi", Mazzalves pag., Neretas nov., LV-5133
Mājaslapa:

Draudzē kalpo:
Trapučka Andrejs (draudzes administrators; +371 29190359)

Dievkalpojumu laiki:

Jāņa Kristītāja sv. (tuvākā sestd.), septembra pēdējā sestd., kapusvētkos pl. 12.
Galvenā atlaidu diena: sv. Jāņa Kristītāja d.